Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế: Những cân nhắc quan trọng trước khi nộp tờ khai thuế năm 2021

IR-2022-23, ngày 01 tháng 02 năm 2022

WASHINGTON - Bây giờ mùa thuế năm 2022 đã bắt đầu, Sở Thuế vụ nhắc nhở người đóng thuế đảm bảo rằng họ có những gì họ cần trước khi nộp hồ sơ thuế và xem xét các nguồn trợ giúp miễn phí có sẵn để giúp họ biết cách sắp xếp.

Bản tin này là một phần của loạt bài có tên là Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế (tiếng Anh), một nguồn trợ giúp người đóng thuế khai thuế chính xác. Trợ giúp bổ sung (tiếng Anh) có sẵn tại IRS.gov hoặc trong Ấn Phẩm 17, Thuế Thu Nhập Liên Bang Của Quý Vị (Dành Cho Với Cá Nhân).

Đừng nộp hồ sơ thuế khi chưa sẵn sàng

Mặc dù người đóng thuế không nên nộp hồ sơ muộn, nhưng họ cũng không nên nộp hồ sơ sớm. Những người nộp hồ sơ trước khi họ nhận được tất cả các tài liệu báo cáo thuế đúng có nguy cơ mắc sai lầm dẫn đến việc xử lý chậm trễ.

Thông thường, các mẫu cuối năm bắt đầu được gửi đến qua đường bưu điện – hoặc có sẵn trên mạng – vào tháng 01. Người đóng thuế nên xem xét chúng cẩn thận. Nếu bất kỳ thông tin nào được hiển thị là không chính xác hoặc không có sẵn, người đóng thuế nên liên lạc với bên trả tiền ngay lập tức để được chỉnh sửa hoặc để đảm bảo rằng họ có địa chỉ gửi thư qua đường bưu điện hoặc email hiện tại của mình.

Mới trong năm nay, IRS đã gửi Thư 6419, Đối Chiếu Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em (tiếng Anh), vào tháng 01 năm 2022 để giúp các cá nhân đối chiếu và nhận toàn bộ số tiền Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 của mình. Thư này bao gồm tổng số tiền các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 đã phát hành và số trẻ đủ điều kiện được sử dụng để tính toán các khoản ứng trước của chúng. Mọi người cần thông tin quan trọng này để yêu cầu chính xác nửa còn lại của Khoản Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 khi nộp tờ khai thuế năm 2021 và tránh sự chậm trễ trong quá trình xử lý. IRS nhắc nhở mọi người kiểm tra thông tin này (tiếng Anh) một cách cẩn thận.

Hầu hết những người đủ điều kiện đã được phát hành Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba và sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào về khoản này khi họ nộp hồ sơ. Tuy nhiên, những người không đủ điều kiện nhận khoản thanh toán thứ ba hoặc không nhận đủ số tiền có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 dựa trên tình hình thuế năm 2021 của họ. Họ sẽ cần tổng số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba của mình để khai thuế chính xác nhằm tránh sự chậm trễ trong quá trình xử lý. Người đóng thuế có thể đăng nhập vào Tài Khoản Trực Tuyến IRS của họ để xem tổng số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế vòng thứ ba hoặc đợi để nhận Thư 6475 của IRS.

Các cá nhân không bắt buộc phải khai thuế vẫn phải khai thuế để yêu cầu các khoản tín thuế quan trọng

IRS đặc biệt khuyến khích những cá nhân không bắt buộc phải khai thuế thực hiện khai thuế trong mùa này để yêu cầu các khoản tín thuế có thể trị giá hàng nghìn đô la. Bằng cách nộp tờ khai thuế, các cá nhân có thể yêu cầu:

  • Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi để nhận bất kỳ khoản chi trả kích thích kinh tế nào còn lại vào năm 2021 mà họ có thể chưa nhận được (ví dụ: nếu họ có thêm một trẻ mới hoặc người phụ thuộc khác vào năm 2021);
  • Khoản Tín Thuế Trẻ Em còn lại mà họ đủ điều kiện, bao gồm mọi khoản thanh toán hàng tháng mà họ có thể chưa nhận được (ví dụ: nếu họ thêm một trẻ đủ điều kiện mới vào năm 2021); và
  • Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được, khoản tín thuế có thể hoàn lại lớn nhất của chính phủ liên bang dành cho các gia đình có thu nhập thấp đến trung bình (số tiền này đã tăng gần gấp ba đối với những người khai thuế không có con).

Xem thông tin tài khoản IRS trực tuyến

Các cá nhân có thể sử dụng Tài Khoản Trực Tuyến IRS của mình để truy cập an toàn vào thông tin về tài khoản thuế liên bang của họ, bao gồm các khoản thanh toán, hồ sơ thuế và hơn thế nữa.

Để giúp khai tờ khai thuế, các cá nhân có thể xem:

  • Tổng số tiền các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đã phát hành cho năm thuế 2021
  • Tổng số tiền các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em
  • Tổng thu nhập điều chỉnh từ tờ khai thuế cuối cùng của họ
  • Tổng bất kỳ khoản thanh toán thuế ước tính nào họ đã thực hiện và các khoản tiền hoàn thuế được áp dụng dưới dạng tín thuế

Giờ đây, họ cũng có thể thực hiện và theo dõi các khoản thanh toán cũng như quản lý các tùy chọn liên lạc, bao gồm tùy chọn chuyển sang không cần dùng giấy và yêu cầu thông báo qua email đối với một số thông báo có sẵn trực tuyến. Người đóng thuế được khuyến khích đăng ký một tài khoản trực tuyến, nếu họ chưa có, hoặc đăng nhập để truy cập thông tin này và khám phá các tính năng mới.

Các tài liệu quan trọng về thuế năm 2021

Hồ sơ thuế có tổ chức giúp việc khai tờ khai thuế đầy đủ và chính xác dễ dàng hơn và có thể giúp người đóng thuế tìm thấy các khoản khấu trừ hoặc tín thuế bị bỏ qua.

Người đóng thuế nên đợi để khai thuế cho đến khi họ có tất cả các báo cáo thu nhập hỗ trợ của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Trợ giúp miễn phí

Khi người đóng thuế đã thu thập tất cả các tài liệu và thông tin về thuế của mình, họ đã sẵn sàng để xem xét cách họ sẽ khai thuế.

Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí Của IRS là một lựa chọn tuyệt vời cho những người đóng thuế đủ điều kiện chỉ nộp tờ khai thuế để đối chiếu các khoản ứng trước năm 2021 và yêu cầu phần còn lại của Tín Thuế Trẻ Em hoặc để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 vì họ không nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba hoặc không nhận được toàn bộ số tiền. Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí Của IRS cũng có thể được sử dụng để yêu cầu Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được, trong đó cung cấp một khoản tín thuế có thể hoàn lại dựa trên thu nhập và quy mô gia đình của người khai thuế.

Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí Của IRS có sẵn cho bất kỳ cá nhân hoặc gia đình nào kiếm được $73.000 trở xuống vào năm 2021. Năm nay, có tám sản phẩm của Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí Của IRS bằng tiếng Anh và một sản phẩm bằng tiếng Tây Ban Nha.

Người đóng thuế có thể sử dụng công cụ "tra cứu" để chọn từ một trong các Nhà Cung Cấp Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí . Mỗi nhà cung cấp đặt ra các tiêu chuẩn về tính đủ điều kiện của riêng mình, thường dựa trên thu nhập, độ tuổi và tình trạng cư trú tại tiểu bang để người đóng thuế kiếm được từ $73.000 trở xuống được sử dụng miễn phí ít nhất một sản phẩm.

Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí chỉ là một cách IRS cung cấp các tùy chọn giúp khai thuế miễn phí cho người đóng thuế thông qua mô hình đối tác. IRS cũng hợp tác với các tổ chức cộng đồng để đào tạo các thiện nguyện viên có chứng nhận của IRS để giúp khai và nộp tờ khai thuế thu nhập cơ bản bằng phương pháp điện tử miễn phí cho các cá nhân đủ đủ điều kiện.

Những người đóng thuế đủ điều kiện thường kiếm được từ $58.000 trở xuống, những người khuyết tật và người đóng thuế có trình độ tiếng Anh hạn chế cần trợ giúp để khai tờ khai thuế của mình có thể được trợ giúp về thuế miễn phí tại một trong hàng nghìn địa điểm thiện nguyện của cộng đồng thông qua Chương trình Trợ Giúp Khai Thuế Thu Nhập Tự Nguyện (VITA) (tiếng Anh).

Và chương trình Cố Vấn Thuế cho Lão Niên (TCE) (tiếng Anh) do AARP cung cấp, đưa ra trợ giúp về thuế miễn phí cho tất cả những người đóng thuế, đặc biệt là những người từ 60 tuổi trở lên, chuyên giải đáp thắc mắc về lương hưu và các vấn đề liên quan đến hưu trí dành riêng cho người cao tuổi.

Các thành viên của quân đội và các cựu chiến binh đủ điều kiện có thể sử dụng MilTax (tiếng Anh), một chương trình của Bộ Quốc Phòng thường cung cấp phần mềm giúp khai thuế trực tuyến và khai thuế điện tử miễn phí cho các tờ khai liên bang và tối đa ba tờ khai tiểu bang.

Tùy chọn phương tiện truyền thông thay thế mới để giúp người đóng thuế

Bắt đầu từ ngày 31 tháng 01 năm 2022, người đóng thuế có thể hoàn thành Mẫu 9000, Tùy Chọn Phương Tiện Truyền Thông Thay Thế (tiếng Anh)PDF, để chọn nhận thông báo thuế của IRS gửi cho họ ở định dạng chữ nổi Braille, bản in lớn, âm thanh hoặc điện tử. Điều này bao gồm các thông báo về các khoản thuế hoặc tiền phạt bổ sung còn nợ. Người đóng thuế có thể bao gồm mẫu đã hoàn thành này cùng với tờ khai thuế của họ, gửi mẫu này dưới dạng mẫu độc lập qua đường bưu điện đến IRS hoặc gọi 800-829-1040 để chọn định dạng ưa thích của mình.

Xin nhắc lại, Mẫu 1040 và 1040-SR có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, và Bảng LEP, Yêu Cầu Thay Đổi Ngôn Ngữ Ưu Tiên (tiếng Anh), cho phép người đóng thuế yêu cầu thông tin bằng 20 ngôn ngữ khác nhau ngoài tiếng Anh.

Nộp hồ sơ điện tử và chọn gửi tiền trực tiếp

IRS khuyến khích người đóng thuế nộp hồ sơ điện tử và sử dụng gửi tiền trực tiếp để nhận được tiền hoàn thuế. Kết hợp nộp hồ sơ điện tử với gửi tiền trực tiếp là cách an toàn và nhanh nhất để nhận tiền hoàn thuế. Người đóng thuế có thể khai thuế điện tử thông qua một chuyên gia thuế, Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí Của IRS hoặc phần mềm giúp khai thuế thương mại. Khi chọn nộp hồ sơ điện tử và gửi tiền trực tiếp, hầu hết mọi người sẽ nhận được tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày.

Những người không có tài khoản ngân hàng có thể truy cập trang web FDIC (tiếng Anh) hoặc sử dụng Công Cụ Định Vị Liên Minh Tín Dụng (tiếng Anh) của Cơ Quan Quản Lý Liên Minh Tín Dụng Quốc Gia để tìm một tổ chức cho phép họ mở tài khoản trực tuyến và để biết các mẹo về cách chọn tài khoản phù hợp. Các cựu chiến binh có thể xem Chương Trình Ngân Hàng Phúc Lợi Dành Cho Cựu Chiến Binh (tiếng Anh) để tiếp cận các dịch vụ tài chánh tại các ngân hàng tham gia. Người đóng thuế cũng có thể hỏi người giúp khai thuế của mình xem họ có cung cấp các tùy chọn hoàn tiền thuế điện tử khác hay không.

Mặc dù hầu hết các khoản tiền hoàn thuế được chuyển trong 21 ngày, nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn nếu tờ khai thuế có lỗi, không đầy đủ hoặc yêu cầu xem xét bảo mật thêm. Tờ khai thuế nộp bằng giấy và chi phiếu tiền hoàn thuế bằng giấy sẽ còn lâu hơn trong năm nay.