Điều chỉnh khoản khấu lưu thuế ngay bây giờ để trả số tiền thuế phù hợp

IR-2022-186, ngày 20 tháng 10 năm 2022

WASHINGTON – Hôm nay, Sở Thuế Vụ kêu gọi người đóng thuế kiểm tra khoản khấu lưu thuế của mình trong khi vẫn còn thời gian vào năm 2022 để hưởng lợi từ bất kỳ thay đổi cần thiết nào.

Việc điều chỉnh ngay bây giờ sẽ giúp mọi người tránh bị bất ngờ lớn, chẳng hạn như khoản tiền hoàn thuế lớn hoặc số dư đến hạn, vào mùa thuế năm 2023.

Cuộc sống mang đến những thay đổi liên tục đối với các tình huống tài chánh cá nhân. Các sự kiện như kết hôn, ly hôn, luật thuế mới, có thêm con hoặc mua nhà đều có thể là lý do để điều chỉnh khoản khấu lưu.

Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế

Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế, cũng có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, có thể giúp mọi người xác định xem họ có bị khấu lưu quá nhiều thuế thu nhập hay không và cách điều chỉnh để có thêm tiền trong túi. Trong các trường hợp khác, nó có thể giúp người đóng thuế thấy rằng họ nên khấu lưu nhiều hơn hoặc thực hiện một khoản thanh toán thuế ước tính để tránh hóa đơn tính thuế khi họ nộp tờ khai thuế vào năm tới.

Công cụ này cung cấp cho người lao động, người hồi hưu, các cá nhân tự doanh và những người đóng thuế khác, một công cụ từng bước, thân thiện hơn với người dùng nhằm điều chỉnh hiệu quả số thuế thu nhập mà họ lẽ ra phải khấu lưu từ tiền lương và các khoản thanh toán lương hưu dựa trên tập hợp đầy đủ các dữ kiện và hoàn cảnh của họ.

Khấu trừ thuế mỗi lần nhận thu nhập

Các khoản thuế thường được trả trong suốt cả năm (tiếng Anh) cho dù là từ khấu lưu từ lương, các khoản thanh toán thuế ước tính hàng quý hoặc kết hợp cả hai. Tuy nhiên, khoảng 70% người đóng thuế đã khấu lưu quá nhiều mỗi năm. Điều này thường dẫn đến một khoản tiền hoàn thuế. Khoản tiền hoàn thuế trung bình vào năm 2022 xấp xỉ $3.000.

Một số dữ kiện khác về tiền hoàn thuế:

  • Người đóng thuế không phải nhận tiền hoàn thuế. Điều chỉnh khấu lưu hợp lý giúp mọi người tăng tiền lương thực lĩnh thay vì bị khấu lưu quá mức và nhận lại dưới dạng tiền hoàn thuế.
  • Trong khi hầu hết được cấp trong vòng 21 ngày hoặc ít hơn từ tờ khai thuế không có lỗi và không cần dùng giấy, thì nhiều người mất nhiều thời gian hơn vì những lý do khác nhau.
  • Người đóng thuế được khuyên không nên dựa vào tiền hoàn thuế cho các giao dịch mua lớn.
  • Ký thác trực tiếp là cách dễ nhất và thuận tiện nhất để nhận được tiền hoàn thuế. Hơn 90% tất cả các khoản tiền hoàn thuế được cấp theo cách này.
  • Thời gian chậm trễ khi xử lý tờ khai thuế bằng giấy bắt nguồn từ đại dịch là sáu tháng trở lên. Trang hoạt động trong thời kỳ COVID-19 của IRS cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết.

Các hạng mục khác có thể ảnh hưởng đến thuế năm 2022

Một số sự kiện trong đời không lường trước được có thể là nguyên nhân phải điều chỉnh khoản khấu lưu. Chúng bao gồm:

Để biết thêm thông tin về thuế ước tính và khấu lưu thuế, hãy xem Khấu Lưu Thuế tại IRS.gov.