Người đóng thuế mà cần phải khai thuế thì phải nộp tờ khai thuế để nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời khuyên về thuế trong đại dịch COVID số 2020-45, ngày 23 tháng 4 năm 2020

Trong khi hầu hết những người đóng thuế đủ điều kiện không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào để nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế (tiếng Anh) thì một số người sẽ cần. Điều này bao gồm những người phải khai thuế và chưa nộp tờ khai thuế cho năm 2018 hoặc 2019.

Dưới đây là một số thông tin dành cho những người đóng thuế đủ điều kiện mà cần - và chưa - nộp tờ khai thuế cho năm 2018 hoặc 2019.

  • Người đóng thuế đủ điều kiện mà cần phải khai thuế (tiếng Anh) nhưng chưa nộp tờ khai thuế cho năm 2018 hoặc 2019 thì phải nộp tờ khai cho năm 2019 để nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế.
     
  • Người đóng thuế nên khai thuế điện tử và bao gồm thông tin chuyển khoản trực tiếp để nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế nhanh hơn.
     
  • Các khoản thanh toán $1,200 sẽ được tự động gửi cho những người nhận trợ cấp An sinh Xã hội, hưu trí đường sắt hoặc Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội và Tiền Phụ cấp An sinh (SSDI và SSI) và trợ cấp cựu chiến binh, những người mà thường không phải khai thuế. Tuy nhiên, để thêm khoản tiền $500 cho mỗi trẻ đủ điều kiện vào các khoản thanh toán này, IRS cần thông tin của người phụ thuộc trước khi khoản thanh toán được phát hành. Nếu không thì khoản thanh toán của họ tại thời điểm này sẽ là $1,200 và theo luật thì số tiền $500 cho mỗi trẻ đủ điều kiện sẽ được trả cùng với hồ sơ khai thuế nộp cho năm thuế 2020.
     
  • Những người khác mà thường không khai thuế - bao gồm những người có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập - nên sử dụng công cụ Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán tại đây (tiếng Anh) nhằm cung cấp thông tin cơ bản cho IRS để có thể nhận được khoản thanh toán sớm nhất có thể.

Có thắc mắc? IRS thường xuyên cập nhật trang các câu hỏi thường gặp của công cụ Khoản thanh toán Tác động Kinh tế (tiếng Anh)Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi (tiếng Anh) trên IRS.gov ngay khi có thêm thông tin.

Người đóng thuế lo ngại về việc đến gặp một chuyên gia thuế hoặc tổ chức cộng đồng để được giúp đỡ về thuế nên nhớ rằng khoản thanh toán này sẽ có sẵn trong suốt phần còn lại của năm 2020.

IRS khuyến khích người đóng thuế chia sẻ thông tin này với gia đình và bạn bè. Một số người mà thường không khai thuế có thể không nhận ra rằng họ đủ điều kiện để nhận Khoản thanh toán Tác động Kinh tế.

Đăng ký để nhận những Lời Khuyên Về Thuế Của IRS (tiếng Anh)