Mọi người cần làm gì nếu họ bỏ lỡ thời hạn khai và nộp thuế ngày 5/17

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2021-69, ngày 5/18/2021

Thời hạn khai và nộp thuế lợi tức liên bang đã trôi qua đối với hầu hết các cá nhân đóng thuế. Tuy nhiên, một số người vẫn chưa nộp tờ khai thuế năm 2020 hoặc chưa nộp thuế đến hạn.

Nếu một người đóng thuế cá nhân bị nợ tiền hoàn thuế, họ sẽ không bị phạt nếu nộp tờ khai trễ hạn. Mặt khác, số thuế còn nợ và chưa nộp đến ngày 5/17/2021 phải chịu tiền phạt và tiền lãi (tiếng Anh) .

Bất cứ ai không khai thuế và nợ thuế nên khai thuế càng sớm càng tốt và trả càng nhiều càng tốt để giảm bớt tiền phạt và tiền lãi. Các tùy chọn khai thuế điện tử, bao gồm Khai Thuế Miễn Phí Của IRS, vẫn có sẵn trên IRS.gov đến hết ngày 10/15/2021, để khai và nộp tờ khai thuế theo phương thức điện tử.

Người đóng thuế sau đó nên duyệt xét các tùy chọn chi trả của họ. Sở Thuế Vụ có thông tin cho những người đóng thuế không thể trả thuế (tiếng Anh) mà họ nợ.

Một số người đóng thuế có thể có thêm thời gian để nộp tờ khai thuế và trả bất kỳ khoản thuế nào đến hạn. Điều này bao gồm một số nạn nhân thiên tai (tiếng Anh), người đóng thuế sống ở nước ngoài (tiếng Anh), một số thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sựnhân viên hỗ trợ đủ điều kiện trong các khu vực chiến đấu (tiếng Anh).

Việc khai thuế sớm là rất quan trọng vì phí phạt khai chậm và tiền phạt chậm nộp trên các khoản thuế chưa chi trả sẽ tăng lên rất nhanh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người đóng thuế khai thuế sau thời hạn có thể đủ điều kiện để được giảm nhẹ hình phạt. Đối với những người bị phạt, họ có thể liên hệ với Sở Thuế Vụ bằng cách gọi đến số điện thoại trên thông báo của họ và giải thích lý do tại sao họ không thể khai thuế và chi trả đúng hạn.

Người đóng thuế có tiền sử khai thuế và chi trả đúng hạn thường đủ điều kiện để được giảm nhẹ hình phạt hành chính. Người đóng thuế thường đủ điều kiện nếu họ đã khai thuế và chi trả đúng hạn trong ba năm qua và đáp ứng các yêu cầu khác. Để biết chi tiết, người đóng thuế nên truy cập trang chính sách giảm nhẹ hình phạt lần đầu (tiếng Anh) trên IRS.gov.

Thời hạn khai thuế và chi trả của tiểu bang có thể khác với thời hạn của liên bang. Danh sách các trang web phân chia thuế tiểu bang (tiếng Anh) có sẵn thông qua Liên Đoàn Viên Chức Quản Trị Thuế Vụ.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)