IRS: Hãy chọn chuyên viên khai thuế một cách cẩn thận; Tình trạng gian lận của người khai thuế khiến IRS lập một danh sách "Dirty Dozen" bao gồm các hình thức lừa đảo về thuế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2019-32, ngày 7 tháng 3 năm 2019

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay đã đưa gian lận của người khai thuế vào danh sách "Dirty Dozen", một danh sách các hình thức lừa đảo thuế phổ biến, năm 2019 và đưa ra những lời khuyên để giúp người đóng thuế tránh những người khai thuế vô đạo đức.

Với Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm, luật cải cách thuế mạnh mẽ nhất trong hơn 30 năm qua hiện có hiệu lực, một số người đóng thuế có thể chọn để một chuyên gia có trả phí chuẩn bị tờ khai thuế cho họ trong năm nay, ngay cả khi họ đã tự mình thực hiện việc này trong nhiều năm qua.

IRS nhắc nhở người đóng thuế phải cẩn thận khi chọn một chuyên gia thuế. Mặc dù hầu hết các chuyên gia thuế cung cấp dịch vụ trung thực, chất lượng cao thì một số ít người khai thuế không trung thực hoạt động mỗi mùa thuế phạm tội gian lận hoàn thuế, mạo danh và các trò gian lận khác làm tổn hại người đóng thuế vô tội.

"Các chuyên gia thuế cung cấp một dịch vụ vô cùng giá trị cho người đóng thuế và hệ thống thuế của quốc gia chúng ta", Ủy Viên IRS Chuck Rettig cho biết. "Chúng tôi khuyến khích mọi người lựa chọn cẩn thận người mà họ tin tưởng với thông tin tài chính và thuế nhạy cảm nhất của họ. Có một số bước đơn giản mà người đóng thuế có thể làm theo để đảm bảo họ sẽ nhận được sự giúp đỡ đúng đắn và chuyên nghiệp".

Những người khai thuế là một phần quan trọng của hệ thống thuế Hoa Kỳ. Trong năm thuế 2016, năm gần đây nhất có số liệu đầy đủ, khoảng 53.5 phần trăm người đóng thuế đã sử dụng một người khai thuế có trả phí. Việc chọn đúng chuyên gia thuế là cực kỳ quan trọng. Người đóng thuế phải chịu trách nhiệm cuối cùng về tính chính xác của tờ khai thuế của họ, bất kể ai chuẩn bị.
IRS bảo vệ người đóng thuế bằng cách định mức các hình phạt dân sự đáng kể đối với những người khai thuế mờ ám và làm việc với Bộ Tư Pháp để chấm dứt các trò lừa đảo và truy tố những tên tội phạm đứng đằng sau.

Hãy chọn người khai thuế một cách khôn ngoan

Điều quan trọng là phải lựa chọn cẩn thận khi thuê một cá nhân hoặc công ty để chuẩn bị tờ khai thuế. Những người đóng thuế có thiện chí có thể bị đánh lừa bởi những người khai thuế mà không hiểu về thuế hoặc lừa gạt người đóng thuế để họ yêu cầu các khoản tín thuế hoặc khấu trừ mà họ không có quyền yêu cầu. Những người khai thuế lừa đảo thường làm điều này để tăng phí của họ.

Dưới đây là một số lời khuyên cần quan tâm để giúp tránh những kẻ lừa đảo:

 • Tìm kiếm một người khai thuế làm việc quanh năm. Trong trường hợp có câu hỏi về tờ khai thuế, người đóng thuế có thể cần liên lạc với người khai thuế sau khi mùa thuế kết thúc.
 • Hãy hỏi xem người khai thuế có một Mã số thuế của người giúp khai thuế (Preparer Tax Identification Number, hay PTIN) của IRS hay không. Những người khai thuế có trả phí buộc phải đăng ký với IRS, có số PTIN và phải nêu số này trong tờ khai thuế.
 • Hỏi xem người khai thuế có chứng chỉ chuyên môn (đại diện được công nhận, kế toán viên công được cấp phép hoặc luật sư), thuộc về một tổ chức chuyên nghiệp hoặc tham gia các lớp đào tạo thường xuyên hay không. Bởi vì luật thuế có thể rất phức tạp, những người khai thuế đủ tiêu chuẩn vẫn phải luôn cập nhật về các chủ đề thuế. Trang web của IRS có thêm thông tin liên quan đến các tổ chức chuyên về thuế quốc gia.
 • Kiểm tra trình độ chuyên môn của người khai thuế. Hãy dùng Danh mục Chuyên viên Khai thuế Liên bang của IRS có Bằng cấp và Trình độ Chọn lọc. Công cụ này có thể giúp tìm một người khai thuế với trình độ chuyên môn chọn lọc. Là một danh sách dùng để tìm kiếm và phân loại những người khai thuế đã đăng ký với IRS, danh mục này bao gồm tên, thành phố, tiểu bang và mã số bưu chính của luật sư, kế toán viên công được cấp phép (CPA), đại diện được công nhận, người tham gia Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm, chuyên gia về chương trình hưu trí và chuyên gia tính toán.
 • Kiểm tra tiểu sử của người khai thuế. Kiểm tra trang web của Tổ Chức Kinh Doanh Đáng Tin Cậy (Better Business Bureau) để biết thông tin về người khai thuế. Tìm kiếm các hoạt động theo luật định và tình trạng giấy phép của người khai thuế có chứng chỉ. Đối với các kế toán viên công được cấp phép (CPA), kiểm tra với Hội Đồng Kế Toán Tiểu Bang (State Board of Accountancy). Đối với luật sư, kiểm tra với Luật Sư Đoàn Tiểu Bang (State Bar Association). Đối với đại diện được công nhận (enrolled agent), hãy vào trang IRS.gov và tìm kiếm cụm từ “verify enrolled agent status” (xác minh tình trạng của đại diện được công nhận) hay kiểm tra Danh mục.
 • Hỏi về phí dịch vụ. Tránh những người khai thuế mà tính phí dựa trên tỷ lệ phần trăm tiền hoàn thuế của khách hàng hoặc khoe khoang rằng sẽ mang lại khoản hoàn thuế lớn hơn so với đối thủ của họ. Đừng cung cấp các tài liệu về thuế, số An Sinh Xã Hội hoặc thông tin khác cho người khai thuế khi chỉ hỏi về dịch vụ và lệ phí của họ. Thật không may, một số người khai thuế vô đạo đức đã sử dụng thông tin này để khai thuế không đúng cách mà không có sự cho phép của người đóng thuế.
 • Hãy chắc chắn rằng người khai thuế cung cấp dịch vụ khai thuế điện tử của IRS và yêu cầu được khai thuế điện tử. Những người khai thuế có trả phí mà khai thuế cho hơn 10 khách hàng thì thường phải khai thuế điện tử. Kể từ khi việc khai thuế điện tử bắt đầu vào những năm 1980, IRS đã xử lý hơn 1.5 tỷ hồ sơ khai thuế cá nhân được khai điện tử. Đó là cách khai thuế an toàn và chính xác nhất.
 • Cung cấp hồ sơ và giấy biên nhận. Người khai thuế chuẩn sẽ yêu cầu xem các tài liệu này. Họ sẽ hỏi các câu hỏi để xác định tổng thu nhập, khoản khấu trừ, tín thuế của khách hàng cũng như các mục khác. Đừng thuê một người khai thuế mà nộp hồ sơ khai thuế điện tử bằng cuống phiếu lương thay vì Mẫu đơn W-2. Điều này là trái với quy tắc khai thuế điện tử của IRS.
 • Hiểu về các quy tắc đại diện. Luật sư, CPA và đại diện được công nhận có thể đại diện cho bất kỳ khách hàng nào trước IRS trong mọi tình huống. Những người tham gia Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm có thể đại diện cho người đóng thuế trong các tình huống hạn chế nếu họ đã chuẩn bị và ký vào tờ khai thuế. Tuy nhiên, những người khai thuế không được chứng nhận mà không tham gia chương trình này thì chỉ có thể đại diện cho khách hàng đối với các hồ sơ khai thuế họ đã chuẩn bị và ký trước khi kết thúc năm 2015.
 • Không bao giờ ký một hồ sơ khai thuế chưa điền hoặc chưa đầy đủ.
 • Xem lại tờ khai thuế trước khi ký. Nhớ đặt câu hỏi nếu có điều gì đó không rõ ràng hoặc có vẻ không chính xác. Bất kỳ khoản hoàn thuế nào đều phải được gửi trực tiếp cho người đóng thuế - chứ không phải vào tài khoản ngân hàng của người khai thuế. Việc xem lại số định tuyến và số tài khoản ngân hàng trên tờ khai hoàn chỉnh luôn là một ý hay.
 • Báo cáo thông tin về người khai thuế lừa dối cho IRS. Xin dùng Mẫu đơn 14157, Complaint: Tax Return Preparer PDF(Khiếu nại: Người chuẩn bị tờ khai thuế). Nếu có nghi ngờ người khai thuế đã nộp hoặc thay đổi tờ khai thuế mà không được sự đồng ý của khách hàng thì xin cũng nộp Mẫu đơn 14157-A, Return Preparer Fraud or Misconduct Affidavit PDF (Bản khai hữu thệ về gian lận hay sai phạm của người chuẩn bị tờ khai thuế). Các mẫu đơn có tại IRS.gov.

www.irs.gov/chooseataxpro có thêm thông tin để giúp người đóng thuế, bao gồm những lời khuyên để chọn người khai thuế, sự khác biệt về bằng cấp và trình độ cũng như cách gửi khiếu nại về một người khai thuế vô đạo đức.