Lời nhắc của IRS: Khai thuế ngay bây giờ, chọn chuyển khoản trực tiếp hoặc lên lịch thanh toán thuế qua đường điện tử trước hạn chót ngày 15 tháng 7

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2020-118, ngày 11 tháng 6 năm 2020

WASHINGTON — Vì hạn chót khai thuế vào ngày 15 tháng 7 - được hoãn lại từ ngày 15 tháng 4 - sắp kết thúc, Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, hay IRS) đang nhắc nhở tất cả những người đóng thuế mà chưa nộp tờ khai thuế liên bang năm 2019 đều cần phải khai thuế điện tử ngay bây giờ, chọn chuyển khoản trực tiếp cho tiền hoàn thuế hoặc nộp bất kỳ khoản nợ thuế nào qua đường điện tử.

Người đóng thuế mà còn nợ thuế cho năm thuế 2019 hoặc cần phải nộp thuế ước tính 2020 ban đầu đến hạn cho quý đầu tiên vào ngày 15 tháng 4 hoặc cho quý thứ hai vào ngày 15 tháng 6 có thể lên lịch thanh toán điện tử muộn nhất là ngày 15 tháng 7.

IRS tiếp tục xử lý tờ khai thuế điện tử, phát hành các khoản hoàn thuế qua chuyển khoản trực tiếp và chấp nhận thanh toán điện tử. Tính đến ngày 29 tháng 5, IRS đã nhận được hơn 133.8 triệu tờ khai thuế và đã phát hành hơn 250.9 tỷ đô la các khoản hoàn thuế.

Người đóng thuế nên sử dụng các tùy chọn điện tử để hỗ trợ quy định giãn cách xã hội và tăng tốc độ xử lý các tờ khai thuế, khoản hoàn thuế và thanh toán. IRS.gov có nhiều lựa chọn để giúp người đóng thuế.

Hầu hết những người đóng thuế mà thường có thời hạn khai thuế hoặc thanh toán thuế rơi vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2020 và trước ngày 15 tháng 7 năm 2020 - bao gồm các cá nhân, quỹ ủy thác, bất động sản, công ty và người nộp thuế phi doanh nghiệp khác - đều đủ điều kiện hưởng ngày đến hạn được hoãn lại. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai, kể cả người Mỹ sống và làm việc ở nước ngoài, hiện giờ đều có thời hạn đến ngày 15 tháng 7 để nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2019 và nộp bất kỳ khoản thuế nào đến hạn. Danh sách các mẫu đến hạn nộp vào ngày 15 tháng 7 là có tại trang Giảm nhẹ gánh nặng thuế do vi-rút corona: Thời hạn khai và nộp thuế (Tiếng Anh).

Khai thuế điện tử miễn phí

Người đóng thuế có thu nhập từ $69,000 trở xuống vào năm ngoái thì có đủ điều kiện dùng phần mềm Khai Miễn Phí của IRS. Ngoài ra còn có các Mẫu đơn Khai Miễn Phí có thể điền, phiên bản điện tử các mẫu đơn trên giấy của IRS. Các mẫu đó không có giới hạn về thu nhập. Tùy chọn Khai Miễn Phí có sẵn ở trang IRS.gov/freefile (Tiếng Anh).

Nộp hồ sơ yêu cầu các khoản hoàn thuế chưa đòi năm 2016 - thời hạn hoãn đến ngày 15 tháng 7

Đối với các tờ khai thuế năm 2016, hạn chót thông thường ngày 15 tháng 4 để yêu cầu một khoản hoàn thuế hiện chuyển sang ngày 15 tháng 7 năm 2020. Luật pháp cho phép một giai đoạn ba năm để có cơ hội yêu cầu tiền hoàn thuế.Nếu người đóng thuế không khai thuế trong vòng ba năm thì khoản tiền này sẽ trở thành tài sản của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ. Luật pháp yêu cầu người đóng thuế phải ghi đúng địa chỉ, gửi qua bưu điện và đảm bảo tờ khai thuế được đóng dấu bưu điện muộn nhất là ngày 15 tháng 7.

Hãy chọn chuyển khoản trực tiếp cho tiền hoàn thuế

Cách an toàn nhất và nhanh nhất để người đóng thuế nhận được tiền hoàn thuế của họ là gửi tiền điện tử vào tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tài chính khác của họ. Người đóng thuế có thể dùng chuyển khoản trực tiếp (Tiếng Anh) để gửi khoản hoàn thuế của họ vào một, hai hoặc thậm chí ba tài khoản. Chuyển khoản trực tiếp là nhanh hơn rất nhiều so với việc chờ chi phiếu trên giấy đến qua thư bưu điện.

Sau khi nộp, hãy dùng công cụ "Tiền hoàn thuế của tôi đâu?" trên IRS.gov hoặc tải về Ứng dụng Di động IRS2Go (Tiếng Anh) để theo dõi tình trạng của khoản hoàn thuế.

Lên lịch thanh toán điện tử

Người đóng thuế có thể khai thuế ngay bây giờ và lên lịch thanh toán thuế liên bang muộn nhất là ngày 15 tháng 7. Họ có thể thanh toán trực tuyến, qua điện thoại hoặc bằng thiết bị di động và ứng dụng IRS2Go. Khi nộp thuế liên bang qua đường điện tử, người đóng thuế nên nhớ:

  • Tùy chọn thanh toán điện tử là cách tối ưu để thực hiện thanh toán thuế.
  • Họ có thể thanh toán khi nộp hồ sơ điện tử bằng cách dùng phần mềm khai thuế trực tuyến. Nếu dùng một chuyên viên khai thuế thì người đóng thuế nên yêu cầu chuyên viên đó thực hiện thanh toán thuế bằng việc rút ngân quỹ điện tử (electronic fund withdrawal, hay EFW) từ một tài khoản ngân hàng.
  • Công cụ Trả tiền Trực tiếp của IRS (Tiếng Anh) cho phép người đóng thuế thanh toán trực tuyến miễn phí trực tiếp từ tài khoản vãng lai hay tiết kiệm và lên lịch thanh toán trước tối đa 365 ngày.
  • Người đóng thuế có thể chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tùy chọn ví điện tử thông qua một bên xử lý thanh toán. IRS không nhận được một khoản phí nào.
  • Ứng dụng IRS2Go (Tiếng Anh) cung cấp các tùy chọn thanh toán thân thiện với thiết bị di động, bao gồm Trả tiền Trực tiếp và các khoản thanh toán qua Nhà cung cấp Dịch vụ Thanh toán trên thiết bị di động.
  • Người đóng thuế cũng có thể ghi danh vào Hệ thống Thanh toán Điện tử Thuế Liên bang (EFTPS) và có quyền chọn trả tiền trực tuyến hay qua điện thoại bằng cách sử dụng Hệ thống Đáp lại Giọng nói của EFTPS.
  • Người đóng thuế có thể vào IRS.gov/account để truy cập an toàn thông tin về tài khoản thuế liên bang của họ. Họ có thể xem số tiền thuế còn nợ, truy cập hồ sơ thuế trực tuyến, xem xét lịch sử thanh toán và xem thông tin quan trọng về tờ khai thuế của các tờ khai thuế gần nhất như đã nộp ban đầu.

Yêu cầu gia hạn thời gian để khai thuế điện tử

Người đóng thuế mà cần thêm thời gian để chuẩn bị hồ sơ khai thuế liên bang nên lưu ý rằng:

  • Việc gia hạn thời gian nộp tờ khai không gia hạn thời gian nộp thuế.
  • Người đóng thuế nên ước tính và trả bất kỳ khoản nợ thuế nào trước hạn chót ngày 15 tháng 7 để giúp tránh tiền phạt có thể có.
  • Người đóng thuế phải nộp yêu cầu gia hạn của họ không muộn hơn thời hạn được hoãn lại để nộp hồ sơ khai thuế là ngày 15 tháng 7.

Người đóng thuế cá nhân, bất kể thu nhập, có thể sử dụng công cụ Khai Miễn Phí của IRS để yêu cầu được tự động gia hạn khai thuế qua đường điện tử. Việc nộp mẫu đơn này gia hạn cho người đóng thuế cho đến ngày 15 tháng 10 để nộp tờ khai thuế liên bang. Để được gia hạn, người đóng thuế phải ước tính tiền nợ thuế của họ trên mẫu xin gia hạn và phải trả bất kỳ số tiền nào đến hạn.

Ngoài ra, người đóng thuế có thể được gia hạn bằng cách trả tất cả hoặc một phần thuế thu nhập ước tính đến hạn của họ và cho biết rằng khoản thanh toán này là dành cho việc gia hạn bằng cách sử dụng công cụ Trả tiền Trực tiếp, the Hệ thống Trả tiền Thuế Liên bang Điện tử (Electronic Federal Tax Payment System, hay EFTPS) hoặc thẻ tín dụng hay ghi nợ. Bằng cách này, người đóng thuế sẽ không phải nộp một mẫu xin gia hạn riêng và sẽ nhận được một số xác nhận cho hồ sơ của họ.

Nhận được câu trả lời cho các câu hỏi về thuế

Người đóng thuế có thể tìm thấy câu trả lời cho nhiều câu hỏi của họ bằng cách dùng Trợ lý Thuế Tương tác (Tiếng Anh), một nguồn tài nguyên về luật thuế hoạt động bằng cách sử dụng một loạt các câu hỏi và câu trả lời. IRS.gov có câu trả lời cho các Câu hỏi thường gặp (Tiếng Anh). Trang web IRS có thông tin về thuế bằng: Spanish (Español); Chinese (中文); Korean (한국어); Russian (Pусский); Vietnamese (Tiếng Việt); và Haitian Creole (Kreyòl ayisyen).

Để biết thêm thông tin, xin truy IRS.gov/COVIDtaxdeadlines (Tiếng Anh).