Lời nhắc của IRS: Thời hạn khai thuế ngày 15 tháng 6 được hoãn đến ngày 15 tháng 7 đối với người đóng thuế sống và làm việc ở nước ngoài

IR-2020-109, ngày 2 tháng 6 năm 2020

WASHINGTON – Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, hay IRS) hôm nay nhắc nhở những người sống và làm việc ở nước ngoài rằng họ có thời hạn đến Thứ Tư, ngày 15 tháng 7 năm 2020 để nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2019 và nộp bất kỳ khoản thuế nào đến hạn. Hạn chót thông thường là ngày 15 tháng 6.

Việc gia hạn này được nêu trong một loạt các biện pháp giảm nhẹ gánh nặng thuế liên quan đến vi-rút corona được công bố vào đầu tháng Tư. Việc gia hạn thường áp dụng cho tất cả những người đóng thuế có thời hạn khai hoặc thanh toán thuế thu nhập rơi vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2020 và trước ngày 15 tháng 7 năm 2020.

Điều này có nghĩa là bất kỳ ai, kể cả người Mỹ sống và làm việc ở nước ngoài, ngoại nhân không thường trú và các thực thể nước ngoài mà phải khai và thanh toán thuế Hoa Kỳ đều có thời hạn đến ngày 15 tháng 7 để nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2019 và nộp bất kỳ khoản thuế nào đến hạn. Xin truy cập IRS.gov/coronavirus (Tiếng Anh) để biết thông tin chi tiết.

Quý vị cần thêm thời gian sau ngày 15 tháng 7?

Người đóng thuế cá nhân mà cần thêm thời gian để khai thuế sau thời hạn ngày 15 tháng 7 thì có thể yêu cầu gia hạn nộp đơn đến ngày 15 tháng 10 theo một trong hai cách:

Các doanh nghiệp mà cần thêm thời gian để khai thuế thu nhập thì phải nộp Mẫu 7004 (Tiếng Anh), Đơn xin Gia hạn Tự động Thời gian để Khai Thuế Thu nhập Doanh nghiệp, Mẫu báo cáo Thông tin và các Tờ khai khác.

Gia hạn cho khu chiến sự

Các thành viên quân đội đủ điều kiện được gia hạn thêm ít nhất 180 ngày (Tiếng Anh) để khai và nộp thuế nếu ở một trong các tình huống sau:

  • Họ phục vụ trong khu chiến sự hay họ có dịch vụ đủ điều kiện bên ngoài khu chiến sự hoặc
  • Họ phục vụ cho việc dàn quân bên ngoài Hoa Kỳ cách xa căn cứ làm nhiệm vụ thường xuyên của họ trong khi tham gia vào một hoạt động dự phòng. Đây là một hoạt động quân sự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ định hoặc là kết quả của việc yêu cầu thành viên thuộc các lực lượng mặc đồng phục đi làm nhiệm vụ (hoặc giữ họ lại để làm nhiệm vụ) trong một cuộc chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp quốc gia do Tổng thống hoặc Quốc hội tuyên bố.

Các thời hạn cũng được kéo dài cho các cá nhân phục vụ trong khu chiến sự hoặc hoạt động dự phòng hỗ trợ cho Lực lượng Vũ trang. Điều này áp dụng cho nhân viên Hội Chữ thập đỏ, phóng viên được công nhận và nhân viên dân sự hành động dưới sự chỉ đạo của Lực lượng Vũ trang để hỗ trợ các lực lượng đó.

Vợ/chồng của các cá nhân phục vụ trong khu chiến sự hoặc hoạt động dự phòng thường được hưởng thời gian gia hạn tương tự với một số ngoại lệ (Tiếng Anh).

Thông tin chi tiết về gia hạn và thêm thông tin thuế liên quan đến quân sự là có trong Ấn phẩm 3 của IRS, Sổ Chỉ dẫn Khai thuế cho Quân đội (Tiếng Anh).

IRS.gov hỗ trợ 24/7

Trợ giúp về thuế có sẵn 24/7 trên IRS.gov. Trang web của IRS cung cấp nhiều công cụ trực tuyến để giúp người đóng thuế trả lời các câu hỏi phổ biến về thuế. Ví dụ: người đóng thuế có thể tìm kiếm Trợ lý Thuế Tương tác (Tiếng Anh), Chủ đề về thuế, Câu hỏi thường gặp (Tiếng Anh)Dấu vết liên quan đến thuế (Tiếng Anh) để có câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp. Hãy truy cập IRS.gov/payments để biết các tùy chọn thanh toán điện tử.

Thông tin thêm

IRS sẽ đăng các câu hỏi thường gặp trên IRS.gov/coronavirus (Tiếng Anh) và sẽ cung cấp các tin tức cập nhật ngay khi có thông tin.