Vẫn còn thời gian để nộp tờ khai thuế năm 2019 và yêu cầu các khoản tín thuế có giá trị

Mẹo thuế của IRS 2023-73, ngày 30 tháng 5, 2023

Vẫn chưa quá muộn để 1,5 triệu người đóng thuế có khoản tiền hoàn thuế chưa được yêu cầu năm 2019 yêu cầu khoản tiền của mình nhưng họ cần phải khai thuế sớm. IRS đã gia hạn thời hạn khai thuế năm 2019 đến ngày 17 tháng 7 năm 2023.

Gia hạn khai thuế đối với các khoản tiền hoàn thuế năm 2019

Người đóng thuế thường có ba năm để khai thuế và yêu cầu tiền hoàn thuế. Thời hạn ba năm để nộp tờ khai thuế năm 2019 nhằm yêu cầu tiền hoàn thuế là vào năm 2022, nhưng IRS đã hoãn thời hạn này (tiếng Anh) đến ngày 17 tháng 7 năm 2023 do đại dịch COVID-19. Điều này có nghĩa là người đóng thuế vẫn có thời gian để yêu cầu các khoản tín thuế gia đình có giá trị.

Tín Thuế Trẻ Em

Người đóng thuế khai ít nhất một trẻ là người phụ thuộc (tiếng Anh) trên tờ khai thuế của mình có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em. Người đóng thuế có thể kiểm tra chi tiết về việc yêu cầu khoản tín thuế này trên tờ khai thuế năm 2019 (tiếng Anh) trước khi hết hạn. Để được trợ giúp xác định xem trẻ có đủ điều kiện cho khoản tín thuế này hay không, người đóng thuế có thể kiểm tra Con cái/người phụ thuộc của tôi có đủ điều kiện cho khoản Tín thuế Trẻ em hoặc Tín thuế Người phụ thuộc khác không? (tiếng Anh)

Tín thuế chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc

Nếu người đóng thuế đã trả tiền cho ai đó để chăm sóc con cái của họ hoặc một thành viên khác trong gia đình khi họ đi làm vào năm 2019 thì họ có thể đủ điều kiện nhận Tín thuế chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc bất kể thu nhập của họ là bao nhiêu. Người đóng thuế trả chi phí chăm sóc ban ngày có thể đủ điều kiện để yêu cầu tới 35% chi phí chăm sóc ban ngày của họ với các hạn mức nhất định.

Tính đủ điều kiện cho Tín thuế Thu nhập kiếm được cho năm 2019

Người đóng thuế có thu nhập kiếm được có thể đủ điều kiện nhận EITC. Khoản tín thuế này giúp những người có thu nhập dưới các mức nhất định. Đối với năm 2019, khoản tín thuế này trị giá tới $6.557. Nhiều người lao động có thu nhập thấp và trung bình có thể bỏ lỡ EITC nếu họ không nộp tờ khai thuế năm 2019.

IRS có thể tổ chức kiểm tra tiền hoàn thuế năm 2019 nếu người đóng thuế chưa khai thuế cho năm 2020 và 2021 và có thể áp dụng các khoản hoàn thuế cho:

  • Hóa đơn thuế liên bang hoặc tiểu bang chưa thanh toán
  • Trợ cấp con cái chưa trả
  • Các khoản nợ liên bang quá hạn như khoản vay sinh viên

Vẫn cần khai thuế năm 2019?

Đối với các mẫu và hướng dẫn về thuế năm hiện tại và năm trước, người đóng thuế có thể kiểm tra Mẫu đơn, Hướng dẫn & Ấn phẩm (tiếng Anh). Người đóng thuế vẫn có thể nhận được thông tin họ cần để nộp tờ khai thuế năm 2019, nhưng họ nên bắt đầu sớm để đảm bảo rằng họ có đủ thời gian để khai thuế trước thời hạn vào ngày 17 tháng 7 năm 2023.

Người đóng thuế thiếu Mẫu W-2, 1098, 1099 hoặc 5498 cho các năm 2019, 2020 hoặc 2021 nên yêu cầu bản sao từ chủ lao động, ngân hàng hoặc các bên trả tiền khác của họ.

Nếu không có tài liệu tài chánh, người đóng thuế có thể yêu cầu bản ghi tiền lương và thu nhập

Nếu người đóng thuế không thể lấy thông tin của họ từ chủ lao động, ngân hàng hoặc bên trả tiền khác, thì họ có thể yêu cầu bản ghi tiền lương và thu nhập từ IRS. Bản ghi tiền lương và thu nhập hiển thị dữ liệu từ các bản kê khai dữ kiện để khai thuế mà IRS nhận được, chẳng hạn như Mẫu W-2, 1099, 1098, Mẫu 5498 và thông tin đóng góp IRA. Người đóng thuế có thể sử dụng thông tin từ bản ghi để khai thuế.

Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để lấy bản ghi là với công cụ Nhận bản ghi trực tuyến của IRS. Người đóng thuế cũng có thể nộp Mẫu 4506-T, Yêu cầu Bản ghi của Tờ khai thuế (tiếng Anh). Các yêu cầu bằng văn bản có thể mất vài tuần để xử lý, vì vậy IRS khuyến nghị mọi người nên sử dụng công cụ trực tuyến hoặc yêu cầu bản ghi sớm nếu họ yêu cầu bằng giấy.

Thêm thông tin:

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)