Chuẩn Bị Sẵn Sàng Để Khai Thuế: Những điểm mới và những điều cần cân nhắc khi khai thuế vào năm 2021

IR-2020-272, Ngày 12/8/2020

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hiện đã khuyến khích người đóng thuế thực hiện các hành động cần thiết vào những tuần cuối của năm để giúp khai thuế liên bang kịp thời và chính xác vào năm 2021.

Đây là lời nhắc thứ ba trong một loạt lời nhắc để giúp người đóng thuế sẵn sàng cho mùa khai thuế sắp tới. Một trang đặc biệt, được cập nhật và có trên IRS.gov, phác thảo các bước có thể được thực hiện ngay bây giờ để giúp việc khai thuế dễ dàng hơn vào năm 2021.

Năm nay, có một số mục chính cần xem xét liên quan đến các khoản tín thuế, khoản khấu trừ và khoản hoàn trả:

Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi/Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế. Những người nộp thuế đã nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (Tiếng Anh), nên giữ Thông Báo 1444, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Của Quý Vị, cùng với hồ sơ thuế năm 2020 của họ. Họ có thể đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi (Tiếng Anh) trên tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2020 của họ nếu:

  • họ đã không nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế nào, hoặc 
  • Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của họ ít hơn $1,200 ($2,400 nếu đã kết hôn và khai thuế chung cho năm 2019 hoặc 2018) cộng với $500 cho mỗi đứa con hội đủ điều kiện mà họ có vào năm 2020.

Nếu người đóng thuế không nhận đủ số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế mà họ đủ điều kiện để nhận, họ có thể yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi (Tiếng Anh) khi họ nộp hồ sơ vào năm 2021. Các cá nhân không cần phải điền đầy đủ thông tin về Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi vào Mẫu Đơn 1040 hoặc 1040-SR niên thuế 2020 khi nộp đơn vào năm 2021, trừ khi đủ điều kiện để yêu cầu một khoản tín thuế bổ sung.

Lãi suất khoản tiền hoàn chịu thuế.  Người đóng thuế mà đã nhận được một khoản tiền hoàn thuế liên bang vào năm 2020 có thể đã được trả lãi. Các khoản chi trả tiền lãi phải chịu thuế và phải được báo cáo trên tờ khai thuế lợi tức liên bang của quý vị. Vào tháng 1/2021, Sở Thuế Vụ sẽ gửi Mẫu Đơn 1099-INT (Tiếng Anh) cho bất kỳ ai nhận được tổng số tiền lãi từ $10 trở lên.

Thay đổi khấu trừ thiện nguyện.  Điểm mới trong năm nay đó là những người đóng thuế mà khônng liệt kê các khoản khấu trừ có thể nhận khoản khấu trừ thiện nguyện (Tiếng Anh) lên đến $300 cho các khoản đóng góp tiền mặt được thực hiện vào năm 2020 cho các tổ chức đủ điều kiện (Tiếng Anh). Để biết thêm thông tin, hãy đọc Ấn Phẩm 526, Đóng Góp Thiện Nguyện (Tiếng Anh).

Hoàn Thuế. Sở Thuế Vụ luôn luôn cảnh báo người đóng thuế không nên phụ thuộc vào việc nhận khoản tiền hoàn lại vào một ngày nhất định nào đó, đặc biệt khi thực hiện các giao dịch mua bán lớn hoặc chi trả hóa đơn. Một số khoản tiền hoàn lại có thể cần xem xét thêm và việc xử lý có thể mất nhiều thời gian hơn. Ví dụ, Sở Thuế Vụ, cùng với các đối tác trong ngành thuế, tiếp tục tăng cường xem xét về tính bảo mật để giúp bảo vệ chống lại hành vi mạo danh và lừa đảo tiền hoàn lại. Cũng giống như năm ngoái, khoản tiền hoàn lại cho các tờ khai thuế yêu cầu Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung, không thể được phát hành trước giữa tháng Hai. Điều này áp dụng cho toàn bộ khoản tiền hoàn lại, ngay cả phần không liên quan đến các khoản tín thuế này.

Sở Thuế Vụ lưu ý người đóng thuế rằng cách nhanh nhất và an toàn nhất để nhận được tiền hoàn lại là kết hợp việc chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng với khai thuế điện tử bao gồm cả chương trình Khai Thuế Miễn Phí của Sở Thuế Vụ. Người đóng thuế có thể theo dõi trạng thái hoàn tiền của mình bằng cách sử dụng công cụ Tiền Hoàn Lại Của Tôi Ở Đâu?

Để biết thêm thông tin để lập kế hoạch trước, vui lòng xem Ấn Phẩm 5348, Sẵn Sàng Khai Thuế (Tiếng Anh)PDFẤn Phẩm 5349, Lên Kế Hoạch Thuế Quanh Năm Là Việc Ai Cũng Có Thể Làm (Tiếng Anh)PDF