Cách Sở Thuế Vụ Bảo Vệ Người Đóng Thuế Khỏi Nạn Trộm Cắp Danh Tính Liên Quan Đến Thuế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.
People holding the American flag

Mặc dù các đối tác của “Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh” đã đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm và họ cần sự trợ giúp của người đóng thuế và các chuyên gia thuế trong việc thực hiện các bước để bảo vệ dữ liệu của chính họ.

Tìm hiểu về Sở Thuế Vụ, con người và các vấn đề ảnh hưởng đến người đóng thuế


Two hands cupped under three locks with Security Summit under them

Michael Beebe
CL-21-07VI, 2/25/2021

Cho dù quý vị có nghe nói về “Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh” hay chưa, quý vị đã được hưởng lợi từ công việc mà nhóm này thực hiện. Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh là sự hợp tác giữa Sở Thuế vụ, các cơ quan thuế tiểu bang và ngành thuế khu vực tư nhân. Họ cùng nhau làm việc để chống lại kẻ thù chung – những kẻ trộm cắp danh tính.

Kể từ khi bắt đầu vào năm 2015, các đối tác của Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh đã đạt được những tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, như đã thấy trong năm 2020, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm.

Không còn là các tội vặt do bọn tội phạm vô tổ chức và những kẻ khai thuế vô đạo đức gây ra, hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế đã phát triển thành một ngành công nghiệp lớn bởi các tổ chức tội phạm quốc gia và quốc tế có nguồn tài trợ và kỹ thuật tinh vi.

Những tên tội phạm này có khả năng đánh cắp tên, địa chỉ và số An Sinh Xã Hội của mọi người trong các vụ vi phạm dữ liệu lớn từ các doanh nghiệp và tổ chức khác. Vấn đề còn tồi tệ hơn đó là chúng có hiểu biết về thuế nên sẽ nhanh chóng sử dụng thông tin bị đánh cắp đó để khai thuế gian lận nhằm yêu cầu tiền hoàn thuế từ Sở Thuế Vụ.

Cùng nhau làm việc, các đối tác của Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh đã xác định các hành động để bảo vệ tốt hơn người đóng thuế của quốc gia khỏi hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế. Những hành động này bao gồm các hoạt động từ nhỏ đến lớn, nhiều hành động người đóng thuế không thể thấy được nhưng rất quan trọng trong việc xác định và ngăn chặn gian lận tiền hoàn thuế và danh tính bị đánh cắp.

Một số thay đổi đáng chú ý hơn đối với người bình thường.  Ví dụ:

 • Các nhà cung cấp sản phẩm thuế đã đồng ý tăng cường các giao thức mật khẩu.  Đây là tuyến phòng thủ đầu tiên để các công ty này bảo đảm sản phẩm của họ được an toàn.
 • Các cơ quan tiểu bang bắt đầu yêu cầu số bằng lái xe của người đóng thuế như một cách khác để người dân chứng minh danh tính của họ.
 • Sở Thuế Vụ giới hạn số khoản tiền hoàn thuế đến các trương mục hoặc địa chỉ tài chánh.
 • Sở Thuế Vụ đã lấy thông tin cá nhân từ các bản ghi thuế.

Tất cả các đối tác của Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh đã thực hiện các bước để tăng cường các nỗ lực chống gian lận của họ. Vì các nhà cung cấp phần mềm chia sẻ nhiều thông tin không liên quan đến thuế hơn với Sở Thuế Vụ, cơ quan này có khả năng xác định các tờ khai gian lận tốt hơn trước khi chấp nhận chúng vào quy trình xử lý. Đối với bất kỳ tờ khai thuế nào vượt qua được rào cản đó, Sở Thuế Vụ đã cải thiện bộ lọc gian lận để xác định rõ hơn xem chúng có phải là các tờ khai gian lận không.

Các đối tác của Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh hiện bao gồm Sở Thuế Vụ, 42 tiểu bang và 25 doanh nghiệp và hiệp hội khu vực tư nhân. Họ tập trung vào các vấn đề “khách hàng đáng tin cậy” – bảo đảm người khai thuế là người có thể chứng minh danh tính của họ.

Các đối tác cũng nhận ra rằng họ không thể chống lại bọn tội phạm này một mình.  Họ cần sự trợ giúp của người đóng thuế và các chuyên gia thuế để thực hiện các bước bảo vệ dữ liệu của chính họ.

Để thực hiện điều này, Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh đã tạo ra một số chiến dịch để hướng dẫn người đóng thuế và các chuyên viên khai thuế về những gì họ có thể làm để giúp ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính.

 • Cùng Nhau Bảo Đảm An Ninh Thuế
  Mục tiêu của chiến dịch này là nâng cao nhận thức của người đóng thuế về các biện pháp an ninh mà họ cần thực hiện. Chúng bao gồm việc sử dụng tính năng bảo vệ chống vi-rút trên máy tính của họ và tạo mật khẩu mạnh cho tất cả các trương mục của họ.
 • Bảo Vệ Khách Hàng Của Quý Vị; Bảo Vệ Bản Thân
  Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh đã phát động chiến dịch này kêu gọi các chuyên gia thuế bảo vệ tốt hơn thông tin khách hàng khỏi bị trộm cắp dữ liệu. Các đối tác của Hội Nghị Thượng Đỉnh đã làm việc để nâng cao nhận thức của các chuyên gia thuế, những người có nguy cơ cao là mục tiêu chính của những kẻ trộm cắp danh tính. Dữ liệu đánh cắp từ các văn phòng chuyên viên khai thuế để khai thuế gian lận khó xác định hơn nhiều.
 • Tuần Lễ Nâng Cao Nhận Thức Về An Ninh Thuế Quốc Gia
  Chương trình quảng bá hàng năm này diễn ra vào tháng 12. Các đối tác hợp lực để thu hút sự chú ý đến các bước bảo mật cần thiết và nâng cao nhận thức về các trò gian lận trước khi bắt đầu mùa khai thuế.

Kết quả của Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh rất ấn tượng.

 • Từ năm 2015 đến năm 2019, số người đóng thuế báo cáo rằng họ là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính đã giảm 80%.
 • Số lượng tờ khai thuế được xác nhận sử dụng thông tin nhận dạng bị đánh cắp bị Sở Thuế Vụ ngăn chặn đã giảm 68%.
 • Sở Thuế Vụ đã bảo vệ tổng cộng $26 tỷ tiền hoàn thuế do gian lận bằng cách ngăn chặn việc xác nhận các tờ khai thuế liên quan đến hành vi trộm cắp danh tính.
 • Các đối tác trong ngành tài chánh đã thu hồi thêm $1.7 tỷ tiền hoàn thuế gian lận.

Cùng nhau làm việc, các đối tác của Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh đã xác định các hành động để bảo vệ tốt hơn người đóng thuế của quốc gia khỏi hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế. Những hành động này bao gồm các hoạt động từ nhỏ đến lớn, nhiều hành động người đóng thuế không thể thấy được nhưng rất quan trọng trong việc xác định và ngăn chặn gian lận tiền hoàn thuế và danh tính bị đánh cắp.

Ngay cả với những thành công này, năm 2020 cho thấy tất cả chúng ta phải cảnh giác như thế nào.  Những kẻ lừa đảo và những kẻ trộm danh tính luôn tìm mọi cơ hội để ăn cắp, bất kể những hậu quả gây ra. Đại dịch Virus Corona và kết quả là kinh tế suy thoái đã cho chúng cơ hội đó.

Khi Quốc Hội thông qua Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Virus Corona bao gồm khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên được phân phối thông qua Sở Thuế Vụ và trợ cấp thất nghiệp tăng cường được phân phối qua các tiểu bang, những kẻ lừa đảo và kẻ trộm cắp danh tính đã làm việc thêm giờ để lừa mọi người tiết lộ dữ liệu của họ.

Ngay cả trước các sự kiện của năm 2020, các đối tác của Hội Nghị Thượng Đỉnh đã lên kế hoạch cung cấp cho người đóng thuế và chuyên viên khai thuế các công cụ bổ sung để tự bảo vệ mình vào năm 2021:

 • Các sản phẩm phần mềm thuế trực tuyến dành cho cả người đóng thuế và chuyên gia thuế sẽ có các tùy chọn để xác thực đa yếu tố. Xác thực đa yếu tố cho phép người dùng bảo vệ trương mục trực tuyến tốt hơn. Một cách để thực hiện điều này là yêu cầu mã bảo mật được gửi đến điện thoại di động ngoài tên người dùng và mật khẩu được sử dụng để truy cập trương mục.
 • Bất kỳ người đóng thuế nào có thể xác thực danh tính của họ cũng có thể nhận được Số PIN Bảo Vệ Danh Tính. Khi người đóng thuế sử dụng số PIN này, nó sẽ giúp ngăn chặn những kẻ trộm danh tính khai thuế gian lận dưới danh nghĩa của người đóng thuế. Số IP PIN là mã gồm sáu chữ số chỉ người đóng thuế và Sở Thuế Vụ mới biết. Nó bổ sung một lớp bảo vệ khác cho số An Sinh Xã Hội hoặc Mã Số Người Đóng Thuế của người đóng thuế.
 • Các đối tác của Hội Nghị Thượng Đỉnh đã thành lập một trung tâm chia sẻ thông tin cho phép họ nhanh chóng xác định các trò gian lận mới xuất hiện và biện pháp ứng phó để bảo vệ người đóng thuế. Trung Tâm Phân Tích và Chia Sẻ Thông Tin Gian Lận Hoàn Thuế Do Trộm Cắp Danh Tính hiện đã hoạt động.

Khi Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh bắt đầu năm thứ sáu, quan hệ đối tác giữa Sở Thuế Vụ, các tiểu bang và ngành công nghiệp thuế trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Điều quan trọng không kém là người đóng thuế và các chuyên gia thuế cần phải nhận thức và cảnh giác với các trò gian lận và trộm cắp.

Tất cả chúng ta đều có vai trò trong việc bảo vệ những người đóng thuế ở Mỹ.

Michael Beebe
Giám Đốc, Dịch Vụ Tuân Thủ Và Tính Toàn Vẹn Tờ Khai Thuế

Photo of Michael Beebe

Về Tác Giả

Michael Beebe là Giám Đốc, Dịch Vụ Tuân Thủ Và Tính Toàn Vẹn trong Bộ Phận W&I, nơi ông chịu trách nhiệm tăng cường tính toàn vẹn của hệ thống thuế thông qua việc bảo toàn doanh thu trước khi hoàn thuế và giám sát các khoản tín thuế được hoàn lại. Điều này bao gồm việc kiểm tra các tờ khai để phát hiện khả năng gian lận và đánh cắp danh tính và các hoạt động tuân thủ để ngăn chặn các khoản tiền hoàn thuế không đúng. Trước nhiệm vụ này, Mike đã đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong Sở Thuế Vụ như Phó Giám Đốc RICS, Giám Đốc Hỗ Trợ Hiện Trường, Giám Đốc Quan Hệ Đối Tác Các Bên Liên Quan, Giáo Dục & Truyền Thông (SPEC) và Giám Đốc Khu Vực, Quản Lý Trương Mục (Atlanta).

 

Tránh Các Email Giả Mạo (tiếng Anh)

Cái Nhìn Kỹ Hơn

Đọc tất cả các bài đăng của chúng tôi (tiếng Anh) về nhiều vấn đề kịp thời mà người đóng thuế và cộng đồng thuế quan tâm


 

Đăng Ký

IRS cung cấp một số dịch vụ đăng ký nhận Tin Tức điện tử về nhiều chủ đề thuế khác nhau. Đăng ký (tiếng Anh) để nhận thông báo qua email khi nội dung mới được đăng.