Lợi ích của việc yêu cầu ký thác trực tiếp tiền hoàn thuế

Mẹo thuế của IRS 2023-13, ngày 2 tháng 2 năm 2023

Nhận được tiền hoàn thuế là tin vui đối với bất kỳ người đóng thuế nào; việc nhận được khoản đó một cách nhanh chóng thậm chí còn tốt hơn. Ký thác trực tiếp là cách an toàn và thuận tiện nhất để nhận được tiền hoàn thuế. IRS khuyến khích người đóng thuế khai thuế khi họ đã sẵn sàng và chọn ký thác trực tiếp để nhận bất kỳ khoản tiền hoàn thuế nào mà họ có thể được trả.

Lợi ích của việc chọn ký thác trực tiếp của IRS:

  • Nhanh chóng. Cách nhanh nhất để người đóng thuế nhận được tiền hoàn thuế là khai thuế điện tử và chọn ký thác trực tiếp. Truy cập IRS.gov để biết chi tiết về Free File của IRS, Mẫu đơn Free File tự điền của IRS (tiếng Anh), dịch vụ giúp khai thuế miễn phí và hơn thế nữa. Người đóng thuế nộp tờ khai giấy cũng có thể chọn ký thác trực tiếp, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn để xử lý tờ khai và nhận được tiền hoàn thuế.
     
  • An toàn. Vì tiền hoàn thuế được ký thác qua hình thức điện tử, nên không có rủi ro bị đánh cắp hoặc thất lạc chi phiếu giấy qua đường bưu điện.
     
  • Dễ dàng. Người đóng thuế chỉ cần làm theo hướng dẫn khi chọn ký thác trực tiếp làm phương thức hoàn thuế và nhập thông tin tài khoản theo chỉ dẫn. Họ phải điền đúng tài khoản và số định tuyến khi nộp hồ sơ.
     
  • Nó cung cấp các tùy chọn. Người đóng thuế có thể chia tiền hoàn thuế (tiếng Anh) vào nhiều tài khoản tài chánh. Chúng bao gồm các tài khoản vãng lai, tiết kiệm, y tế, giáo dục và một số tài khoản hưu trí. Họ nên sử dụng Mẫu 8888, Phân Bổ Tiền Hoàn Thuế, Bao Gồm Cả Việc Mua Trái Phiếu Tiết Kiệm (tiếng Anh) của IRS để gửi tiền hoàn thuế vào tối đa ba tài khoản. Không thể sử dụng mẫu này để chỉ định một phần của khoản tiền hoàn thuế để trả cho chuyên viên khai thuế.

Người đóng thuế nên gửi tiền hoàn thuế vào tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ mang tên của họ, tên vợ/chồng của họ hoặc cả hai. Họ nên tránh gửi tiền vào các tài khoản do người khác sở hữu. Một số ngân hàng yêu cầu cả hai vợ chồng có tên trên tài khoản để gửi tiền hoàn thuế từ một tờ khai thuế chung. Người đóng thuế nên kiểm tra với ngân hàng của mình để biết các quy tắc ký thác trực tiếp.

Nhận một tài khoản ngân hàng

Người đóng thuế không có tài khoản ngân hàng có thể truy cập trang web FDIC (tiếng Anh) để biết thông tin về các ngân hàng cho phép họ mở tài khoản trực tuyến và cách chọn tài khoản phù hợp. Cựu chiến binh có thể sử dụng Chương Trình Ngân Hàng Phúc Lợi Dành Cho Cựu Chiến Binh (tiếng Anh) để tiếp cận các dịch vụ tài chánh tại các ngân hàng tham gia.

Ứng dụng di động có thể là một lựa chọn

Một số ứng dụng di động và thẻ ghi nợ trả trước cho phép ký thác trực tiếp tiền hoàn thuế. Chúng phải có số định tuyến và số tài khoản được liên kết mà có thể được điền vào tờ khai thuế. Người đóng thuế nên kiểm tra với nhà cung cấp ứng dụng di động hoặc tổ chức tài chánh để xác nhận số điện thoại sẽ sử dụng.

Người đóng thuế phải có sẵn số định tuyến và số tài khoản để ký thác tiền trực tiếp khi họ sẵn sàng khai thuế. IRS không thể chấp nhận thông tin này sau khi tờ khai thuế đã được nộp.

giới hạn (tiếng Anh) ba lần gửi trực tiếp tiền hoàn thuế vào một tài khoản tài chánh hoặc thẻ ghi nợ trả trước.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)