Người đóng thuế có thể dàn xếp nợ thuế liên bang bằng một đề nghị thỏa hiệp

Mẹo thuế IRS 2024-37, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Khi người đóng thuế không thể thanh toán đầy đủ khoản nợ thuế của mình hoặc nếu việc thanh toán thuế gây ra khó khăn về tài chính, họ nên cân nhắc việc nộp đơn xin một đề nghị thỏa hiệp. Để được hỗ trợ nộp đơn đăng ký OIC từ người đại diện hợp pháp, người đóng thuế nên kiểm tra với đại lý đã đăng ký được cấp phép hoặc kế toán viên có uy tín trong khu vực của họ.

Cách thức hoạt động của một lời đề nghị thỏa hiệp

Đây là thỏa thuận giữa người đóng thuế và IRS nhằm dàn xếp khoản nợ thuế ít hơn toàn bộ số tiền còn nợ.

Mục tiêu là sự thỏa hiệp có lợi nhất cho cả người đóng thuế và cơ quan. Việc nộp đơn xin đề nghị thỏa hiệp bao gồm khoản phí $205 và khoản thanh toán ban đầu. Người đóng thuế có thu nhập thấp không phải trả phí hoặc khoản thanh toán ban đầu này. Người đóng thuế nên xem lại hướng dẫn trong Mẫu 656-B, Đề nghị Thỏa hiệp (tiếng Anh)PDF để xem họ có đáp ứng đủ điều kiện để được miễn các chi phí ban đầu này hay không.

Ai đủ điều kiện

Người đóng thuế có thể kiểm tra tính đủ điều kiện của họ và chuẩn bị đề xuất sơ bộ bằng Công cụ Thẩm định Đề nghị Thỏa hiệp của IRS (tiếng Anh).

Xem lại Sổ tay Đề nghị thỏa hiệp

Người đóng thuế đủ điều kiện nên tải xuống và xem lại phiên bản mới nhất của Sổ tay OIC (tiếng Anh)PDF để tránh sự chậm trễ trong quá trình xử lý. Sổ tay này bao gồm mọi thứ mà người đóng thuế cần biết về việc gửi đề nghị thỏa hiệp, bao gồm:

  • Tính đủ điều kiện.
  • Chi phí áp dụng.
  • Quá trình nộp đơn.
  • Các mẫu.

Đánh giá đơn đăng ký

Khi xem xét đơn đăng ký, IRS xem xét các thông tin riêng của người đóng thuế và các trường hợp đặc biệt ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của họ, bao gồm:

  • Thu nhập.
  • Chi phí.
  • Vốn chủ sở hữu tài sản.

Cẩn thận với các xưởng chế tạo đề nghị thỏa hiệp

Các xưởng chế tạo đề nghị thỏa hiệp tích cực thúc đẩy các đề nghị thỏa hiệp theo những cách gây hiểu lầm cho những người rõ ràng không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, thường khiến người đóng thuế phải trả hàng nghìn đô la.

Xưởng chế tạo đề nghị thỏa hiệp thường đưa ra những tuyên bố kỳ quặc về cách họ có thể dàn xếp khoản nợ thuế của một người với giá rẻ. Phí thúc đẩy thường quá cao và những người đóng thuế đủ điều kiện phải trả cho xưởng chế tạo OIC để có được thỏa thuận tương tự mà lẽ ra họ có thể tự mình nhận được bằng cách làm việc trực tiếp với IRS. Điều này làm mất đi số tiền không cần thiết trong ví của người đóng thuế.

Ngoài ra, không phải mọi người đóng thuế đều đủ điều kiện nhận OIC. Một số người thúc đẩy cố tình khuyên người đóng thuế còn nợ thuế nộp đơn đăng ký OIC mặc dù những người thúc đẩy này biết người đó sẽ không đủ điều kiện, khiến người đóng thuế trung thực tốn tiền và thời gian.

Thêm thông tin:

Đăng ký nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)