Am hiểu nghĩa vụ thuế liên bang trong trường hợp phá sản theo Chương 13

Mẹo Thuế của IRS 2022-133, ngày 30 tháng 8, 2022

Phá sản là biện pháp cuối cùng để người đóng thuế thoát khỏi các khoản nợ. Đối với các cá nhân, loại phá sản phổ biến nhất là Chương 13 (tiếng Anh). Phần này của luật phá sản cho phép các cá nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn về tài chính có thể trả nợ cho các chủ nợ của họ. Phá sản theo Chương 13 chỉ áp dụng cho những người làm công ăn lương, các doanh nghiệp tự kinh doanh và doanh nghiệp cá thể.

Các nghĩa vụ thuế khi nộp đơn phá sản theo Chương 13:

  • Người đóng thuế phải nộp tất cả các tờ khai thuế được yêu cầu cho các thời hạn chịu thuế kết thúc trong vòng bốn năm kể từ khi nộp đơn phá sản.
  • Trong trường hợp phá sản, người đóng thuế phải tiếp tục khai thuế, hoặc xin gia hạn thời gian khai thuế, tất cả các tờ khai thuế được yêu cầu.
  • Trong trường hợp phá sản, người đóng thuế phải trả tất cả các loại thuế hiện hành khi chúng đến hạn.
  • Việc không khai thuế và nộp các khoản thuế hiện hành trong trường hợp phá sản có thể dẫn đến trường hợp bị sa thải, chuyển sang phá sản thanh lý theo Chương 7, hoặc chương trình Chương 13 có thể không được xác nhận.

Những điều khác cần biết:

  • Nếu IRS được liệt kê là chủ nợ trong trường hợp phá sản, thì IRS sẽ nhận được thông báo điện tử về trường hợp của họ từ Tòa Án Phá Sản Hoa Kỳ. Mọi người có thể kiểm tra bằng cách gọi cho Đơn Vị Điều Hành Vỡ Nợ Tập Trung Của IRS theo số 800-973-0424 và cung cấp cho họ số trường hợp phá sản.
  • Nếu một trong những lý do khiến người đóng thuế nộp đơn phá sản là các khoản nợ thuế liên bang quá hạn, thì họ có thể cần phải tăng khấu lưu hoặc các khoản thanh toán thuế ước tính. Công Cụ Ước Tính Thuế Khấu Lưu có thể giúp mọi người xác định khoản khấu lưu thích hợp. Trang Thuế Ước Tính trên IRS.gov có thêm thông tin về các khoản thuế ước tính. 
  • Mọi người có thể nhận được tiền hoàn thuế khi phá sản. Tuy nhiên, tiền hoàn thuế có thể bị trì hoãn hoặc được sử dụng để trả nợ thuế của họ. Người đóng thuế có thể xem liệu khoản hoàn thuế của họ có bị trì hoãn hoặc được bù trừ vào các khoản nợ thuế của họ hay không bằng cách chuyển đến công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? hoặc bằng cách liên lạc với Đơn Vị Điều Hành Vỡ Nợ Tập Trung. 

Các loại phá sản khác

Công ty hợp doanh và công ty cổ phần nộp đơn phá sản theo Chương 7, Thanh Lý (tiếng Anh) hoặc Chương 11, Tái Cơ Cấu (tiếng Anh) của bộ luật phá sản. Các cá nhân cũng có thể nộp theo Chương 7 hoặc Chương 11. Các loại phá sản khác bao gồm Chương 9, 12 và 15 (tiếng Anh). Các trường hợp theo các chương này của bộ luật phá sản liên quan đến các thành phố tự trị, hộ gia đình nông dân và ngư dân, và các trường hợp quốc tế.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)