Bộ Ngân Khố, IRS ra mắt ứng dụng trực tuyến để giúp kiểm tra Khoản thanh toán Tác động Kinh tế; Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi cho phép mọi người cung cấp thông tin chuyển khoản trực tiếp và cho biết ngày thanh toán

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2020-72, April 15, 2020

Sở Thuế Vụ, phối hợp với Bộ Ngân Khố, hôm nay đã ra mắt công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi với các tính năng để cho người đóng thuế kiểm tra Khoản thanh toán Tác động Kinh tế của họ và cập nhật thông tin chuyển khoản trực tiếp.

Với lượt đầu tiên gồm hơn 80 triệu Khoản thanh toán Tác động Kinh tế bắt đầu đến các tài khoản ngân hàng vào cuối tuần và trong suốt tuần này, công cụ mới này sẽ giúp giải đáp các câu hỏi phổ biến chính. Công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi sẽ hiển thị ngày dự kiến lên lịch cho khoản tiền gửi, tương tự như "công cụ Tiền hoàn thuế của tôi đâu" mà nhiều người đóng thuế đã quen thuộc.

Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi cũng cho phép mọi người có cơ hội để cung cấp thông tin ngân hàng của họ. Những người không sử dụng phương pháp chuyển khoản trực tiếp trên tờ khai thuế gần nhất của họ sẽ có thể nhập vào thông tin để nhận khoản thanh toán này thông qua chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của họ, đẩy nhanh việc nhận tiền.

Công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi sẽ cung cấp cho mọi người một cách nhanh chóng và dễ dàng để tìm tình trạng khoản thanh toán của họ và, nếu có thể, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của họ nếu chúng tôi không chưa có thông tin đó", Ủy viên IRS Chuck Rettig cho biết. "Các nhân viên IRS của chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ để thực hiện các Khoản thanh toán Tác động Kinh tế nhằm giúp người đóng thuế có nhu cầu. Ngoài việc thực hiện thành công các khoản thanh toán cho hơn 80 triệu người, các đội ngũ IRS trong cả nước tự hào đã làm việc nhiều ngày dài và cả cuối tuần để nhanh chóng cung cấp công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi trước thời hạn."

Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi được cập nhật một lần mỗi ngày, thường là qua đêm. IRS kêu gọi người đóng thuế chỉ sử dụng công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi một lần mỗi ngày vì số lượng lớn người nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế.

Cách sử dụng công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi

Chỉ có trên trang IRS.gov, ứng dụng trực tuyến này an toàn và bảo mật để sử dụng. Người đóng thuế chỉ cần một vài thông tin để nhanh chóng biết được tình trạng khoản thanh toán của họ và, nếu cần, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của họ. Việc có sẵn một bản sao tờ khai thuế gần nhất có thể giúp đẩy nhanh quá trình này.

 • Để người đóng thuế theo dõi tình trạng khoản thanh toán của họ, tính năng này sẽ cho người đóng thuế biết số tiền thanh toán, ngày nhận được theo lịch thông qua chuyển khoản trực tiếp hoặc chi phiếu trên giấy và xem liệu một khoản thanh toán đã được lên lịch hay chưa. Họ sẽ cần nhập vào thông tin cơ bản, bao gồm:
  • Số An sinh Xã hội
  • Ngày sinh, và
  • Địa chỉ gửi thư dùng trên tờ khai thuế của họ.
 • Người đóng thuế muốn thêm thông tin tài khoản ngân hàng của họ để đẩy nhanh việc nhận được khoản thanh toán này cũng sẽ cần cung cấp thông tin bổ sung sau:
  • Tổng thu nhập đã điều chỉnh (Adjusted Gross Income) của họ từ tờ khai thuế gần nhất đã nộp cho năm 2019 hoặc 2018
  • Khoản hoàn thuế hoặc số tiền còn nợ từ tờ khai thuế mới nhất của họ
  • Loại tài khoản ngân hàng, số tài khoản và số định tuyến

Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi không thể cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng sau khi Khoản thanh toán Tác động Kinh tế đã được lên lịch để nhận. Để giúp bảo vệ chống gian lận tiềm ẩn, công cụ này cũng không cho phép mọi người thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng đã có trong hồ sơ của IRS.

Dự kiến phiên bản tiếng Tây Ban Nha của công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi sẽ có trong vài tuần nữa.

Quý vị không thường xuyên khai thuế? Công cụ bổ sung của IRS để giúp người không khai thuế

Ngoài công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi, Bộ Ngân Khố và IRS có một công cụ web mới (tiếng Anh) thứ hai cho phép việc đăng ký nhanh các Khoản thanh toán Tác động Kinh tế cho những người không thường xuyên khai thuế.

Công cụ Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán, được phát triển với sự hợp tác giữa IRS và Liên minh Khai Miễn Phí, cung cấp một tùy chọn miễn phí và dễ dàng được thiết kế cho những người không có nghĩa vụ khai thuế, kể cả những người có quá ít thu nhập để khai thuế. Công cụ web mới (tiếng Anh) này chỉ khả dụng trên IRS.gov và người dùng nên tìm kiếm Non-Filers: Enter Payment Info Here (Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán tại đây) để được đưa trực tiếp đến công cụ này.

Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán được thiết kế cho những người đã không khai thuế cho năm 2018 hay 2019 và không nhận được trợ cấp hưu trí, trợ cấp khuyết tật An sinh Xã hội (SSDI) hay trợ cấp cho người còn sống và Hưu trí Đường sắt. Thông tin bổ sung là có tại https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here.

Hầu hết người đóng thuế không cần phải làm gì

Những người đóng thuế đủ điều kiện mà đã khai thuế cho năm 2019 hoặc 2018 sẽ tự động nhận được các khoản thanh toán. Trong tương lai gần, các khoản thanh toán tự động cũng sẽ đến với những người nhận trợ cấp hưu trí, trợ cấp khuyết tật An sinh Xã hội (SSDI) hay trợ cấp cho người còn sống và Hưu trí Đường sắt.

Thông tin chung về Khoản thanh toán Tác động Kinh tế có ở một phần đặc biệt trên trang IRS.gov: https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center.

Cảnh giác với những trò gian lận liên quan đến Khoản thanh toán Tác động Kinh tế

IRS kêu gọi người đóng thuế nên cảnh giác với những trò gian lận liên quan đến Khoản thanh toán Tác động Kinh tế. Để dùng ứng dụng mới hoặc nhận thông tin, người đóng thuế nên truy cập IRS.gov. Mọi người nên đề phòng lừa đảo qua thư điện tử, cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn liên quan đến các khoản thanh toán này. Hãy cẩn thận và cảnh giác: IRS sẽ không gửi thông báo không mong muốn qua đường điện tử mà yêu cầu mọi người mở tệp đính kèm, truy cập trang web hoặc chia sẻ thông tin cá nhân hay tài chính. Xin nhớ, hãy đến trực tiếp và chỉ đến trang IRS.gov để biết thông tin chính thức.

Thông tin thêm

IRS sẽ đăng các câu hỏi thường gặp trên trang IRS.gov/coronavirus và sẽ cung cấp các tin tức cập nhật ngay khi có thông tin.