Sở Thuế Vụ: Các gia đình nhận khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng hiện có thể cập nhật thông tin ký gửi trực tiếp của họ

IR-2021-143, ngày 6/30/2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hiện đã nâng cấp một công cụ trực tuyến quan trọng cho phép các gia đình cập nhật thông tin trương mục ngân hàng của họ một cách nhanh chóng và dễ dàng để họ có thể nhận được khoản Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng. 

Tính năng cập nhật trương mục ngân hàng đã được thêm vào Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em, chỉ có trên IRS.gov. Mọi cập nhật được thực hiện trước ngày 8/2 sẽ áp dụng cho khoản chi trả ngày 8/13 và tất cả các khoản tiền trả hàng tháng tiếp theo cho thời gian còn lại của năm 2021.

Các gia đình sẽ nhận được khoản chi trả vào ngày 7/15 bằng hình thức ký gửi trực tiếp vào trương mục ngân hàng hiện có trong hồ sơ với Sở Thuế Vụ. Những người không đăng ký ký gửi trực tiếp sẽ nhận được chi phiếu. Sở Thuế Vụ khuyến khích những người chưa có thông tin trương mục ngân hàng hiện tại nên sử dụng công cụ này để cập nhật thông tin của họ để họ có thể nhận được khoản chi trả sớm hơn.

Sở Thuế Vụ cũng kêu gọi mọi người đề phòng những trò gian lận liên quan đến khoản Tín Thuế Trẻ Em. Những người cần cập nhật thông tin trương mục ngân hàng của họ nên truy cập trực tiếp vào trang IRS.gov và không nhấp vào các đường dẫn nhận được qua điện thư, tin nhắn văn bản hoặc điện thoại.

Cách cập nhật thông tin ký gửi trực tiếp

Trước tiên, các gia đình nên sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em để xác nhận tính đủ điều kiện nhận các khoản chi trả. Nếu đủ điều kiện, công cụ cũng sẽ cho biết liệu họ đã đăng ký để nhận chi trả bằng hình thức ký gửi trực tiếp hay không.

Trong trường hợp đó, nó sẽ liệt kê đầy đủ số định tuyến ngân hàng và bốn chữ số cuối trong số trương mục của họ. Đây là trương mục sẽ nhận được khoản chi trả vào ngày 7/15 của họ và nếu họ không thay đổi trương mục, tất cả các khoản chi trả trong tương lai cũng sẽ chuyển đến đó.

Tiếp theo, nếu họ chọn, họ có thể thay đổi trương mục ngân hàng nhận chi trả bắt đầu từ đợt chi trả ngày 8/13. Họ có thể làm điều đó bằng cách cập nhật số định tuyến và số trương mục và cho biết đó là trương mục tiết kiệm hay trương mục chi trả bằng chi phiếu. Lưu ý rằng chỉ cho phép một số trương mục cho mỗi người nhận — nghĩa là, toàn bộ khoản chi trả phải được ký gửi trực tiếp vào chỉ một trương mục.

Cách chuyển từ chi phiếu giấy sang ký gửi trực tiếp

Nếu Cổng Thông Tin Cập Nhật cho thấy một gia đình đủ điều kiện nhận khoản chi trả nhưng không đăng ký nhận theo hình thức ký gửi trực tiếp, họ sẽ nhận được chi phiếu mỗi tháng. Nếu muốn chuyển sang nhận khoản chi trả bằng hình thức ký gửi trực tiếp, họ có thể sử dụng công cụ này để thêm thông tin trương mục ngân hàng của mình. Họ làm điều đó bằng cách nhập số định tuyến ngân hàng và số trương mục và cho biết đó là trương mục tiết kiệm hay trương mục chi trả bằng chi phiếu.

Sở Thuế Vụ kêu gọi bất kỳ gia đình nào nhận chi phiếu cân nhắc chuyển sang hình thức ký gửi trực tiếp. Với hình thức ký gửi trực tiếp, các gia đình có thể tiếp cận nguồn tiền của mình nhanh chóng hơn. Ký gửi trực tiếp giúp loại bỏ thời gian, lo lắng và chi phí khi đổi chi phiếu thành tiền mặt. Ngoài ra, ký gửi trực tiếp giúp loại bỏ khả năng bị mất, bị đánh cắp hoặc không được gửi chi phiếu.

Các gia đình có thể ngừng các khoản chi trả bất cứ lúc nào

Ngay cả sau khi các khoản chi trả bắt đầu được thực hiện, các gia đình có thể ngừng tất cả các khoản chi trả hàng tháng trong tương lai nếu họ muốn làm như vậy. Họ làm điều đó bằng cách sử dụng tính năng hủy đăng ký trong Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em. Các gia đình đủ điều kiện đưa ra lựa chọn này sẽ vẫn nhận được phần còn lại của khoản Tín Thuế Trẻ Em của họ dưới dạng một lần khi họ nộp tờ khai thuế lợi tức liên bang năm 2021 vào năm tới.

Để dừng tất cả các khoản chi trả bắt đầu từ tháng 8 và thời gian còn lại của năm 2021, họ phải hủy đăng ký trước ngày 8/2/2021.

Để biết thêm thông tin về quy trình hủy đăng ký, bao gồm kế hoạch các hạn chót cho mỗi khoản tiền trả hàng tháng, hãy xem Chủ Đề J Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Tín Thuế Trẻ Em trên IRS.gov.

Ai nên hủy đăng ký?

Thay vì nhận các khoản trả trước này, một số gia đình có thể muốn đợi đến cuối năm và nhận toàn bộ khoản tín thuế như một khoản hoàn thuế khi họ nộp hồ sơ khai thuế năm 2021. Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em cho phép các gia đình này thực hiện điều đó một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Tính năng hủy đăng ký cũng có thể hữu ích cho bất kỳ gia đình nào không còn đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em hoặc tin rằng họ sẽ không đủ điều kiện khi nộp tờ khai thuế năm 2021. Điều này có thể xảy ra nếu, ví dụ:

  • Lợi tức của họ vào năm 2021 là quá cao khiến họ không đủ điều kiện nhận khoản tín thuế.
  • Một người nào đó khác (ví dụ: người phối ngẫu đã ly hôn hoặc một thành viên khác trong gia đình) đủ điều kiện kê khai con của họ là người phụ thuộc vào năm 2021.
  • Nhà ở chính của họ nằm bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ trong hơn nửa năm 2021.

Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em là gì?

Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em là một công cụ an toàn, được bảo vệ bằng mật khẩu, khả dụng cho bất kỳ gia đình nào đủ điều kiện có truy cập internet và điện thoại thông minh hoặc máy tính. Nó được thiết kế để cho phép họ quản lý trương mục Tín Thuế Trẻ Em của họ. Hiện công cụ này bao gồm cập nhật thông tin trương mục ngân hàng của họ với Sở Thuế Vụ hoặc cho phép hủy đăng ký nhận các khoản tiền trả hàng tháng. Sau đó, nó sẽ cho phép mọi người kiểm tra trạng thái khoản chi trả của họ. Cuối năm nay, công cụ này cũng sẽ cho phép họ thực hiện các cập nhật trạng thái khác và có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha.

Để truy cập Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em, trước tiên một người phải xác minh danh tính của họ. Nếu một người có tên người dùng đã tồn tại ở Sở Thuế Vụ hoặc một trương mục ID.me (tiếng Anh) với danh tính đã được xác minh, họ có thể sử dụng các trương mục đó để dễ dàng đăng nhập. Những người không có sẵn trương mục sẽ được yêu cầu xác minh danh tính của họ bằng một giấy tờ nhận dạng có ảnh sử dụng ID.me, là một bên thứ ba đáng tin cậy đối với Sở Thuế Vụ. Xác minh danh tính là một biện pháp bảo vệ quan trọng và sẽ bảo vệ trương mục của người dùng khỏi bị trộm cắp danh tính.

Bất kỳ ai không thể truy cập internet hoặc không thể sử dụng công cụ trực tuyến có thể hủy đăng ký bằng cách liên lạc với Sở Thuế Vụ theo số điện thoại có trong thư từ thông báo mà họ nhận được từ Sở Thuế Vụ.

Ai đang nhận khoản tiền trả hàng tháng?

Nói chung, các khoản tiền trả hàng tháng sẽ được chuyển đến các gia đình đủ điều kiện:

  • Đã nộp tờ khai thuế lợi tức liên bang năm 2019 hoặc 2020.
  • Đã sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế trên IRS.gov vào năm 2020 để đăng ký khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế.
  • Đã đăng ký khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em trong năm nay bằng cách sử dụng Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế mới trên IRS.gov.

Một gia đình đủ điều kiện đã thực hiện bất kỳ bước nào trong số này không cần phải làm bất cứ điều gì khác để nhận được khoản chi trả của họ.

Thông thường, Sở Thuế Vụ sẽ tính toán khoản trả trước dựa trên tờ khai thuế lợi tức năm 2020. Nếu không có tờ khai đó do chưa được nộp hoặc chưa được xử lý, thay vào đó, Sở Thuế Vụ sẽ xác định số tiền chi trả bằng cách sử dụng tờ khai thuế năm 2019.

Các gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được các khoản trả trước, bằng phương thức ký gửi trực tiếp hoặc bằng chi phiếu. Khoản chi trả sẽ lên đến $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên đến $250 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi. Sở Thuế Vụ sẽ phát hành khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em vào những ngày này: 7/15, 8/13, 9/15, 10/15, 11/15 và 12/15.
Các tờ khai thuế được xử lý trước ngày 6/28 sẽ được phản ánh trong đợt tiền trả hàng tháng đầu tiên được lên lịch vào ngày 7/15.

Người đóng thuế sẽ nhận được một số thư từ

Người đóng thuế cũng sẽ nhận được một số thư từ liên quan đến khoản Tín Thuế Trẻ Em. Trong vài tuần tới, thư sẽ được gửi đến các gia đình đủ điều kiện đã khai thuế lợi tức liên bang năm 2019 hoặc 2020 hoặc những người đã sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế trên IRS.gov để đăng ký khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế. Các bức thư sẽ xác nhận tính đủ điều kiện của họ, số tiền họ sẽ nhận được và các khoản chi trả sẽ bắt đầu vào ngày 7/15. Những gia đình nhận được những lá thư này không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào. Các lá thư được gửi cho từng cá nhân là bước tiếp sau Thư Thông Tin về Tín Thuế Trẻ Em, được gửi vào đầu và giữa tháng 6, cho mọi gia đình có vẻ đủ điều kiện nhận các khoản trả trước.

Tín Thuế Trẻ Em 2021

Sở Thuế Vụ đã tạo trang đặc biệt về Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em 2021, được thiết kế để cung cấp thông tin cập nhật nhất về khoản tín thuế này và các khoản trả trước.

Cùng với các tính năng khác, nó cung cấp các đường dẫn trực tiếp đến Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em, cũng như hai công cụ trực tuyến khác − Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế và Công Cụ Trợ Tá Kiểm Tra Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Trẻ Em, một tập hợp các câu hỏi thường gặp và các tài nguyên hữu ích khác.

Các thay đổi về Tín Thuế Trẻ Em

Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ đã tăng khoản Tín Thuế Trẻ Em tối đa vào năm 2021 lên $3,600 đối với trẻ dưới 6 tuổi và lên $3,000 cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi. Trước năm 2021, khoản tín thuế có giá trị lên đến $2,000 cho mỗi trẻ đủ điều kiện.

Khoản tín thuế tối đa mới dành cho người đóng thuế có tổng lợi tức điều chỉnh (AGI) là:

  • $75,000 trở xuống đối với người độc thân,
  • $112,500 trở xuống đối với chủ hộ và
  • $150,000 trở xuống đối với các cặp vợ chồng đã kết hôn khai thuế chung và những người góa vợ/chồng đủ điều kiện.

Đối với hầu hết mọi người, AGI đã sửa đổi là số tiền được hiển thị trên Dòng 11 của Mẫu Đơn 1040 hoặc 1040-SR năm 2020 của họ. Trên các ngưỡng lợi tức này, số tiền bổ sung trên khoản tín thuế $2,000 ban đầu – $1,000 hoặc $1,600 cho mỗi trẻ – được giảm đi $50 cho mỗi $1,000 bổ sung trong AGI sửa đổi. Ngoài ra, khoản tín thuế sẽ được hoàn lại đầy đủ cho năm 2021. Điều này có nghĩa là những gia đình đủ điều kiện có thể nhận được khoản tín thuế, ngay cả khi họ không nợ thuế lợi tức liên bang. Trước năm nay, khoản bồi hoàn được giới hạn ở mức $1,400 cho mỗi trẻ.

Để có thông tin cập nhật nhất về khoản Tín Thuế Trẻ Em và các khoản trả trước, hãy truy cập Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021.