Đây là cách chỉ ra sự khác biệt giữa sở thích và kinh doanh cho mục đích thuế

Mẹo Thuế của IRS 2022-57, ngày 13 tháng 4 năm 2022

Sở thích là bất kỳ hoạt động nào mà một người theo đuổi vì họ thích thú và không có ý định tạo ra lợi nhuận. Mọi người vận hành một công việc kinh doanh với mục đích tạo ra lợi nhuận. Nhiều người tham gia vào các hoạt động thuộc sở thích nhưng nó lại trở thành một nguồn thu nhập. Tuy nhiên, việc xác định xem sở thích đó có phát triển thành một công việc kinh doanh hay không có thể gây bối rối.

Để giúp đơn giản hóa mọi thứ, IRS đã xây dựng các yếu tố mà người đóng thuế phải xem xét khi xác định xem hoạt động của họ là kinh doanh hay sở thích.

Những yếu tố này là, liệu:

 • Người đóng thuế thực hiện hoạt động theo phương thức như kinh doanh và lưu giữ hồ sơ sổ sách đầy đủ, và chính xác.
 •  Người đóng thuế dành thời gian và nỗ lực cho hoạt động này để cho thấy họ có ý định làm cho hoạt động đó sinh lời.
 • Người đóng thuế phụ thuộc vào thu nhập từ hoạt động đó để kiếm sống.
 • Người đóng thuế có động cơ cá nhân để thực hiện hoạt động đó như hưởng thụ hoặc thư giãn nói chung.
 • Người đóng thuế có đủ thu nhập từ các nguồn khác để tài trợ cho hoạt động đó
 • Các khoản lỗ là do các trường hợp ngoài tầm kiểm soát của người đóng thuế hoặc là bình thường đối với giai đoạn khởi nghiệp của loại hình kinh doanh của họ.
 • Có một sự thay đổi đối với phương pháp hoạt động để tăng khả năng sinh lời.
 • Người đóng thuế và cố vấn của họ có kiến thức cần thiết để thực hiện hoạt động đó như một doanh nghiệp thành công.
 • Người đóng thuế đã thành công trong việc tạo ra lợi nhuận trong các hoạt động tương tự trong quá khứ.
 • Hoạt động tạo ra lợi nhuận trong một số năm và lợi nhuận mà nó tạo ra là bao nhiêu.
 • Người đóng thuế có thể mong đợi kiếm được lợi nhuận trong tương lai từ việc tăng giá trị của tài sản được sử dụng trong hoạt động này.

Tất cả các yếu tố, sự kiện và hoàn cảnh liên quan đến hoạt động đó phải được xem xét. Không có yếu tố nào quan trọng hơn yếu tố nào.

Nếu người đóng thuế nhận được thu nhập từ một hoạt động được thực hiện mà không có ý định tạo ra lợi nhuận, họ phải báo cáo thu nhập mà họ nhận được trên Bảng 1, Mẫu 1040, dòng 8 (tiếng Anh)PDF.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)