Việc duyệt xét các khoản tín thuế và khấu trừ bây giờ giúp người đóng thuế hướng tới thành công vào mùa thuế

Mẹo Thuế của IRS 2022-184, ngày 1 tháng 12, 2022

Hầu hết mọi người có lẽ chỉ nghĩ về các khoản tín thuế và khấu trừ khi họ hoàn thành tờ khai thuế của mình. Tuy nhiên, lập kế hoạch sớm một chút có thể giúp quá trình khai thuế suôn sẻ hơn. Bằng cách tự làm quen ngay bây giờ, người đóng thuế có thể hiểu rõ ràng về các khoản tín thuế và khấu trừ nào có ý nghĩa đối với họ và các hồ sơ cần thiết để chứng minh tính đủ điều kiện của họ.

Dưới đây là một số thông tin về các khoản tín thuế và khấu trừ có thể giúp ích cho việc lập kế hoạch thuế quanh năm.

Một vài điều cần biết về các khoản khấu trừ

  • Các khoản khấu trừ có thể làm giảm số thu nhập của người đóng thuế trước khi họ tính thuế mình nợ.
  • Hầu hết mọi người lấy mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn. Mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn được điều chỉnh hàng năm theo lạm phát. Số tiền khấu trừ thuế tiêu chuẩn phụ thuộc vào tư cách khai thuế của người đóng thuế, tuổi tác, liệu họ có bị mù hay không và liệu người đóng thuế có được người khác khai là người phụ thuộc hay không.
  • Một số người được yêu cầu khấu trừ từng khoản và một số người có thể chọn làm như vậy vì nó làm giảm thu nhập chịu thuế của họ nhiều hơn mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn.
  • Theo quy tắc chung, nếu các khoản khấu trừ được liệt kê của người đóng thuế lớn hơn mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn của họ, thì họ nên liệt kê từng khoản.

Những điều cần biết về tín thuế

  • Một số khoản tín thuế, chẳng hạn như tín thuế thu nhập kiếm được, thậm chí có thể hoàn lại, nghĩa là người đóng thuế có thể nhận được tiền hoàn thuế ngay cả khi họ không nợ bất kỳ khoản thuế nào.
  • Để yêu cầu một khoản tín thuế, người đóng thuế nên lưu giữ hồ sơ cho thấy họ đủ điều kiện nhận khoản tín thuế đó. Việc yêu cầu các khoản tín thuế hợp lệ có thể giảm số thuế nợ và tăng số tiền hoàn thuế.
  • Người đóng thuế có thể kiểm tra ngay bây giờ để xem liệu họ có đủ điều kiện để yêu cầu bất kỳ khoản tín thuế nào vào năm tới trên tờ khai thuế của họ hay không.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)