Sở Thuế Vụ chốt lại danh sách các trò lừa đảo thuế “Dirty Dozen” năm 2021 với cảnh báo về các thỏa thuận lạm dụng được xúc tiến

IR-2021-144, ngày 7/1/2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay đã chốt lại danh sách các trò lừa đảo thuế "Dirty Dozen" với lời cảnh báo cho người đóng thuế để đề phòng các mưu đồ do những bên xúc tiến tránh thuế rao bán, bao gồm các quyền sử dụng hạn chế để bảo tồn hợp vốn, các thỏa thuận bảo hiểm nội bộ lạm dụng và các thỏa thuận lạm dụng khác.

Sở Thuế Vụ cảnh báo mọi người nên đề phòng những bên xúc tiến tránh thuế mang hy vọng sai lầm về các khoản khấu trừ thuế lớn từ các thỏa thuận mang tính lạm dụng. Những "giao dịch" này thường được tiếp thị bởi những bên xúc tiến tránh thuế vô đạo đức, những người đưa ra tuyên bố sai về tính hợp pháp của chúng và tính phí cao khi thực hiện. Những bên xúc tiến tránh thuế này thường xuyên nghĩ ra những cách mới để gian lận hệ thống và tiếp thị chúng một cách tích cực. Một số người đóng thuế chơi trò "xổ số kiểm xét" với hy vọng họ không bị chú ý.

Để chống lại một loạt những thỏa thuận lạm dụng ngày càng tăng này, Sở Thuế Vụ gần đây đã thành lập Văn Phòng Điều Tra Xúc Tiến Tránh Thuế (OPI) để tập trung vào những người tham gia và những bên xúc tiến các giao dịch tránh thuế mang tính lạm dụng. OPI điều phối các hoạt động thực thi trên toàn cơ quan. Biện pháp bảo vệ tốt nhất cho người đóng thuế khi bị một bên xúc tiến tránh thuế tiếp cận là hãy tỏ ra thận trọng: nếu điều đó nghe có vẻ quá tốt để có thể là sự thật, thì có thể là đúng như vậy đó.

Những thỏa thuận lạm dụng được tiếp thị mạnh mẽ này đã chốt lại danh sách "Dirty Dozen" hàng năm của Sở Thuế Vụ và bao gồm những điều sau:

Quyền sử dụng hạn chế để bảo tồn hợp vốn

Trong các quyền sử dụng hạn chế để bảo tồn hợp vốn, những bên xúc tiến tránh thuế đưa ra một quy định của luật thuế về quyền sử dụng hạn chế để bảo tồn và diễn giải sai nó thông qua việc sử dụng các đánh giá thổi phồng về đất đai chưa được phát triển và các công ty hợp danh. Những thỏa thuận lạm dụng này được thiết kế để đánh lừa hệ thống và tạo ra các khoản khấu trừ thuế tăng cao và không chính đáng, thường bằng cách sử dụng các đánh giá thổi phồng về đất đai chưa được phát triển và các công ty hợp danh không có mục đích kinh doanh hợp pháp. Thông tin thêm có thể được tìm thấy tại Sở Thuế Vụ tăng cường hành động thực thi đối với Quyền Sử Dụng Hạn Chế Để Bảo Tồn Hợp Vốn (tiếng Anh).

Các thỏa thuận "bảo hiểm nội bộ vi mô" lạm dụng

Trong các cấu trúc "bảo hiểm nội bộ vi mô" lạm dụng, những bên xúc tiến tránh thuế, kế toán viên hoặc người lập kế hoạch tài sản thuyết phục chủ sở hữu của các "tổ chức hạn chế cổ đông" tham gia vào các mưu đồ thiếu nhiều thuộc tính của bảo hiểm. Ví dụ, các gói bảo hiểm có thể "bảo đảm" những rủi ro đáng ngờ, không phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực sự hoặc trùng lặp với các bảo hiểm thương mại của người đóng thuế. Nhưng "bảo phí" được trả theo những thỏa thuận này thường quá mức và được sử dụng để lách luật thuế. Thông tin bổ sung có thể được tìm thấy tại trang Sở Thuế Vụ đưa ra cách giải quyết cho các mưu đồ bảo hiểm nội bộ vi mô; thư được gửi đến các nhóm đang được kiểm toán (tiếng Anh). Gần đây, Sở Thuế Vụ đã tăng cường thực thi chống lại một dạng chiêu trò sử dụng các công ty bảo hiểm nội bộ ở nước ngoài có khả năng lạm dụng ở Puerto Rico và các nơi khác.

Việc lạm dụng tiềm năng hiệp ước thuế Hoa Kỳ-Malta

Một số công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ đang dựa vào cách giải thích Hiệp Ước Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ-Malta (Hiệp Ước) để có quan điểm rằng họ có thể đóng góp tài sản tăng giá trị một cách miễn thuế cho một số chương trình hưu trí của người Malta và cũng không có bất kỳ hậu quả nào về thuế khi chương trình đó bán tài sản và phân phối tiền thu được cho người đóng thuế Hoa Kỳ. Thông thường, lợi nhuận sẽ được ghi nhận khi bán tài sản của chương trình và phân phối số tiền thu được. Sở Thuế Vụ đang đánh giá vấn đề để xác định tính hợp lệ của các thỏa thuận này và liệu các lợi ích của Hiệp Ước có nên khả dụng trong những trường hợp như vậy và có thể thách thức việc xử lý thuế liên quan hay không.

Các kê khai không đúng về các khoản tín thuế kinh doanh

Các kê khai không phù hợp đối với khoản tín thuế nghiên cứu và thử nghiệm thường liên quan đến việc không tham gia hoặc chứng minh được các hoạt động nghiên cứu đủ điều kiện và/hoặc đáp ứng các yêu cầu liên quan đến chi phí nghiên cứu đủ điều kiện. Để yêu cầu một khoản tín thuế nghiên cứu, người đóng thuế phải đánh giá và ghi lại một cách thích hợp các hoạt động nghiên cứu của họ trong một khoảng thời gian để xác định số tiền chi phí nghiên cứu đủ điều kiện được trả cho mỗi hoạt động nghiên cứu đủ điều kiện. Người đóng thuế nên duyệt xét cẩn thận các báo cáo hoặc nghiên cứu để bảo đảm chúng phản ánh chính xác các hoạt động của người đóng thuế.

Bán tài sản trả góp kiếm tiền không phù hợp

Những bên xúc tiến tránh thuế nhận thấy người đóng thuế đang tìm cách trì hoãn việc ghi nhận lợi nhuận khi bán tài sản tăng giá trị và sử dụng phương pháp tránh thuế lạm dụng thông qua việc mời chào họ thực hiện cái gọi là bán tài sản trả góp kiếm tiền (MIS). Các giao dịch này xảy ra khi một bên trung gian mua tài sản tăng giá trị từ người bán để đổi lấy kỳ phiếu trả dần, thường chỉ cung cấp các khoản chi trả tiền lãi, với tiền gốc được trả vào cuối kỳ hạn. Trong những thỏa thuận này, người bán nhận được phần lớn số tiền thu được nhưng trì hoãn việc ghi nhận lợi nhuận đối với tài sản tăng giá trị cho đến khi nhận được khoản chi trả cuối cùng trên kỳ phiếu trả dần, thường được dự kiến trong nhiều năm sau đó.

Sở Thuế Vụ tiếp tục theo đuổi các hành động chống lại những bên xúc tiến tránh thuế thực hiện các mưu đồ này cũng như những người đóng thuế tham gia vào các mưu đồ đó.

Ủy Viên Sở Thuế Vụ Chuck Rettig cho biết: "Chúng tôi đang đẩy mạnh việc thực thi chống lại các thỏa thuận lạm dụng". "Đừng bị ru ngủ vào những giao dịch mờ ám này. Sở Thuế Vụ khuyến nghị rằng bất kỳ ai tham gia vào một trong những thỏa thuận lạm dụng này nên tham khảo ý kiến tư vấn độc lập về việc tuân thủ".

Để biết thêm về các mưu đồ thuế, hãy truy cập IRS.gov/dirtydozen (tiếng Anh).