Những điều người đóng thuế cần biết về việc nộp các khoản tiền thuế ước tính năm 2022

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2022-90, ngày 13 tháng 6 năm 2022

Theo luật, mọi người đều phải nộp thuế khi họ kiếm được thu nhập. Nói chung, người đóng thuế phải trả ít nhất 90 phần trăm số thuế của họ trong suốt cả năm thông qua việc khấu lưu, các khoản chi trả thuế ước tính hoặc bổ sung hoặc kết hợp cả hai. Nếu không, họ có thể bị nợ tiền phạt thuế ước tính khi khai thuế. Một số người đóng thuế có thu nhập không phải chịu thuế tạm thu. Đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ và những người tự kinh doanh, điều đó thường có nghĩa là phải nộp các khoản tiền thuế ước tính hàng quý.

Dưới đây là một số điều quan trọng để giúp người đóng thuế xác định xem họ có cần nộp các khoản tiền thuế ước tính hay không:

  • Nói chung, người đóng thuế cần nộp các khoản tiền thuế ước tính nếu họ dự kiến sẽ nợ $1.000 trở lên khi nộp tờ khai thuế năm 2022, sau khi điều chỉnh bất kỳ khoản khấu lưu nào.
  • IRS kêu gọi bất kỳ ai trong tình trạng này kiểm tra khoản khấu lưu của họ bằng cách sử dụng Công Cụ Ước Tính Thuế Khấu Lưu trên IRS.gov. Nếu công cụ ước tính đề xuất thay đổi, người đóng thuế có thể gửi Mẫu W-4 (tiếng Anh)PDF mới cho chủ lao động của họ.
  • Ngoài chủ doanh nghiệp và các cá nhân tự kinh doanh, những người cần nộp các khoản chi trả ước tính còn bao gồm doanh nghiệp cá thể, đối tác và cổ đông của công ty S. Trường hợp này cũng thường bao gồm những người tham gia vào nền kinh tế chia sẻ.
  • Các công ty thường phải thực hiện các khoản chi trả này nếu họ dự kiến nợ $500 trở lên trên tờ khai thuế năm 2022 của họ.
  • Ngoài thuế thu nhập, người đóng thuế có thể trả các loại thuế khác thông qua các khoản tiền thuế ước tính. Điều này bao gồm thuế tự doanh và thuế tối thiểu thay thế.
  • Thời hạn nộp thuế ước tính hàng quý năm 2022 còn lại là: 15 tháng 6, 15 tháng 9 và 17 tháng 1 năm 2023.
  • Người đóng thuế có thể xem các mẫu này để biết chi tiết về cách tính toán các khoản chi trả của họ:
  • Người đóng thuế có thể truy cập IRS.gov để tìm các tùy chọn nộp thuế ước tính. Các tùy chọn này bao gồm:
  • Bất kỳ ai trả quá ít thuế (tiếng Anh)PDF thông qua khấu lưu, các khoản tiền thuế ước tính hoặc kết hợp cả hai đều có thể bị phạt. Trong một số trường hợp, tiền phạt có thể được áp dụng nếu các khoản chi trả tiền thuế ước tính của họ bị muộn. Tiền phạt có thể áp dụng ngay cả khi người đóng thuế được hưởng tiền hoàn thuế.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)