Chủ Đề Số 511 Chi Phí Đi Lại Cho Mục Đích Kinh Doanh

Chi phí đi lại là chi phí đi khỏi nhà thông thường và cần thiết để lo việc kinh doanh, nghề nghiệp hoặc việc làm. Quý vị không thể khấu trừ chi phí xa hoa hoặc quá mức hoặc chi phí dành cho mục đích cá nhân.

Quý vị đi khỏi nhà nếu nhiệm vụ của quý vị đòi hỏi quý vị phải đi khỏi khu vực chung của nơi khai thuế của quý vị trong một khoảng thời gian dài hơn một ngày làm việc bình thường, và quý vị cần chỗ ngủ hoặc nghỉ ngơi để đáp ứng nhu cầu về công việc của quý vị khi đi khỏi nhà.

Thông thường, nơi khai thuế của quý vị là toàn bộ khu vực thành phố hoặc khu vực chung mà địa điểm kinh doanh hoặc làm việc chính tọa lạc, bất kể nơi nào quý vị xem là nhà của gia đình quý vị. Ví dụ: quý vị sống với gia đình mình ở Chicago nhưng làm việc ở Milwaukee, nơi quý vị sống trong một khách sạn và ăn uống ở nhà hàng. Quý vị quay trở lại Chicago mỗi cuối tuần. Quý vị không thể khấu trừ chi phí đi lại, ăn uống hoặc chỗ ở tại Milwaukee vì đó là nơi khai thuế của quý vị. Việc quý vị đi lại vào cuối tuần để quay trở về nhà của mình ở Chicago không phải phục vụ cho công việc của quý vị, do đó các chi phí này cũng không được khấu trừ. Nếu quý vị thường xuyên làm việc ở hơn một nơi, nơi khai thuế của quý vị là khu vực chung mà doanh nghiệp hoặc nơi làm việc chính của quý vị tọa lạc.

Khi xác định địa điểm kinh doanh chính của quý vị, hãy xem xét thời gian quý vị thường cần bỏ ra cho mỗi địa điểm với mục đích kinh doanh, mức độ hoạt động kinh doanh tại từng khu vực và tầm quan trọng tương đối của lợi tức từng khu vực. Tuy nhiên, xem xét quan trọng nhất là khoảng thời gian quý vị bỏ ra tại mỗi địa điểm.

Quý vị có thể khấu trừ chi phí đi lại đã trả hoặc trang trải liên quan đến bổ nhiệm việc làm tạm thời ở xa nhà. Tuy nhiên, quý vị không thể khấu trừ chi phí đi lại liên quan đến việc bổ nhiệm việc làm vô thời hạn. Bất kỳ công việc được bổ nhiệm nào vượt quá một năm được coi là vô thời hạn. Ngoài ra, quý vị cũng không thể khấu trừ chi phí đi lại tại một địa điểm làm việc nếu trên thực tế quý vị sẽ làm việc ở đó trên một năm, bất kể quý vị có thực sự làm việc ở đó lâu như vậy hay không. Nếu quý vị thực sự sẽ làm việc tại một địa điểm tạm thời trong một năm hoặc ít hơn, và sau này thay đổi và quý vị thực sự sẽ làm việc ở đó hơn một năm thì chi phí đi lại trở thành không khấu trừ được khi quý vị thay đổi kỳ vọng của mình.

Chi phí đi lại cho hội nghị được khấu trừ nếu quý vị có thể chứng minh rằng sự tham gia của quý vị giúp ích cho công việc buôn bán hoặc kinh doanh của quý vị. Các điều lệ đặc biệt áp dụng cho hội nghị được tổ chức ở ngoài khu vực Bắc Mỹ.

Chi phí đi lại được khấu trừ khi xa nhà bao gồm nhưng không giới hạn đến chi phí:

 1. Đi bằng máy bay, xe lửa, xe buýt hoặc xe hơi từ nhà của quý vị đến điểm đến kinh doanh của quý vị. (Nếu quý vị được cung cấp vé hoặc quý vị đi miễn phí do có chương trình phiếu dặm miễn phí hoặc chương trình tương tự thì chi phí của quý vị là số không).
 2. Tiền đi xe tắc-xi hoặc các loại phương tiện đi lại khác giữa:
  • phi trường hay trạm xe lửa và khách sạn,
  • khách sạn và địa điểm làm việc của khách hàng quý vị, nơi gặp gỡ cho công việc hoặc địa điểm làm việc tạm thời của quý vị.
 3. Gửi hành lý và hàng mẫu hoặc hàng trưng bày giữa các địa điểm làm việc thông thường và tạm thời của quý vị.
 4. Sử dụng xe hơi của quý vị tại điểm đến kinh doanh. Quý vị có thể khấu trừ chi phí thực tế hoặc giá theo dặm xe chạy thông thường, cũng như phí cầu đường và tiền đậu xe liên quan đến công việc kinh doanh. Nếu quý vị thuê xe thì quý vị chỉ có thể khấu trừ phần dùng cho kinh doanh trong chi phí đó.
 5. Chỗ ở và các bữa ăn không phục vụ cho mục đích giải trí.
 6. Giặt khô và giặt ủi.
 7. Cuộc gọi kinh doanh trong khi trên chuyến đi kinh doanh của quý vị (Điều này bao gồm truyền thông doanh nghiệp bằng máy fax hoặc các dụng cụ truyền thông khác).
 8. Tiền boa quý vị trả cho dịch vụ liên quan đến các chi phí này.
 9. Các chi phí thông thường và cần thiết tương tự khác liên quan đến việc đi công tác của quý vị (các chi phí này có thể bao gồm chuyên chở đến và rời khỏi một nơi ăn uống bàn công việc kinh doanh, lệ phí tốc ký viên công cộng, lệ phí thuê máy tính, cũng như vận hành và duy trì một nhà kéo).

Thay vì lưu giữ hồ sơ ghi chép chi phí bữa ăn của quý vị và khấu trừ chi phí thực tế, thông thường quý vị có thể sử dụng phụ cấp bữa ăn tiêu chuẩn, có thể khác nhau tùy thuộc vào nơi quý vị đi lại. Khấu trừ cho các bữa ăn bàn công việc kinh doanh thường được hạn chế đến mức 50% của chi phí không được bồi hoàn. Để biết thông tin về khoản khấu trừ tạm thời 100% đối với thực phẩm hoặc đồ uống do nhà hàng cung cấp đã thanh toán hoặc phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 và trước ngày 1 tháng 1 năm 2023, hãy tham khảo Thông Báo 2021-25 (tiếng Anh)PDF. Để biết thêm thông tin về một quy tắc đặc biệt cho phép tạm thời khấu trừ 100% cho phần bữa ăn đầy đủ của suất tính hàng ngày hoặc phụ cấp, hãy tham khảo Thông Báo 2021-63 (tiếng Anh)PDF.

Nếu quý vị tự làm chủ thì quý vị có thể khấu trừ chi phí đi lại trên Bảng C (Mẫu 1040), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Hoạt Động Kinh Doanh (Doanh Nghiệp Cá Thể) hoặc nếu quý vị là nông dân, trên Bảng F (Mẫu 1040), Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ từ Nông Nghiệp (tiếng Anh).

Nếu quý vị là thành viên của Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia hoặc lực lượng quân trừ bị thì quý vị có thể được khấu trừ chi phí đi lại không được bồi hoàn trong khi thi hành công việc của một người lính trừ bị, khoản khấu trừ này giảm bớt tổng thu nhập được điều chỉnh. Lần đi lại này phải là qua đêm và cách nhà quý vị hơn 100 dặm. Chi phí phải có tính chất bình thường và cần thiết. Khấu trừ này được giới hạn đến mức phụ cấp liên bang thông thường (chỗ ở, ăn uống và các chi phí ngẫu nhiên) và mức trả tiêu chuẩn cho số dặm chạy (đối với chi phí xe hơi) cộng với tiền đậu xe, lệ phí đi phà, thuế cầu đường. Yêu cầu những chi phí này trên Mẫu 2106, Chi Phí Kinh Doanh của Nhân Viên (Tiếng Anh) và khai báo các phí tổn này trên Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR như một điều chỉnh thu nhập.

Lưu giữ hồ sơ chính xác là điều cần thiết. Xin tham khảo Chủ Đề Số 305 để biết thêm thông tin về việc lưu giữ hồ sơ. Để biết thêm thông tin về những chi phí này và chi phí đi lại khác, xin tham khảo Ấn Phẩm 463, Chi Phí Đi Lại, Giải Trí, Quà Tặng và Xe Hơi (tiếng Anh).