Topic 511 - Business Travel Expenses

Chi phí đi công tác là các chi phí thông thường và cần thiết đi du hành xa nhà để lo việc kinh doanh, nghề nghiệp, hoặc công việc làm. Quý vị không thể khấu trừ chi phí xa hoa hoặc quá mức hay là dành cho mục đích cá nhân.
Quý vị đi du hành xa nhà nếu nhiệm vụ của quý vị đòi hỏi quý vị đi khỏi khu vực chung của nơi khai thuế của quý vị cho một thời gian dài đáng kể hơn so với một ngày làm việc bình thường, và quý vị cần chỗ ngủ hoặc nghỉ ngơi để đáp ứng nhu cầu công việc của quý vị trong khi đi xa.

Thông thường, nơi chọn khai thuế của quý vị là nguyên khu vực thành phố hoặc khu vực tổng quát mà trụ sở kinh doanh hoặc làm việc chánh tọa lạc, bất kể nơi nào quý vị xem là nhà của gia đình quý vị. Thí dụ, quý vị sống với gia đình của quý vị ở Chicago, nhưng làm việc ở Milwaukee, nơi quý vị sống ở trong một khách sạn và ăn uống ở nhà hàng. Quý vị quay trở lại Chicago mỗi cuối tuần. Quý vị không thể khấu trừ chi phí du hành, ăn uống, hoặc chỗ ở, ở Milwaukee vì đó là nơi khai thuế của quý vị. Du hành vào cuối tuần để trở về nhà gia đình của quý vị ở Chicago không phải cho công việc của quý vị, do đó các chi phí này cũng không được khấu trừ. Nếu quý vị thường xuyên làm việc ở hơn một nơi, nơi khai thuế của quý vị là khu vực tổng quát mà doanh nghiệp hoặc nơi làm việc chánh của quý vị tọa lạc.

Khi ấn định địa điểm kinh doanh chánh của quý vị, xin xem xét thời gian quý vị thường cần bỏ ra cho mỗi địa điểm với mục đích kinh doanh, mức độ hoạt động kinh doanh tại từng khu vực, và tầm quan trọng tương đối của lợi tức từng khu vực. Tuy nhiên, xem xét quan trọng nhất là khoảng thời gian quý vị trải qua tại mỗi địa điểm.

Có thể khấu trừ chi phí du hành đã trả hoặc trang trải liên quan đến bổ nhiệm việc làm tạm thời ở xa nhà. Tuy nhiên, quý vị không thể khấu trừ chi phí du hành liên quan đến việc bổ nhiệm việc làm vô hạn định. Bất cứ công việc được bổ nhiệm nào vượt quá một năm được coi là vô hạn định. Ngoài ra, quý vị cũng không thể khấu trừ chi phí du hành tại một vị trí làm việc nếu trên thực tế quý vị sẽ làm việc ở đó trên một năm, bất kể quý vị có thực sự làm việc ở đó lâu như vậy hay không. Nếu quý vị thực sự sẽ làm việc tại một vị trí tạm thời trong một năm hay ít hơn, và sau này thay đổi và quý vị thực sự sẽ làm việc ở đó hơn một năm, thì chi phí du hành trở thành không khấu trừ được khi quý vị thay đổi kỳ vọng của mình.

Chi phí du hành cho các hội nghị được khấu trừ nếu quý vị có thể chứng minh là sự tham dự của quý vị giúp ích cho sự giao dịch hoặc kinh doanh của quý vị. Điều lệ đặc biệt áp dụng cho các hội nghị được tổ chức ở ngoài khu vực Bắc Mỹ.

Chi phí du hành được khấu trừ khi xa nhà bao gồm, nhưng không giới hạn, các tổn phí:

  1. Đi bằng máy bay, xe lửa, xe buýt, hoặc xe hơi từ nhà của quý vị đến chốn kinh doanh của quý vị. (Nếu quý vị được cung cấp một vé hoặc quý vị đi miễn phí vì có các chương trình phiếu dặm miễn phí hoặc một chương trình tương tự, thì tổn phí của quý vị là số không)
  2. Tiền đi taxi hay những phương tiện đi lại khác giữa phi trường hay trạm xe lửa và khách sạn, khách sạn và địa điểm làm việc, và từ khách hàng này đến khách hàng khác, hoặc từ nơi kinh doanh này đến nơi kinh doanh khác.
  3. Gởi hành lý, và hàng mẫu trưng bày giữa địa điểm làm việc thông thường và tạm thời.
  4. Sử dụng xe của quý vị tại chốn kinh doanh của quý vị. Quý vị có thể khấu trừ chi phí thực tế hoặc giá theo dặm xe chạy tiêu chuẩn, cũng như lệ phí cầu đường và tiền đậu xe liên quan đến kinh doanh. Nếu thuê xe, quý vị chỉ có thể khấu trừ phần dùng cho kinh doanh trong chi phí đó.
  5. Bữa ăn và chỗ ở.
  6. Giặt khô và giặt ủi.
  7. Các cú gọi kinh doanh trong khi trên chuyến đi kinh doanh của quý vị (Điều này bao gồm truyền thông doanh nghiệp bằng máy fax hoặc các dụng cụ truyền thông khác).
  8. Tiền típ quý vị trả cho các dịch vụ liên quan đến các chi phí này.
  9. Các chi phí thông thường và cần thiết tương tự khác liên quan đến du hành kinh doanh của quý vị (các chi phí này có thể bao gồm chuyên chở đến và rời một nơi ăn kinh doanh, lệ phí tốc ký viên công cộng, lệ phí thuê máy tính, và hoạt động và duy trì một nhà kéo).

Thay vì giữ hồ sơ của chi phí bữa ăn của quý vị và trừ các tổn phí thực sự thông thường, quý vị có thể sử dụng một tiêu chuẩn trừ tiền bữa ăn, thay đổi tùy thuộc vào nơi quý vị du hành. Việc khấu trừ cho các bữa ăn kinh doanh thông thường được hạn chế đến mức 50% của chi phí không được bồi hoàn.

Nếu quý vị tự làm chủ thì có thể khấu trừ chi phí du hành trên Bản Khai C (Mẫu Đơn 1040), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Cơ Sở Thương Mại (Sở Hữu Độc Quyền), hoặc Bản Khai C-EZ (Mẫu Đơn 1040), Tiền Lời Ròng từ Kinh Doanh (Sở Hữu Độc Quyền), hoặc nếu quý vị là một nông dân, trên Bản Khai F (Mẫu Đơn 1040), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Nông Nghiệp.

Nếu là một thành viên của Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia hoặc lực lượng quân trừ bị, quý vị có thể được khấu trừ những chi phí du hành không được bồi hoàn trong khi thi hành công việc của một người lính trừ bị - khoản khấu trừ này hạ giảm tổng thu nhập được điều chỉnh. Lần du hành này phải là qua đêm và cách nhà quý vị hơn 100 dặm. Chi phí phải bình thường và cần thiết. Khấu trừ này được giới hạn với mức phụ cấp liên bang thông thường (cho chỗ ở, ăn uống, và các chi phí ngẫu nhiên) và mức trả tiêu chuẩn cho số dặm chạy (đối với chi phí xe) cộng với tiền đậu xe, lệ phí đi phà, thuế cầu đường. Hãy khai những phí tổn này trên Mẫu Đơn 2106 PDF và dòng 24 của Bản Khai 1 (Mẫu Đơn 1040) PDF và chuyển sang dòng thích hợp trên Mẫu Đơn 1040 như một điều chỉnh thu nhập.

Giữ hồ sơ chính xác là điều rất cần thiết. Xin tham chiếu Chủ Đề 305 để biết thêm thông tin vào việc giữ hồ sơ. Để biết thêm thông tin về những điều này và các chi phí du hành khác, xin tham chiếu Ấn Bản 463, Chi Phí Du Hành, Giải trí, Quà Tặng, và Xe Hơi.