Lời nhắc của IRS: Hạn chót được hoãn đến ngày 15 tháng 7 đối với những người nộp thuế ước tính

IR-2020-117, ngày 9 tháng 6 năm 2020

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, hay IRS) nhắc nhở người đóng thuế rằng các khoản thuế ước tính cho năm thuế 2020 mà ban đầu đến hạn vào ngày 15 tháng 4 và ngày 15 tháng 6 thì giờ đến hạn vào ngày 15 tháng 7. Điều này có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào có khoản thuế ước tính hàng quý đến hạn thì có thời gian đến ngày 15 tháng 7 để thực hiện khoản thanh toán đó mà không bị phạt.

Để đối phó với sự bùng phát dịch bệnh COVID-19, Bộ Ngân Khố (Hoa Kỳ) và Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, hay IRS) đang cung cấp sự cứu trợ đặc biệt trong việc khai và nộp thuế cho các cá nhân và doanh nghiệp. Sự cứu trợ này áp dụng cho các tờ khai thuế thu nhập liên bang và các khoản thanh toán thuế (gồm cả thuế đánh trên thu nhập tự làm chủ) mà lẽ ra đến hạn vào ngày 15 tháng 4 năm 2020. Sự cứu trợ này không áp dụng cho các khoản thanh toán thuế hay tiền gửi thuế tiểu bang hoặc khoản thanh toán của bất kỳ loại thuế liên bang nào khác.

Ai cần thanh toán hàng quý?

Thông thường, những người tự làm chủ, gồm cả nhiều người tham gia vào việc kinh doanh theo dạng chia sẻ chi phí, cần phải nộp các khoản thanh toán từng phần hàng quý tiền thuế ước tính. Tương tự như vậy, các nhà đầu tư, người về hưu và những người khác thường cần thực hiện các khoản thanh toán này. Đó là bởi vì một phần đáng kể thu nhập của họ không phải chịu thuế tạm thu. Thu nhập khác thường không phải chịu thuế tạm thu bao gồm tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận đầu tư, trợ cấp ly hôn và thu nhập từ tiền cho thuê nhà.

Các quy tắc đặc biệt được áp dụng cho một số nhóm người đóng thuế, như là nông dân, ngư dân, nạn nhân của tai biến và thiên tai, những người gần đây bị tàn tật, những người mới nghỉ hưu và những người nhận được thu nhập không đều trong năm.

Người đóng thuế có thể tránh được tiền phạt do nộp thiếu tiền thuế bằng cách chỉ nợ dưới $1,000 tại thời điểm khai thuế hoặc bằng cách trả hầu hết các khoản thuế của họ trong năm. Nói chung, đối với năm 2020 điều đó có nghĩa là thanh toán ít nhất 90% tiền thuế dự kiến trên tờ khai thuế năm 2020 của họ.

Tiền thuế được trả trên cơ sở vừa làm vừa trả

Điều này có nghĩa là người đóng thuế phải trả hầu hết tiền thuế họ nợ trong năm cùng lúc họ nhận được thu nhập. Có hai cách để làm điều đó:

  • Khấu lưu từ tiền lương, lương hưu hoặc một số ngân khoản nhất định do chính phủ trả như An sinh Xã hội; và/hoặc
  • Nộp các khoản thuế ước tính hàng quý trong suốt cả năm.

Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế

Nếu người đóng thuế nhận được lương bổng và tiền công thì họ có thể tránh phải trả thuế ước tính bằng cách yêu cầu chủ thuê lao động của họ khấu lưu thêm tiền thuế từ thu nhập của họ. Để làm điều này, họ sẽ nộp một Mẫu W-4 mới.

Nếu người đóng thuế nhận được phiếu lương thì Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế mới và được cải thiện có thể giúp họ đảm bảo khấu lưu đúng tiền thuế từ phiếu lương của họ. Công cụ này giờ thân thiện hơn với thiết bị di động và thay thế cho Công Cụ Tính Tiền Khấu Lưu trên IRS.gov. Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế cung cấp cho người lao động, cũng như người về hưu, cá nhân tự làm chủ và những người đóng thuế khác một phương pháp rõ ràng, từng bước để kiểm tra khoản khấu lưu của họ một cách hiệu quả nhằm bảo vệ chống lại việc khấu lưu thuế quá ít và phải đối mặt với hóa đơn thuế hoặc tiền phạt bất ngờ vào lúc khai thuế năm tới.

Cách nộp thuế ước tính

Mẫu 1040-ES, Thuế Ước Tính Cho Cá Nhân, có các hướng dẫn để giúp người đóng thuế tính toán thuế ước tính của họ. Họ cũng có thể vào trang IRS.gov/payments  để nộp thuế qua đường điện tử. IRS cung cấp hai tùy chọn thanh toán điện tử miễn phí trong đó người nộp thuế có thể lên lịch thanh toán thuế liên bang ước tính trước tối đa 30 ngày với Trả Trực Tiếp hoặc tối đa 365 ngày trước với Hệ Thống Trả Tiền Thuế Liên Bang Điện Tử (Electronic Federal Tax Payment System, hay EFTPS).

IRS.gov hỗ trợ 24/7

Trợ giúp về thuế có sẵn 24/7 trên IRS.gov. Trang web của IRS cung cấp nhiều công cụ trực tuyến để giúp người đóng thuế trả lời các câu hỏi phổ biến về thuế. Ví dụ: người đóng thuế có thể tìm kiếm Trợ lý Thuế Tương tác (Tiếng Anh), Chủ đề về thuế, Câu hỏi thường gặp (Tiếng Anh)Dấu vết liên quan đến thuế (Tiếng Anh) để có câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Thông tin bổ sung về COVID-19

IRS sẽ đăng các câu hỏi thường gặp trên trang IRS.gov/coronavirus  (Tiếng Anh) và sẽ cung cấp các tin tức cập nhật ngay khi có thông tin.