Ông bà và những người thân khác có người phụ thuộc đủ điều kiện có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em năm 2021

IR-2022-181, ngày 17 tháng 1, 2022

WASHINGTON – Hôm nay, Sở Thuế Vụ đã nhắc nhở các gia đình rằng một số người đóng thuế khai ít nhất một trẻ là người phụ thuộc (tiếng Anh) trên tờ khai thuế của họ có thể không nhận ra rằng họ có thể đủ điều kiện được hưởng Tín Thuế Trẻ Em (CTC).

Những người đóng thuế đủ điều kiện đã nhận được các khoản ứnng trước của Tín Thuế Trẻ Em vào năm ngoái phải nộp tờ khai thuế năm 2021 để nhận được nửa còn lại của khoản tín thuế. Những người đóng thuế đủ điều kiện đã không nhận được các khoản ứnng trước của Tín Thuế Trẻ Em vào năm ngoái có thể yêu cầu toàn bộ khoản tín thuế bằng cách nộp tờ khai thuế năm 2021.

IRS kêu gọi ông bà, cha mẹ nuôi hoặc những người chăm sóc anh chị em ruột hoặc những người thân khác kiểm tra tính đủ điều kiện của họ để nhận Tín Thuế Trẻ Em năm 2021. Điều quan trọng đối với những người có thể đủ điều kiện nhận khoản tín thuế này là xem xét các quy tắc về tính đủ điều kiện để đảm bảo rằng họ vẫn đủ điều kiện. Người đóng thuế có thể sử dụng Trợ Lý Thuế Tương Tác (tiếng Anh) để kiểm tra tính đủ điều kiện. Những người đóng thuế trước đây chưa đủ điều kiện cũng nên kiểm tra vì bây giờ họ có thể yêu cầu khoản tín thuế này. Để nhận được khoản này, những cá nhân đủ điều kiện phải nộp tờ khai thuế liên bang năm 2021.

Mở rộng Tín Thuế Trẻ Em là gì?

Việc mở rộng Tín Thuế Trẻ Em, là một phần của Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ, đã tăng số tiền cho mỗi trẻ mà các gia đình có thể nhận được và đã mở rộng đối tượng có thể nhận các khoản thanh toán.

Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ đã tăng Tín Thuế Trẻ Em từ $2.000 lên $3.600 mỗi trẻ cho trẻ dưới sáu tuổi, từ $2.000 lên $3.000 cho trẻ ít nhất 6 tuổi và nâng giới hạn độ tuổi từ 16 lên 17 tuổi.

Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021 chỉ mở rộng Tín Thuế Trẻ Em cho niên thuế 2021.

Ai đủ điều kiện cho Tín Thuế Trẻ Em?

Người đóng thuế có thể yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em cho mỗi trẻ đủ điều kiện có số An Sinh Xã Hội hợp lệ để làm việc (tiếng Anh) ở Hoa Kỳ và do Sở An Sinh Xã Hội cấp trước ngày đến hạn nộp tờ khai thuế (bao gồm cả gia hạn nếu yêu cầu gia hạn trước ngày đến hạn).

Để trở thành một trẻ đủ điều kiện cho niên thuế 2021, người phụ thuộc thường phải:

  • Dưới 18 tuổi vào cuối năm.
  • Là con trai, con gái, con riêng của vợ/chồng, con nuôi tạm đủ điều kiện, anh/chị/em ruột, anh/chị/em là con riêng của cha mẹ kế, anh/chị/em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, hoặc con cháu của một trong số họ (ví dụ: các cháu nội/ngoại, các cháu là con của anh/chị/em).
  • Cung cấp không quá một nửa hỗ trợ tài chánh của chính họ trong năm.
  • Đã sống với người đóng thuế trong hơn nửa năm đó.
  • Được khai hợp lệ là người phụ thuộc của họ trên tờ khai thuế.
  • Không nộp tờ khai thuế chung với người phối ngẫu trong niên thuế đó hoặc chỉ nộp để yêu cầu hoàn thuế thu nhập đã khấu lưu hoặc thuế ước tính đã nộp.
  • Là công dân Hoa Kỳ, quốc dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ người nước ngoài.

Các yếu tố về tính đủ điều kiện là gì?

Cá nhân đủ điều kiện nhận toàn bộ khoản Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 cho mỗi trẻ đủ điều kiện nếu họ đáp ứng tất cả các yếu tố về tính đủ điều kiện (tiếng Anh) và thu nhập hàng năm của họ không nhiều hơn:

  • $150.000 nếu họ đã kết hôn và khai thuế chung hoặc nếu họ khai thuế với tư cách là người góa vợ/chồng đủ điều kiện.
  • $112.500 nếu họ khai thuế với tư cách là chủ gia đình.
  • $75.000 nếu họ khai thuế với tư cách người độc thân hoặc đã kết hôn và khai thuế riêng.

Cha mẹ và người giám hộ có thu nhập cao hơn có thể đủ điều kiện để yêu cầu một phần tín thuế. Việc yêu cầu những quyền lợi này có thể dẫn đến việc hoàn thuế cho nhiều cá nhân. Các cá nhân nên nộp hồ sơ điện tử và chọn hình thức ký thác trực tiếp để tránh bị chậm trễ và nhận được tiền hoàn thuế nhanh hơn.

Tìm kiếm dịch vụ giúp khai thuế miễn phí

Một số lượng hạn chế các địa điểm Tình Nguyện Hỗ Trợ Thuế Thu Nhập và Tư Vấn Thuế cho Người Cao Niên (VITA/TCE) vẫn hoạt động và sẵn sàng giúp những người đóng thuế đủ điều kiện được khai và nộp tờ khai thuế của mình miễn phí bởi các thiện nguyện viên được IRS đào tạo và chứng nhận. Người đóng thuế có thu nhập thấp và trung bình cũng như những người từ 60 tuổi trở lên có thể kiểm tra xem liệu có một địa điểm hoạt động trong hoặc gần cộng đồng của họ hay không bằng cách sử dụng Công Cụ Định Vị Địa Điểm VITA/TCE.

Free File của IRS sẽ hoạt động cho đến ngày 17 tháng 11 để giúp nhiều người hơn nhận được các khoản tín thuế

Chương trình Free File của IRS, chỉ có sẵn thông qua IRS.gov và được cung cấp với sự hợp tác của Liên Minh Free File của ngành phần mềm thuế, cung cấp phần mềm khai thuế có thương hiệu cho người đóng thuế đủ điều kiện để sử dụng miễn phí. Phần mềm này thực hiện tất cả các công việc tìm các khoản khấu trừ, tín thuế và miễn thuế mà người đóng thuế đủ điều kiện. Phần mềm này miễn phí cho những cá nhân khai thuế kiếm được từ $73.000 trở xuống vào năm 2021. Một số gói Free File cũng cung cấp các tờ khai thuế tiểu bang miễn phí cho những người đủ điều kiện. Những người đóng thuế đã kiếm được hơn $73.000 vào năm 2021 và cảm thấy thoải mái khi tự khai thuế có thể sử dụng Các Mẫu Đơn Free File Tự Điền Miễn Phí (tiếng Anh). Phiên bản điện tử của các mẫu đơn khai thuế IRS bằng giấy cũng được sử dụng để khai thuế trực tuyến.

Để giúp nhiều người hơn yêu cầu nhiều khoản tín thuế và quyền lợi thuế, trong năm nay, Free File sẽ hoạt động thêm một tháng, cho đến ngày 17 tháng 11 năm 2022.

IRS đang gửi thư cho hơn 9 triệu cá nhân và gia đình dường như đủ điều kiện nhận nhiều quyền lợi về thuế quan trọng nhưng đã không yêu cầu chúng bằng cách nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021. Nhiều người trong nhóm này có thể đủ điều kiện để yêu cầu một phần hoặc tất cả Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021, Tín Thuế Trẻ Em, Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được và các khoản tín thuế khác tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân và gia đình của họ. Các thư nhắc nhở đặc biệt sẽ được gửi đến những người có vẻ đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em, Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi (RRC) hoặc Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) nhưng vẫn chưa nộp tờ khai thuế năm 2021 để yêu cầu chúng và sẽ đến hộp thư trong vài tuần tới. Thư, được in bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về từng loại trong số ba tín thuế này.

Những quyền lợi này và các quyền lợi về thuế khác đã được mở rộng theo Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm ngoái và các luật gần đây khác. Mặc dù vậy, cách duy nhất để nhận được những quyền lợi có giá trị này là nộp tờ khai thuế năm 2021. Thông thường, các cá nhân và gia đình có thể nhận được các quyền lợi về thuế mở rộng này (tiếng Anh), ngay cả khi họ có ít hoặc không có thu nhập từ công việc, hoạt động kinh doanh hoặc các nguồn khác. Điều này có nghĩa là nhiều người thường không cần khai thuế nên khai thuế trong năm nay, ngay cả khi họ không bị yêu cầu khai thuế trong những năm gần đây.

Mọi người có thể khai thuế ngay cả khi họ chưa nhận được thư. IRS nhắc nhở mọi người rằng không áp dụng hình phạt nào đối với khoản tiền hoàn thuế được yêu cầu trên tờ khai thuế được nộp sau thời hạn khai thuế thông thường vào tháng 4 năm 2022. Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để nhận được tiền hoàn thuế là khai thuế chính xác qua phương thức điện tử và chọn ký gửi trực tiếp.