Sở Thuế Vụ, Bộ Ngân Khố đã giải ngân 90 triệu khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế từ Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ

WASHINGTON — Hôm nay, Sở Thuế Vụ, Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ và Cục Tài Chánh thông báo họ đã giải ngân khoảng 90 triệu khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế từ Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ. Như đã thông báo vào tuần trước, các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế sẽ được triển khai theo từng đợt cho hàng triệu người dân Mỹ trong những tuần tới.

Đợt chi trả đầu tiên chủ yếu được gửi bằng hình thức tiền gửi trực tiếp, mà một số người nhận đã bắt đầu nhận vào cuối tuần trước. Kể từ hôm nay, tất cả những người nhận đợt chi trả đầu tiên bằng hình thức tiền gửi trực tiếp này sẽ nhận được tiền của họ. Dưới đây là thông tin bổ sung về đợt chi trả đầu tiên này:

 • Các khoản chi trả này bắt đầu được xử lý vào Thứ Sáu, ngày 3/12. Một số người dân Mỹ có thể thấy các khoản chi trả bằng hình thức tiền gửi trực tiếp đang được ghi là khoản chi trả đang chờ xử lý hoặc khoản chi trả tạm thời trong trương mục của họ trước ngày chi trả chính thức.
   
 • Đợt chi trả đầu tiên chủ yếu dành cho những người đóng thuế đủ điều kiện, những người đã cung cấp thông tin hình thức tiền gửi trực tiếp trong tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2020 của họ, bao gồm những người thường không khai thuế nhưng đã sử dụng thành công công cụ Người Không Phải Khai Thuế trên IRS.gov vào năm ngoái.
   
 • Tổng cộng, đợt đầu tiên này bao gồm khoảng 90 triệu khoản chi trả trị giá hơn $242 tỷ.
   
 • Việc sử dụng hình thức tiền gửi trực tiếp để phát hành các khoản chi trả này để các khoản chi trả sẽ được chuyển nhanh hơn đáng kể so với các hình thức khác.
   
 • Trong khi phần lớn các khoản chi trả được chuyển bằng hình thức tiền gửi trực tiếp sẽ đến tay người đóng thuế cá nhân nhanh hơn so với chi phiếu giấy, Bộ Ngân Khố đã gửi khoảng 150,000 chi phiếu trị giá khoảng $442 triệu.
   
 • Cuối cùng, kể từ cuối tuần qua, hơn 35 triệu người đã nhận được thông tin về trạng thái khoản chi trả kích thích kinh tế của họ thông qua công cụ "Nhận Khoản Thanh Toán Của Tôi" trên IRS.gov, được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin.

Các đợt chi trả bổ sung và các khoản chi trả sẽ được gửi trong những tuần tới bằng hình thức tiền gửi trực tiếp và qua thư dưới dạng chi phiếu hoặc thẻ khấu trừ tiền. Phần lớn tất cả các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế sẽ được phát hành bằng hình thức tiền gửi trực tiếp. Hầu hết người đóng thuế không cần thực hiện hành động nào; các khoản chi trả sẽ được thực hiện tự động và trong nhiều trường hợp, tương tự như cách mọi người nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đợt đầu tiên và thứ hai của họ vào năm 2020.

Các cá nhân có thể kiểm tra công cụ Nhận Khoản Thanh Toán Của Tôi trên IRS.gov để xem trạng thái các khoản chi trả này. Thông tin bổ sung về những các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, cùng với một tờ thông tin về các câu hỏi thường gặp, có sẵn trên IRS.gov.