Những điều mọi người làm trong mùa hè có thể ảnh hưởng đến việc khai thuế vào năm tới

Mẹo Thuế 2021-102, ngày 15/7/2021

Đối với nhiều người, mùa hè có nghĩa là thay đổi. Cho dù đó là một sự thay đổi trong cuộc sống hay một sự kiện mùa hè điển hình, nó có thể ảnh hưởng đến thuế thu nhập. Dưới đây là một số hoạt động vào mùa hè và các lời khuyên về cách người đóng thuế nên xem xét chúng trong mùa khai thuế.

Kết hôn

Các cặp vợ chồng mới cưới nên báo cáo mọi sự thay đổi về tên cho Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội. Họ cũng nên báo cáo sự thay đổi về địa chỉ cho Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ, chủ lao động của họ và Sở Thuế Vụ (tiếng Anh). Điều này sẽ giúp bảo đảm rằng họ nhận được tài liệu và các hạng mục khác mà họ sẽ cần để khai thuế.

Gửi trẻ em đến trại hè

Không giống như cắm trại qua đêm, chi phí của trại hè có thể được tính vào khoản tín thuế chăm sóc con nhỏ và người phụ thuộc (tiếng Anh).

Làm việc bán thời gian

Mặc dù những người làm việc vào mùa hè và làm việc bán thời gian có thể không kiếm đủ tiền để mắc nợ thuế thu nhập liên bang, họ nên nhớ khai thuế. Họ sẽ cần phải nộp tờ khai thuế vào đầu năm sau để được hoàn lại các khoản thuế đã khấu lưu từ chi phiếu của họ trong năm nay.

Công việc từ nền kinh tế chia sẻ

Người đóng thuế có thể kiếm thu nhập vào mùa hè bằng cách thực hiện các công việc, dịch vụ hoặc hàng hóa theo yêu cầu, thường thông qua nền tảng kỹ thuật số như ứng dụng hoặc trang web. Ví dụ như chia sẻ chuyến đi, dịch vụ giao hàng và các hoạt động khác. Những người làm việc như vậy được khuyến khích truy cập Trung Tâm Thuế Dành Cho Nền Kinh Tế Chia Sẻ tại IRS.gov để tìm hiểu thêm về cách thức tham gia vào nền kinh tế chia sẻ có thể ảnh hưởng đến thuế của họ.

Thông thường, nhân viên nhận được một Mẫu Đơn W-2: Bản Khai Thuế Và Tiền Lương (tiếng Anh) từ chủ lao động của họ để giải thích cho công việc họ làm vào mùa hè. Họ sẽ sử dụng mẫu đơn này để chuẩn bị khai thuế. Họ sẽ nhận được Mẫu Đơn W-2 trước ngày 31/1 năm sau. Nhân viên sẽ nhận được Mẫu Đơn W-2 ngay cả khi họ không còn làm việc cho chủ lao động mà họ làm vào mùa hè.

Người lao động làm việc vào mùa hè có thể tránh được các hóa đơn tính thuế cao hơn và tránh bị mất quyền lợi nếu họ biết tình trạng chính xác của mình. Chủ lao động sẽ xác định liệu những người làm việc cho họ có phải là nhân viên hoặc nhà thầu độc lập (tiếng Anh)PDF hay không. Nhà thầu độc lập không bị khấu lưu thuế, khiến họ phải chịu trách nhiệm chi trả thuế thu nhập của chính họ cộng với thuế An Sinh Xã Hội và Medicare.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)