Dưới đây là danh sách kiểm tra ngắn để giúp người đóng thuế chọn người khai thuế cho mùa khai thuế sắp tới

Mẹo Thuế của IRS 2022-186, ngày 6 tháng 12, 2022

Mùa khai thuế sẽ sớm đến. Khi mọi người bắt đầu thu thập tài liệu và biên lai của họ để chuẩn bị khai thuế, thì nhiều người cũng chọn sử dụng một người khai thuế chuyên nghiệp. Bất kỳ ai có Mã Số Thuế của Người Khai Thuế của IRS đều có thể là người khai thuế được trả tiền. Tuy nhiên, người khai thuế có trình độ kỹ năng, trình độ học vấn và chuyên môn khác nhau. Chọn một người khai thuế một cách khôn ngoan là điều rất quan trọng vì người đóng thuế chịu trách nhiệm cuối cùng về tất cả thông tin trên tờ khai của họ, bất kể ai khai thuế cho họ.

Người đóng thuế có thể bắt đầu tìm kiếm với Danh Bạ Người Khai Thuế của IRS

Khi tìm kiếm một chuyên gia thuế, người đóng thuế có thể tìm kiếm trong Danh Bạ Người Khai Thuế của IRS (tiếng Anh). Mặc dù đây không phải là danh sách đầy đủ về các chuyên viên khai thuế, nhưng nó bao gồm những người là đại diện đã đăng ký, kế toán viên được chứng nhận và luật sư, cũng như những người tham gia Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm.

Trước khi thuê một người khai thuế, người đóng thuế nên đảm bảo rằng họ biết những gì họ sẽ nhận được. Họ có thể làm điều này bằng cách:

  • Kiểm tra lịch sử của người khai thuế với Văn Phòng Cải Thiện Kinh Doanh. Người đóng thuế cũng có thể xác minh tình trạng của đại diện đã đăng ký (tiếng Anh) trên IRS.gov.
  • Hỏi về phí. Người đóng thuế nên tránh những người khai thuế tính phí dựa trên phần trăm số tiền hoàn thuế hoặc những người đề nghị ký gửi toàn bộ hoặc một phần tiền hoàn thuế vào tài khoản tài chánh của họ. Người đóng thuế nên nghi ngờ bất kỳ người khai thuế nào tuyên bố rằng họ có thể được hoàn thuế nhiều hơn so với những người khai thuế khác.
  • Hỏi xem người khai thuế có kế hoạch sử dụng e-file không. Cách nhanh nhất để nhận được tiền hoàn thuế là e-file và chọn ký gửi trực tiếp.
  • Đảm bảo rằng người khai thuế sẵn sàng nếu cần. Mọi người nên xem xét liệu cá nhân hoặc công ty đó sẽ có mặt trong nhiều tháng hay nhiều năm sau khi nộp tờ khai không. Có thể, họ sẽ cần người khai thuế trả lời các câu hỏi về việc khai tờ khai thuế sau này.
  • Đảm bảo người khai thuế ký tên và bao gồm PTIN của họ. Người khai thuế được trả tiền phải có PTIN để khai thuế và phải nêu số này vào bất kỳ tờ khai thuế nào họ khai.
  • Xem xét chứng chỉ của người đó. Chỉ có luật sư, kế toán viên được chứng nhận và đại diện đã đăng ký mới có thể đại diện cho người đóng thuế trước IRS về các vấn đề thuế. Những người khai thuế khác tham gia Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm (tiếng Anh) của IRS có quyền hành nghề hạn chế để đại diện cho người đóng thuế trong quá trình kiểm xét các tờ khai thuế mà họ đã khai.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)