Lời khuyên cho những người đóng thuế làm việc trong nền kinh tế chia sẻ

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2021-63, Ngày 5/6/2021

Nền kinh tế chia sẻ cho phép mọi người kiếm được lợi tức bằng cách sử dụng công nghệ để sắp xếp các giao dịch. Điều này có thể bao gồm thực hiện các dịch vụ chia sẻ chuyến đi hoặc giao hàng, cho thuê tài sản, bán hàng hóa trực tuyến hoặc cung cấp công việc tự do. Thông thường, khách hàng và nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ được kết hợp với nhau thông qua một nền tảng kỹ thuật số trên một ứng dụng hoặc trang web.

Điều quan trọng đối với tất cả những người làm việc trong nền kinh tế chia sẻ là phải hiểu nghĩa vụ thuế của họ.

Dưới đây là một số điều người đóng thuế cần nhớ:

Họ phải báo cáo tất cả lợi tức, ngay cả khi lợi tức là:

 • Từ công việc bán thời gian, tạm thời hoặc công việc phụ
 • Không được báo cáo trên Mẫu Đơn 1099-K, 1099-NEC, 1099-MISC, W-2 hoặc tờ khai thông tin khác
 • Được chi trả bằng tiền mặt, tài sản, hàng hóa hoặc tiền ảo

Người đóng thuế cũng có thể phải nộp thuế lợi tức ước tính hàng quý và nộp thuế tự kinh doanh.

Trong khi cung cấp các dịch vụ trong nền kinh tế chia sẻ, điều quan trọng là người đóng thuế phải được phân loại chính xác.

 • Điều quan trọng là chủ doanh nghiệp phải xác định chính xác xem các cá nhân cung cấp dịch vụ là nhân viên hay nhà thầu độc lập.
 • Người đóng thuế có thể sử dụng trang phân loại người lao động trên IRS.gov để xác định cách họ được phân loại.
 • Các nhà thầu độc lập có thể được khấu trừ chi phí kinh doanh, tùy thuộc vào các giới hạn và quy tắc thuế. Điều quan trọng là người đóng thuế cần lưu giữ hồ sơ về các chi phí kinh doanh của họ.

Điều quan trọng là người đóng thuế phải trả đúng số tiền thuế trong suốt cả năm để tránh mắc nợ khi họ khai thuế.

 • Doanh nghiệp thường khấu lưu thuế lợi tức từ tiền lương của nhân viên của họ để giúp trang trải các khoản thuế lợi tức mà nhân viên của họ phải trả.
 • Người lao động trong nền kinh tế chia sẻ, những người không được coi là nhân viên, có hai cách để trang trải thuế lợi tức của họ:
  • Nếu họ có một công việc khác với tư cách là nhân viên, người lao động trong nền kinh tế chia sẻ có thể gửi Mẫu Đơn W-4 mới cho doanh nghiệp của họ để được khấu lưu thuế lợi tức nhiều hơn từ phiếu lương của họ.
  • Thực hiện các khoản chi trả thuế ước tính hàng quý để giúp trả thuế lợi tức của họ trong suốt cả năm, bao gồm cả thuế tự kinh doanh.

Trung Tâm Thuế Dành Cho Nền Kinh Tế Chia Sẻ trên IRS.gov giải đáp thắc mắc và giúp người đóng thuế trong nền kinh tế chia sẻ hiểu trách nhiệm thuế của họ.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)