Hiểu Về Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2023-22, ngày 21 tháng 2 năm 2023

Người đóng thuế có người phụ thuộc không đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em có thể yêu cầu Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác. Họ có thể yêu cầu khoản tín thuế này cùng với Tín Thuế Chăm Sóc Con Nhỏ Và Người Sống Phụ Thuộc và Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được.

Dưới đây là thông tin bổ sung để giúp người đóng thuế xác định xem họ có đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác trên tờ khai thuế năm 2022 của họ hay không.

Số tiền tín thuế tối đa là $500 cho mỗi người phụ thuộc đáp ứng các điều kiện nhất định. Khoản tín thuế này có thể được yêu cầu cho:

  • Người phụ thuộc ở mọi lứa tuổi, kể cả những người từ 18 tuổi trở lên.
  • Những người phụ thuộc có số An Sinh Xã Hội hoặc Số Nhận Dạng Cá Nhân Đóng Thuế.
  • Cha mẹ phụ thuộc hoặc những thân nhân đủ điều kiện khác được người đóng thuế hỗ trợ.
  • Người phụ thuộc sống chung với người đóng thuế nhưng không có quan hệ họ hàng với người đóng thuế.

Khoản tín thuế bắt đầu giảm dần khi thu nhập của người đóng thuế trên $200.000. Sự giảm dần này bắt đầu cho các cặp vợ chồng khai thuế chung ở mức $400.000.

Người đóng thuế có thể yêu cầu khoản tín thuế này nếu:

  • Họ khai người đó là người phụ thuộc (tiếng Anh) trên tờ khai thuế của người đóng thuế.
  • Họ không thể sử dụng người phụ thuộc để yêu cầu tín thuế trẻ em hoặc tín thuế trẻ em bổ sung.
  • Người phụ thuộc là công dân Hoa Kỳ, có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc ngoại nhân thường trú.

Người đóng thuế có thể sử dụngcông cụ Con Cái/Người Phụ thuộc Của Tôi Có Đủ Điều Kiện Nhận Khoản Tín Thuế Trẻ Em hoặc Tín Thuế Người Phụ Thuộc Khác Không (tiếng Anh) trên IRS.gov để giúp xác định xem họ có đủ điều kiện để yêu cầu khoản tín thuế này hay không.

Thêm thông tin:

Đăng ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của IRS (tiếng Anh)