Sở Thuế Vụ: Hãy kiểm tra các khoản khấu trừ thuế ngay bây giờ do quý cuối cùng của năm 2020 đã bắt đầu

IR-2020-232, ngày 9 tháng Mười, 2020

WASHINGTON - Sở Thuế Vụ hôm nay đã nhắc những người đóng thuế rằng bây giờ là thời điểm hoàn hảo để xem xét việc khấu trừ thuế và các khoản chi trả của họ để tránh bị bất ngờ khi khai thuế vào năm tới.

Một hoặc hai điều chỉnh được thực hiện ngay bây giờ có thể tăng tiền lương thực lĩnh hoặc cho phép người đóng thuế chi trả nhiều hơn trong quý cuối cùng của năm 2020 để tránh nhận được hóa đơn thuế bất ngờ.

Một số điều cần xem xét sẽ có ảnh hưởng đến các khoản thuế phải nộp vào năm 2020 bao gồm:

Khấu trừ thuế mỗi lần nhận lợi tức

Các khoản thuế thường được chi trả trong suốt cả năm (Tiếng Anh) cho dù là từ khấu trừ lương, các khoản chi trả thuế ước tính hàng quý hay kết hợp cả hai. Tuy nhiên, có khoảng 70% người đóng thuế đã khấu trừ nhiều thuế hơn yêu cầu hàng năm, điều này thường dẫn đến việc được hoàn thuế. Khoản hoàn thuế trung bình vào năm 2020 lên đến hơn $2,400.

Người đóng thuế có thể chi trả dưới hình thức điện tử, trong cả năm, trực tuyến, qua điện thoại hoặc bằng thiết bị di động và ứng dụng IRS2Go. Người đóng thuế có thể chọn tùy chọn chi trả điện tử để lập lịch chi trả thuế ước tính và nhận thông báo qua email về các khoản chi trả của mình.

Người đóng thuế cũng có thể truy cập IRS.gov/account để xem các khoản thuế còn nợ, lịch sử chi trả và thông tin khai thuế quan trọng từ tờ khai thuế gần đây nhất của mình như đã khai ban đầu và nếu có, họ sẽ xem chi tiết về kế hoạch chi trả của mình.

Về việc hoàn thuế

Sở Thuế Vụ nhắc mọi người rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thời gian hoàn thuế (Tiếng Anh). Cách nhanh nhất để nhận được khoản hoàn thuếkhai thuế điện tử và chọn Gửi Tiền Trực Tiếp (Tiếng Anh). Sở Thuế Vụ tiến hành hầu hết các khoản hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày, nhưng có thể lâu hơn.

Công Cụ Ước Tính Khấu Trừ Thuế

Sở Thuế Vụ đã đưa ra một Công Cụ Ước Tính Khấu Trừ Thuế được cải tiến vào mùa hè năm ngoái để giúp mọi người dễ dàng biết đúng số thuế bị khấu trừ trong năm. Điều này đặc biệt quan trọng đối với bất kỳ ai phải đối mặt với một hóa đơn thuế không lường trước được hoặc một hình phạt khi họ khai thuế trong năm nay. Đây cũng là một bước quan trọng đối với những người đã thực hiện điều chỉnh khấu trừ vào năm 2020, chịu sự thay đổi lớn trong cuộc sống hoặc chịu ảnh hưởng tiêu cực do đại dịch.

Công cụ này cung cấp cho người lao động, cũng như những người hồi hưu, cá nhân tự kinh doanh và những người đóng thuế khác, một công cụ từng bước thân thiện hơn với người dùng nhằm điều chỉnh hiệu quả số thuế lợi tức mà họ đã khấu trừ từ tiền lương và các khoản chi trả lương hưu.

Công cụ ước tính khấu trừ thuế có một số tính năng chính để dễ sử dụng:

  • Ngôn ngữ đơn giản xuyên suốt công cụ để giúp dễ hiểu.
  • Khả năng giúp tính toán hiệu quả để duy trì một khoản thuế phải trả gần bằng 0 hoặc là một khoản thuế được hoàn vào thời điểm khai thuế.
  • Công vụ theo dõi tiến triển để giúp người dùng xem họ cần nhập thêm bao nhiêu thông tin.
  • Khả năng chuyển qua lại các bước, sửa các mục trước đó và bỏ qua những câu hỏi không áp dụng.
  • Tăng cường lời khuyên và các đường dẫn để giúp người dùng nhanh chóng xác định xem họ có hội đủ điều kiện nhận các khoản khấu trừ và tín thuế khác nhau không.
  • Thuế tự kinh doanh đối với người dùng có lợi tức từ tự kinh doanh ngoài tiền lương hoặc lương hưu.
  • Tự động tính phần chịu thuế của bất kỳ phần quyền lợi An Sinh Xã Hội nào.
  • Một thiết kế thân thiện với thiết bị di động.

Ngoài ra, Công Cụ Ước Tính Khấu Trừ Thuế mới giúp nhập lương và khoản khấu trừ cho từng công việc của người đóng thuế và vợ/chồng của họ, cũng như nhập riêng tiền lương hưu và các nguồn thu nhập khác dễ dàng hơn. Vào cuối tiến trình, công cụ này đưa ra các khuyến nghị khấu trừ cụ thể cho từng công việc và từng người (vợ/chồng) và giải thích rõ ràng những điều mà người đóng thuế nên làm tiếp theo.

Để biết thêm thông tin về thuế, thuế ước tính và khấu trừ thuế, hãy xem Ấn Phẩm 505, Khấu Trừ Thuế và Thuế Ước Tính (Tiếng Anh) tại IRS.gov.