Người đóng thuế nên nộp tờ khai thuế đúng hạn để tránh các khoản tiền lãi và tiền phạt tốn kém

Mẹo Thuế của IRS số 2022-42, ngày 17 tháng 3 năm 2022

Người đóng thuế nên nộp tờ khai thuế trước thời hạn ngay cả khi họ không thể trả toàn bộ hóa đơn thuế. Người đóng thuế nợ thuế và không khai thuế đúng hạn có thể bị phạt do không khai thuế. Khoản tiền phạt này thường là 5 phần trăm số thuế nợ mỗi tháng, hoặc một phần của tháng nộp tờ khai thuế trễ hạn, lên đến 25%.

Nếu một cá nhân đóng thuế nợ thuế, nhưng không thể trả đầy đủ trước hạn chót là ngày 18 tháng 4 năm 2022, họ nên:

Nộp tờ khai thuế hoặc yêu cầu gia hạn thời gian khai thuế trước hạn chót ngày 18 tháng 4.

  • Những người nợ thuế và không khai thuế đúng hạn hoặc yêu cầu gia hạn có thể bị phạt do không khai thuế đúng hạn.
  • Người đóng thuế nên nhớ rằng việc gia hạn thời gian khai thuế không phải là gia hạn thời gian nộp thuế. Việc gia hạn cho phép người đóng thuế lùi hạn đến đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 để nộp tờ khai thuế năm 2021, nhưng các khoản thuế còn nợ vẫn đến hạn vào ngày 18 tháng 4 năm 2022.

Để được gia hạn khai thuế, người đóng thuế phải thực hiện một trong các thao tác sau:

Thanh toán càng nhiều càng tốt trước ngày đến hạn 18 tháng 4.

Thiết lập kế hoạch chi trả càng sớm càng tốt.

Tiền lãi được tính dựa trên số tiền thuế còn nợ và cho từng ngày không trả đủ thuế. Lãi suất được xác định ba tháng một lần và có thể thay đổi, tùy thuộc vào loại thuế; ví dụ, nợ thuế của cá nhân hoặc doanh nghiệp. Có thêm thông tin trên trang Tiền Lãi Khi Trả Thiếu Hoặc Trả Thừa của IRS.gov.

Thêm thông tin:

 

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)