EITC là một quyền lợi lớn về thuế cho hàng triệu người lao động có thu nhập thấp và trung bình

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2023-18, ngày 13 tháng 2 năm 2023

EITC giúp đỡ những người lao động kiếm được từ $59.187 trở xuống khi họ nộp tờ khai thuế. Thật không may, nhiều người có nguy cơ bỏ lỡ khoản tín thuế này vì họ không biết mình đủ điều kiện – đặc biệt là những người đã có thay đổi lớn trong đời và có thể đủ điều kiện lần đầu tiên trong năm nay.

Những người lao động khác có nguy cơ bỏ qua EITC bao gồm những người:

  • Sống trong các gia đình phi truyền thống, chẳng hạn như ông bà nuôi nấng cháu.
  • Có thu nhập bị giảm hoặc có tình trạng hôn nhân hoặc tình trạng làm cha mẹ đã thay đổi.
  • Không có con.
  • Có trình độ tiếng Anh hạn chế.
  • Là cựu chiến binh.
  • Sống ở khu vực nông thôn.
  • Là người Mỹ bản địa.
  • Có thu nhập dưới mức yêu cầu khai thuế.

Người đóng thuế có thể kiểm tra tính đủ điều kiện của mình và số tiền họ đủ điều kiện tại IRS.gov/eitc.

EITC là khoản tín thuế dành cho một số người đi làm và có thu nhập từ thấp đến trung bình. Tín thuế thường làm giảm số thuế nợ và cũng có thể dẫn đến khoản tiền hoàn thuế.

Cách thức yêu cầu EITC

Để nhận được EITC, người lao động đủ điều kiện phải nộp tờ khai thuế và yêu cầu khoản tín thuế này. Người đóng thuế đủ điều kiện nên nộp tờ khai thuế để yêu cầu khoản tín thuế này ngay cả khi thu nhập của họ thấp hơn mức thu nhập yêu cầu để khai thuế.

Hỗ trợ từ dịch vụ giúp khai thuế miễn phí có sẵn trực tuyến và thông qua các tổ chức thiện nguyện:

Hầu hết các khoản tiền hoàn thuế EITC được ký thác vào cuối tháng Hai

Mặc dù IRS đã bắt đầu nhận tờ khai thuế năm 2022 vào ngày 23 tháng 1 năm 2023, nhưng IRS không thể cấp khoản tiền hoàn thuế bao gồm EITC trước giữa tháng Hai. Điều này là do Đạo Luật PATH năm 2015 cung cấp thêm thời gian này để bảo vệ chống lại các khoản tiền hoàn thuế gian lận.

Công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? sẽ hiển thị trạng thái tiền hoàn thuế vào ngày 18 tháng 2 đối với hầu hết những người khai thuế để nhận EITC sớm. Hầu hết các khoản tiền hoàn thuế liên quan đến EITC sẽ có trong tài khoản ngân hàng hoặc trên thẻ ghi nợ vào ngày 28 tháng 2, nếu người đóng thuế chọn hình thức ký thác trực tiếp và không có vấn đề gì khác với tờ khai thuế của họ.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của IRS (tiếng Anh)