Câu hỏi thường gặp về khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em

Mẹo về Thuế Trong Đại Dịch COVID 2021-117, ngày 11 tháng Tám, 2021

Khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em cho phép các gia đình đủ điều kiện nhận khoản tín thuế sớm hơn mà nhiều người có thể yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021 trong mùa khai thuế năm 2022. IRS sẽ giải ngân các khoản ứng trước này hằng tháng đến hết tháng Mười Hai năm 2021. Dưới đây là một số chi tiết giúp mọi người hiểu rõ hơn về các khoản chi trả này.

Ai là đối tượng thuộc nhóm trẻ đủ điều kiện với mục đích nhận khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em.

Trong năm thuế 2021, trẻ đủ điều kiện là cá nhân chưa đủ 18 tuổi trước ngày 1 tháng Một, 2022 và đáp ứng các điều kiện sau:

  • Cá nhân đó là con trai, con gái, con riêng, con nuôi tạm đủ điều kiện, anh/chị/em ruột, anh/chị/em là con riêng của cha mẹ kế, anh/chị/em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha hoặc con cháu như cháu nội/ngoại, cháu là con của anh/chị/em.
  • Cá nhân đó không tự kiếm được hơn một nửa số tiền để chi trả cho bản thân trong năm 2021.
  • Cá nhân đó sống với người đóng thuế trong khoảng thời gian lâu hơn một nửa năm của năm thuế 2021. Đối với các ngoại lệ về yêu cầu này, hãy xem Ấn Phẩm 972, Tín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế cho Người Phụ Thuộc Khác (tiếng Anh)PDF.
  • Cá nhân được khai thực sự là người phụ thuộc của người đóng thuế. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện việc này, hãy xem Ấn Phẩm 501, Người Phụ Thuộc, Khấu Trừ Tiêu Chuẩn và Thông Tin Khai Thuế (tiếng Anh)PDF.
  • Cá nhân đó không khai thuế chung với người phối ngẫu trong năm thuế 2021 hoặc chỉ kê khai để yêu nhận tiền hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp.
  • Cá nhân đó là công dân Hoa Kỳ, kiều dân Hoa Kỳ hoặc ngoại kiều là thường trú nhân Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin về điều kiện này, hãy xem Ấn Phẩm 519, Hướng Dẫn về Thuế Hoa Kỳ cho Ngoại Kiều (tiếng Anh)PDF.

Một người nên làm gì nếu họ không muốn nhận khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em?

Bất kỳ ai không muốn nhận khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em hằng tháng do họ muốn yêu cầu nhận toàn bộ tín thuế khi nộp tờ khai thuế năm 2021 hoặc họ biết mình sẽ không đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em trong năm 2021 có thể hủy đăng ký qua Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em. Mọi người có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào nhưng thời hạn được áp dụng mỗi tháng để bản cập nhật có hiệu lực cho lần chi trả tiếp theo.

Đối với người đã kết hôn và khai thuế chung, họ người phối ngẫu phải hủy đăng ký qua Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em. Nếu chỉ có một người hủy đăng ký thì họ vẫn sẽ nhận được một nửa trong khoản chi trả bình thường. Tương tự, nếu quý vị thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng thì cả hai người đều phải cập nhật để cả hai phần thanh toán của hai người chuyển sang tài khoản mới.

Nhận khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em có ảnh hưởng đến các khoản trợ cấp khác của chính phủ không?

Không. Khoản ứng trước tín thuế trẻ em không được tính là thu nhập khi xác định ai đó có đủ điều kiện nhận trợ cấp hoặc hỗ trợ hay không hoặc số tiền họ có thể nhận được, theo bất kỳ chương trình liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào được tài trợ toàn bộ hoặc một phần bằng quỹ liên bang. Các chương trình này cũng không coi khoản ứng trước tín thuế trẻ em là một nguồn lực khi xác định tính đủ điều kiện trong ít nhất 12 tháng sau khi quý vị nhận được khoản chi trả.

Khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em có phải chịu thuế không?

Không. Khoản ứng trước không phải là thu nhập và sẽ không được khai là thu nhập trên tờ khai thuế năm 2021 của người đóng thuế. Khoản ứng trước này là khoản ứng trước tín thuế trẻ em năm 2021 trong năm tính thuế của một người.

Tuy nhiên, tổng số tiền ứng trước Tín Thuế Trẻ Em mà một người nhận được sẽ dựa trên ước tính của IRS về Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 của họ. IRS thường sử dụng thông tin trên các tời khai thuế trước đó để tính mức ước tính của một người. Nếu tổng số lớn hơn tiền tín thuế trẻ em thì họ có thể yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021, họ có thể phải trả lại số tiền vượt mức trên tờ khai thuế năm 2021. Ví dụ: nếu một người nhận được khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em cho hai trẻ đủ điều kiện được khai trên tờ khai thuế năm 2020 nhưng họ không có trẻ đủ điều kiện trong năm 2021 nữa thì các khoản ứng trước mà họ nhận được sẽ được cộng vào thuế thu nhập năm 2021 trừ khi họ đủ điều kiện được bảo vệ hoàn trả.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)