Hơn 1.8 triệu khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế bổ sung được giải ngân theo Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ; tổng số khoản chi trả lên đến gần 167 triệu khoản

IR-2021-119, ngày 5/26/2021

WASHINGTON — Hôm nay, Sở Thuế Vụ, Bộ Ngân Khố và Cục Dịch Vụ Tài Chánh thông báo họ đã giải ngân hơn 1.8 triệu khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế bổ sung theo Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ.

Thông báo hôm nay về nỗ lực nâng tổng số tiền đã giải ngân trong hai tuần gần đây nhất cho đến nay lên đến gần 167 triệu khoản chi trả. Các khoản chi trả này đại diện cho tổng giá trị khoảng $391 tỷ kể từ khi chúng bắt đầu được triển khai cho người dân Mỹ theo từng đợt vào ngày 3/12.

Dưới đây là thông tin bổ sung về hai tuần chi trả gần nhất, bao gồm những khoản chi trả có ngày chi trả chính thức đến hết ngày 5/26:

  • Tổng cộng, đợt này bao gồm hơn 1.8 triệu khoản chi trả với giá trị hơn $3,5 tỷ.
  • Hơn 900,000 khoản chi trả, với giá trị xấp xỉ $1.9 tỷ, đã được trao cho những cá nhân đủ điều kiện mà Sở Thuế Vụ trước đây không có thông tin để phát hành khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế nhưng gần đây đã nộp tờ khai thuế. 
  • Đợt này cũng bao gồm các khoản chi trả bổ sung được thực hiện liên tục để trả thêm cho những người trước đó đã nhận được khoản chi trả vào đầu năm nay dựa trên tờ khai thuế năm 2019 nhưng đủ điều kiện nhận khoản chi trả mới hoặc nhiều hơn dựa trên tờ khai thuế năm 2020 đã xử lý gần đây của họ. Trong hai tuần qua, đã có hơn 900,000 khoản chi trả "cộng thêm" này, với giá trị hơn $1.6 tỷ. Tổng cộng, Sở Thuế Vụ đã thực hiện gần 7 triệu khoản chi trả bổ sung này trong năm nay.
  • Nhìn chung, các khoản chi trả trong hai tuần qua bao gồm hơn 900,000 khoản chi trả bằng phương thức tiền gửi trực tiếp (với tổng giá trị trên $1.6 tỷ) với phần còn lại là các khoản chi trả bằng chi phiếu.

Sở Thuế Vụ sẽ tiếp tục thực hiện chi trả khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hàng tuần. Các khoản chi trả đang thực hiện sẽ được gửi đến những cá nhân đủ điều kiện mà Sở Thuế Vụ trước đây không có thông tin để phát hành khoản chi trả nhưng gần đây đã nộp tờ khai thuế, cũng như những người đủ điều kiện nhận khoản chi trả "cộng thêm".

Nhắc nhở đặc biệt cho những người không thường khai thuế

Mặc dù các khoản chi trả sẽ được thanh toán tự động đối với hầu hết mọi người, Sở Thuế Vụ vẫn tiếp tục khuyến khích những người thường không khai thuế và chưa nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế nộp tờ khai thuế năm 2020 để nhận được tất cả các trợ cấp mà họ được hưởng theo luật, bao gồm các khoản tín thuế như Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2020, Tín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng. Việc nộp tờ khai thuế năm 2020 cũng sẽ hỗ trợ Sở Thuế Vụ xác định xem ai đó có đủ điều kiện nhận được khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 hay không, khoản này sẽ bắt đầu được giải ngân vào mùa hè này.

Ví dụ, một số người nhận trợ cấp liên bang có thể cần phải nộp tờ khai thuế năm 2020 – ngay cả khi họ thường không khai thuế – để cung cấp thông tin mà Sở Thuế Vụ cần để gửi khoản chi trả cho người phụ thuộc đủ điều kiện. Các cá nhân đủ điều kiện trong nhóm này nên nộp tờ khai thuế năm 2020 càng nhanh càng tốt để được xem xét chi trả bổ sung cho những người phụ thuộc đủ điều kiện của họ.

Những người thường không khai thuế và không nhận trợ cấp liên bang có thể đủ điều kiện nhận các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế này. Điều này bao gồm những người trải qua tình trạng vô gia cư (tiếng Anh), người nghèo ở nông thôn và những người khác. Các cá nhân không nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên hoặc thứ hai hoặc nhận ít hơn số tiền đầy đủ có thể đủ điều kiện nhận khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi 2020, nhưng họ sẽ cần phải khai thuế năm 2020. Xem mục đặc biệt trên IRS.gov: Yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 nếu quý vị không bắt buộc phải khai thuế (tiếng Anh).

Khai thuế miễn phí có sẵn cho những người đủ điều kiện.

Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế rằng mức lợi tức được xem xét trong đợt Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ 3 này đã thay đổi. Điều này có nghĩa là một số người sẽ không đủ điều kiện nhận khoản chi trả lần thứ ba ngay cả khi họ đã nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ nhất hoặc thứ hai hoặc đã yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020. Các khoản chi trả sẽ bắt đầu được giảm bớt đối với những cá nhân kiếm được $75,000 trở lên Tổng Lợi Tức Điều Chỉnh ($150,000 nếu đã kết hôn, khai thuế chung). Các khoản chi trả kết thúc ở mức $80,000 cho các cá nhân ($160,000 nếu đã kết hôn, khai thuế chung); những người có Tổng Lợi Tức Điều Chỉnh ở trên các mức này không đủ điều kiện để được chi trả.

Các cá nhân có thể kiểm tra công cụ Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi trên IRS.gov để xem trạng thái các khoản chi trả này. Thông tin bổ sung về các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế có sẵn trên IRS.gov.