Dưới đây là những cách khác nhau mà mọi người có thể nộp thuế liên bang của mình

Mẹo Thuế của IRS số 2022-45, ngày 23 tháng 3 năm 2022

Hạn chót vào ngày 18 tháng 4 để các cá nhân khai thuế và nộp thuế thu nhập liên bang của họ sắp đến gần. Mặc dù việc nộp thuế không phải là không bắt buộc, nhưng IRS cung cấp nhiều cách khác nhau để mọi người nộp thuế của mình.

Một số người đóng thuế phải nộp các khoản tiền thuế ước tính hàng quý trong suốt cả năm. Trường hợp này bao gồm cổ đông của các doanh nghiệp cá thể, công ty hợp doanh và công ty S, những người dự kiến sẽ nợ $1.000 trở lên khi họ khai thuế. Các cá nhân tham gia vào nền kinh tế chia sẻ cũng có thể phải thực hiện các khoản thanh toán ước tính. Người đóng thuế có thể trả tất cả các khoản thuế ước tính (tiếng Anh) năm 2022 của họ trước ngày 18 tháng 4 năm 2022 hoặc theo bốn đợt trả góp hàng quý đến hạn vào ngày 18 tháng 4 năm 2022, ngày 15 tháng 6 năm 2022, ngày 15 tháng 9 năm 2022 và ngày 17 tháng 1 năm 2023.

Dưới đây là 6 cách mà những người nợ thuế có thể trả. Họ có thể:

 • Thanh toán khi họ khai thuế điện tử bằng tài khoản ngân hàng của họ, miễn phí, sử dụng trích ngân điện tử.
   
 • Đăng nhập vào Tài Khoản Trực Tuyến của họ để thanh toán số nợ năm 2021, các khoản thuế ước tính hoặc thanh toán để xin gia hạn khai thuế. Người đóng thuế cũng có thể xem lịch sử thanh toán, mọi khoản thanh toán đã lên lịch hoặc đang chờ xử lý và các chi tiết tài khoản khác.
   
 • Sử dụng Direct Pay của IRS để thanh toán điện tử trực tiếp từ tài khoản chi phiếu hoặc tài khoản tiết kiệm của mình. Người đóng thuế có thể chọn lên lịch thanh toán trước tới 365 ngày. Họ có thể chọn nhận thông báo qua email về các khoản thanh toán của mình khi thanh toán theo cách này.
   
 • Thanh toán với một bên xử lý thanh toán bằng các tùy chọn thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc ví kỹ thuật số. Người đóng thuế có thể thực hiện các khoản thanh toán này trực tuyến, qua điện thoại.
   
 • Thanh toán bằng tiền mặt tại hơn 60.000 điểm bán lẻ tham gia trên toàn quốc. Để thanh toán bằng tiền mặt, người đóng thuế nên truy cập IRS.gov và làm theo hướng dẫn.
   
 • Thanh toán theo thời gian bằng cách đăng ký một thỏa thuận chi trả trực tuyến. Sau khi IRS chấp nhận thỏa thuận, người đóng thuế có thể thanh toán theo từng đợt hàng tháng.