Mẹo giúp người đóng thuế quyết định cách thức và thời điểm nộp tờ khai thuế được điều chỉnh

Mẹo Thuế Trong Đại Dịch COVID 2021-157, ngày 25 tháng 10 năm 2021

Sau khi nộp tờ khai thuế, người đóng thuế có thể nhận thấy họ đã mắc lỗi hoặc quên điền một số thông tin vào tờ khai thuế. IRS đặc biệt khuyến khích người đóng thuế sử dụng Công Cụ Trợ Tá Thuế Tương Tác, Tôi Có Nên Nộp Tờ Khai Thuế Được Điều Chỉnh Không? (tiếng Anh) để giúp họ xác định xem có nên sửa lỗi hay thực hiện các thay đổi khác đối với tờ khai thuế mà họ đã nộp không.

Dưới đây là một số lý do phổ biến mà mọi người có thể cần phải nộp tờ khai thuế được điều chỉnh:

 • Nhập khoản thu nhập không chính xác
 • Không yêu cầu những khoản tín thuế mà họ đủ điều kiện nhận
 • Yêu cầu các khoản khấu trừ không chính xác

IRS có thể sửa lỗi toán học hoặc lỗi đánh máy trên tờ khai thuế và có thể chấp nhận tờ khai thuế mà không cần một số mẫu đơn hoặc phụ lục bắt buộc. Trong những trường hợp này, người đóng thuế không cần phải điều chỉnh tờ khai thuế.

Người đóng thuế cũng nên đợi nếu họ kỳ vọng được hoàn thuế. Họ cần phải đợi tờ khai thuế gốc của mình được xử lý xong trước khi tiến hành nộp tờ khai được điều chỉnh. IRS sẽ tự động hoàn thuế cho những người đủ điều kiện đã nộp tờ khai thuế khai báo khoản bồi thường thất nghiệp trước thời điểm Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ đưa ra các thay đổi. IRS có thể cần nhiều hơn 21 ngày để cấp tiền hoàn thuế cho một số tờ khai thuế năm 2020 yêu cầu xem xét lại các khoản bao gồm tín thuế trợ cấp phục hồi không chính xác hoặc những tờ khai thuế đã sử dụng thu nhập trong năm 2019 để tính khoản tín thuế thu nhập kiếm được và khoản tín thuế trẻ em bổ sung.

Những người cần điều chỉnh tờ khai thuế của họ có thể có thắc mắc về cách thức điều chỉnh. Dưới đây là một số điều mà người đóng thuế nên biết:

 • Người đóng thuế hiện có thể sử dụng phần mềm thuế để nộp Mẫu 1040-X (tiếng Anh) điện tử. Tại thời điểm này, chỉ có thể điều chỉnh những tờ khai thuế năm 2019 và 2020 theo Mẫu 1040 và 1040-SR dưới dạng điện tử chỉ khi tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2020 ban đầu cũng được nộp dưới dạng điện tử.
 • Người đóng thuế không thể hoặc chọn không nộp Mẫu 1040-X của họ dưới dạng điện tử phải hoàn thành một Mẫu 1040-X trên giấy.
 • Người đóng thuế gửi Mẫu 1040-X bản cứng qua đường bưu điện đến địa chỉ của IRS được liệt kê trong hướng dẫn (tiếng Anh) PDF của mẫu đơn trong mục Nơi Nộp Hồ Sơ Khai Thuế. Người đóng thuế nộp Mẫu 1040-X để phản hồi thông báo của IRS phải gửi mẫu đơn đó qua đường bưu điện đến địa chỉ của IRS được nêu trên thông báo.
 • Người đóng thuế nên đính kèm bản sao của bất kỳ mẫu đơn hoặc phụ lục nào bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi.
 • Người đóng thuế cần phải nộp Mẫu 1040-X riêng cho mỗi niên thuế. Khi gửi những tờ khai thuế được điều chỉnh qua đường bưu điện cho IRS, vui lòng để mỗi tờ khai vào một phong bì riêng theo từng niên thuế và nhập năm của tờ khai gốc được điều chỉnh ở đầu Mẫu 1040-X.
 • Người đóng thuế nên nộp tiền thuế phụ trội còn nợ càng sớm càng tốt để hạn chế  các khoản áp dụng tiền lãi và tiền phạt.
 • Người đóng thuế cần nộp Mẫu 1040-X để yêu cầu hoàn thuế trong vòng ba năm kể từ ngày họ nộp tờ khai thuế đúng hạn hoặc trong vòng hai năm kể từ ngày họ đóng thuế, tùy theo ngày nào muộn hơn.
 • Người đóng thuế có thể theo dõi trạng thái của một tờ khai thuế được điều chỉnh sau ba tuần kể từ thời điểm gửi qua đường bưu điện bằng cách sử dụng công cụ Tờ Khai Thuế Được Điều Chỉnh Của Tôi Ở Đâu?.

Tham khảo thêm: