Nhiều Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hơn được chuẩn bị giải ngân trong những ngày tới; người đóng thuế nên kiểm tra hòm thư để kiểm tra chi phiếu giấy, thẻ khấu trừ tiền

IR-2021-62, Ngày 3/22/2021

WASHINGTON — Sở Thuế vụ hôm nay đã thông báo rằng khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế tiếp theo sẽ được phát hành cho người đóng thuế trong tuần này, với nhiều khoản nữa sẽ được thực hiện bằng hình thức gửi chi phiếu giấy hoặc thẻ khấu trừ tiền trả trước.

Đối với người đóng thuế nhận tiền gửi trực tiếp vào trương mục ngân hàng, đợt chi trả này bắt đầu được xử lý vào Thứ Sáu và sẽ có ngày chi trả chính thức là Thứ Tư, ngày 3/24, một số người có thể thấy khoản tiền này trong trương mục của họ sớm hơn, có thể dưới dạng khoản tiền gửi tạm thời hoặc đang chờ xử lý. Một số lượng lớn các đợt chi trả mới nhất này cũng sẽ được gửi qua bưu điện, vì vậy những người đóng thuế không nhận được khoản tiền gửi trực tiếp trước ngày 3/24 cần kiểm tra hòm thư cẩn thận trong những tuần tới để nhận chi phiếu giấy hoặc thẻ khấu trừ tiền trả trước, được gọi là Thẻ Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, hoặc Thẻ EIP.

Hầu hết mọi người không cần thực hiện hành động nào để có được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (EIP) này. Mọi người có thể kiểm tra công cụ Nhận Khoản Thanh Toán Của Tôi trên IRS.gov để xem liệu khoản chi trả của họ đã được lên lịch hay chưa.

"Sở Thuế Vụ tiếp tục gửi đợt chi trả kích thích kinh tế thứ ba trong thời gian kỷ lục", Ủy Viên Sở Thuế Vụ Chuck Rettig cho biết. "Vì đợt chi trả mới này sẽ bao gồm nhiều khoản chi trả qua bưu điện hơn, chúng tôi khuyến khích mọi người kiểm tra kỹ hòm thư của họ để nhận chi phiếu hoặc thẻ khấu trừ tiền trong những tuần tới".

Sau khi ban hành Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ vào ngày 3/11, Sở Thuế Vụ đã nhanh chóng tiến hành thực hiện đợt Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba. Sở Thuế Vụ đã bắt đầu tiến hành đợt chi trả kích thích kinh tế đầu tiên trị giá $1,400, chủ yếu bằng hình thức tiền gửi trực tiếp vào trương mục ngân hàng, vào ngày 3/12.

Hôm nay đánh dấu đợt chi trả thứ hai, với các khoản chi trả bổ sung được dự kiến sẽ diễn ra hàng tuần trong thời gian tới. Phần lớn người đóng thuế nhận khoản EIP sẽ nhận được bằng hình thức tiền gửi trực tiếp. Ngoài ra, Sở Thuế Vụ và Cục Dịch Vụ Tài Chánh đã tận dụng dữ liệu trong hệ thống của họ để chuyển đổi nhiều khoản chi trả thành tiền gửi trực tiếp mà nếu không sẽ được gửi dưới dạng chi phiếu giấy hoặc thẻ khấu trừ tiền. Điều này đã đẩy nhanh việc giải ngân các khoản chi trả này theo tuần.

Kiểm tra hòm thư để nhận chi phiếu giấy, Thẻ EIP

Người đóng thuế cần lưu ý rằng hình thức chi trả của khoản EIP thứ ba có thể khác với các khoản chi trả kích thích kinh tế trước đây. Nhiều người hơn đang nhận tiền bằng hình thức tiền gửi trực tiếp, trong khi những người nhận chúng qua đường bưu điện có thể nhận được chi phiếu giấy hoặc Thẻ EIP – có thể khác với cách họ nhận các khoản chi trả kích thích kinh tế trước đó. Sở Thuế Vụ và Bộ Ngân Khố kêu gọi những người đủ điều kiện mà không nhận được khoản tiền gửi trực tiếp hãy kiểm tra hòm thư của họ một cách kỹ lưỡng hơn trong thời gian này.

Chi phiếu giấy sẽ đến qua đường bưu điện trong một phong bì trắng từ Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ. Đối với những người đóng thuế đã nhận được tiền hoàn thuế qua đường bưu điện, chi phiếu giấy này sẽ trông tương tự, nhưng sẽ được gắn nhãn là "Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế" trong trường ghi nhớ.

Sample U.S. Treasury check

Thẻ EIP cũng sẽ được đựng trong một phong bì màu trắng có in con dấu của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ một cách nổi bật. Thẻ có chữ Visa ở mặt trước và ngân hàng phát hành là MetaBank, N.A, ở mặt sau. Thông tin kèm theo thẻ sẽ giải thích rằng đây là một khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế. Mỗi thư sẽ bao gồm hướng dẫn về cách kích hoạt và sử dụng thẻ một cách an toàn. Điều quan trọng cần lưu ý là không thẻ EIP nào được phát hành cho bất kỳ đợt nào trong ba đợt có thể được nạp lại tiền; người nhận sẽ nhận được một thẻ riêng biệt và sẽ không thể nạp lại tiền vào thẻ hiện có. Thẻ EIP an toàn, tiện lợi và bảo mật. Người nhận Thẻ EIP có thể mua hàng trực tuyến hoặc tại các cửa hàng ở bất kỳ nơi nào chấp nhận Thẻ Khấu Trừ Tiền Visa. Họ có thể nhận tiền mặt từ các máy ATM nội mạng trong nước, chuyển tiền vào trương mục ngân hàng cá nhân và lấy Thẻ EIP thay thế nếu cần mà không phải chịu bất kỳ khoản phí nào. Họ cũng có thể kiểm tra số dư thẻ của mình trực tuyến, thông qua ứng dụng di động hoặc qua điện thoại mà không mất phí. Thẻ EIP cung cấp các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng chống lại gian lận, mất mát và các lỗi khác. Thẻ EIP được tài trợ bởi Cục Dịch Vụ Tài Chánh và được phát hành bởi cơ quan tài chánh của Bộ Ngân Khố là MetaBank, N.A. Sở Thuế Vụ không quyết định ai sẽ nhận được thẻ khấu trừ tiền trả trước.

Thông tin thêm về các thẻ này có tại EIPcard.com (tiếng Anh).

Front and back of a sample debit card
Sample envelope for Economic Impact Payment debit cards

Người đóng thuế sẽ nhận được khoản chi trả kích thích kinh tế của họ như thế nào?

Người đóng thuế thông tin phương thức tiền gửi trực tiếp trong hồ sơ nộp cho Sở Thuế Vụ sẽ nhận được khoản chi trả theo cách đó. Đối với những người không có thông tin phương thức tiền gửi trực tiếp trong hồ sơ nộp cho Sở Thuế Vụ, Sở sẽ sử dụng hồ sơ liên bang về các khoản chi trả gần đây cho hoặc từ chính phủ, nếu có, để thực hiện chi trả dưới dạng tiền gửi trực tiếp. Điều này giúp đẩy nhanh việc thực hiện chi trả. Nếu không, người đóng thuế sẽ nhận được khoản chi trả của họ dưới dạng chi phiếu hoặc thẻ khấu trừ tiền qua đường bưu điện. Nếu thông tin tiền gửi trực tiếp được gửi đến một trương mục ngân hàng đã đóng, khoản chi trả sẽ được phát hành lại qua đường bưu điện đến địa chỉ trong hồ sơ nộp cho Sở Thuế Vụ. Sở khuyến khích người đóng thuế kiểm tra công cụ Nhận Khoản Thanh Toán Của Tôi để biết thêm thông tin.

Điểm nổi bật của đợt Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba

Nói chung, hầu hết những người đủ điều kiện sẽ nhận được $1,400 (những người khai thuế chung sẽ nhận được $2,800) và $1,400 cho mỗi người phụ thuộc đủ điều kiện được khai trên tờ khai thuế của họ. Các gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được khoản chi trả dựa trên tất cả những người phụ thuộc đủ điều kiện của họ được kê khai trên tờ khai thuế của họ, bao gồm những người thân lớn tuổi như sinh viên đại học, người lớn khuyết tật, cha mẹ và ông bà. Không giống như hai khoản chi trả đầu tiên, khoản chi trả kích thích kinh tế thứ ba không bị giới hạn đối với trẻ em dưới 17 tuổi.

Vì các khoản chi trả này là tự động đối với hầu hết những người đủ điều kiện, việc liên lạc với các tổ chức tài chánh hoặc Sở Thuế Vụ về thời gian chi trả sẽ không đẩy nhanh thời gian nhận khoản chi trả của họ.

Số tiền khoản EIP3 của một cá nhân đủ điều kiện sẽ dựa trên tờ khai thuế đã xử lý mới nhất của người đóng thuế từ năm 2020 hoặc 2019. Điều này bao gồm bất kỳ ai đã đăng ký trực tuyến tại IRS.gov bằng cách sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế của cơ quan này vào năm ngoái hoặc đã nộp tờ khai thuế đơn giản đặc biệt cho Sở Thuế Vụ. Nếu Sở Thuế Vụ đã nhận và xử lý tờ khai năm 2020 của người đóng thuế, thay vào đó, cơ quan này sẽ tính toán số tiền EIP3 của cá nhân dựa trên tờ khai đó.

Nếu khoản chi trả của người đóng thuế ít hơn toàn bộ số tiền và dựa trên tờ khai năm 2019 của họ, họ có thể đủ điều kiện nhận khoản chi trả bổ sung sau khi nộp tờ khai năm 2020. Sở Thuế Vụ sẽ tự động đánh giá lại tính đủ điều kiện của họ. Nếu cơ quan xác định rằng họ được hưởng một khoản chi trả lớn hơn hoặc toàn bộ mức chi trả cao nhất, cơ quan sẽ gửi cho họ một khoản chi trả bổ sung bao gồm phần chênh lệch giữa số tiền họ nhận được ban đầu và số tiền lớn hơn. Nếu số tiền được đánh giá lại nhỏ hơn, họ sẽ không cần trả lại phần chênh lệch. Ngoài việc nộp tờ khai thuế năm 2020, họ không cần thực hiện bất kỳ hành động nào.

Ngoài ra, Sở Thuế Vụ sẽ tự động gửi EIP3 cho những người không khai thuế nhưng nhận trợ cấp hưu trí An Sinh Xã Hội, trợ cấp cho người sống sót hoặc tàn tật (SSDI), trợ cấp Hưu Trí Đường Sắt, Lợi Tức An Sinh Bổ Sung (SSI) hoặc các quyền lợi Cựu Chiến Binh. Điều này tương tự với các đợt Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên và thứ hai. Những người thụ hưởng trợ cấp An Sinh Xã Hội và liên bang khác nói chung sẽ nhận được khoản chi trả thứ ba này giống như cách nhận trợ cấp thông thường của họ.

Sở Thuế Vụ đang làm việc trực tiếp với Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội, Hội Đồng Hưu Trí Ngành Hỏa Xa và Cơ Quan Quản Lý Cựu Chiến Binh để có được thông tin cập nhật năm 2021 cho người nhận để đảm bảo họ đang gửi khoản chi trả tự động cho nhiều người nhất có thể. Thông tin thêm về thời điểm thực hiện các khoản chi trả này sẽ được cung cấp trên IRS.gov ngay khi có.

Mặc dù các khoản chi trả sẽ được thực hiện tự động đối với nhiều người dựa trên thông tin trợ cấp liên bang của họ, nhưng một số người có thể cần phải nộp tờ khai thuế năm 2020, ngay cả khi họ thường không nộp, để cung cấp thông tin mà Sở Thuế Vụ cần để gửi khoản chi trả cho bất kỳ người phụ thuộc đủ điều kiện nào. Những người thuộc nhóm này cần nộp tờ khai thuế năm 2020 để được xem xét chi trả thêm tiền cho người phụ thuộc của họ càng nhanh càng tốt.

Nhắc nhở đặc biệt cho những người không thường khai thuế

Những người thường không khai thuế và không nhận trợ cấp liên bang có thể đủ điều kiện nhận các khoản chi trả kích thích kinh tế này. Điều này bao gồm những người trải qua tình trạng vô gia cư và các tình trạng khác. Nếu quý vị đủ điều kiện và không nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên hoặc thứ hai (EIP1 hoặc EIP2) hoặc nhận ít hơn toàn bộ số tiền theo quy định, quý vị có thể đủ điều kiện cho khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi cho năm 2020 nhưng quý vị sẽ cần phải khai thuế năm 2020. Xem mục đặc biệt trên IRS.gov: Yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi nếu quý vị không bắt buộc phải khai thuế (tiếng Anh).

Khai thuế miễn phí có sẵn cho những người đủ điều kiện.

Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế rằng mức lợi tức trong đợt chi trả kích thích kinh tế mới này đã thay đổi. Điều này có nghĩa là một số người sẽ không đủ điều kiện nhận khoản chi trả thứ ba ngay cả khi họ đã nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ nhất hoặc lần thứ hai hoặc yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020. Các khoản chi trả sẽ bắt đầu được giảm bớt đối với những cá nhân kiếm được $75,000 trở lên trong Tổng Lợi Tức Điều Chỉnh ($150,000 nếu đã kết hôn, khai thuế chung). Các khoản chi trả kết thúc ở mức $80,000 cho các cá nhân ($160,000 nếu đã kết hôn, khai thuế chung). Những người ở trên các mức này không đủ điều kiện để được chi trả.

Thông tin thêm có sẵn trong Tờ Thông Tin 2021-05, Cập nhật thông tin chi tiết về khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba.