Những điều người đóng thuế cần biết về thực hiện các khoản nộp thuế ước tính năm 2021

Mẹo Thuế của IRS 2021-118, Ngày 12 Tháng 8, 2021

Các chủ doanh nghiệp nhỏ, người tự kinh doanh và người làm công ăn lương nên xem xét liệu họ có nên nộp các khoản thuế ước tính trong năm nay hay không.  Làm như vậy có thể giúp họ tránh được hóa đơn thuế không như mong đợi và có thể bị phạt khi họ nộp hồ sơ vào năm sau.

Những người đóng thuế có tiền lương thường được người chủ lao động khấu trừ thuế từ séc của họ.  Điều này giúp trang trải các khoản thuế mà người lao động nợ. Mặt khác, một số người đóng thuế có thu nhập không bị khấu lưu.  Đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ và những người tự kinh doanh, điều này thường có nghĩa là phải nộp các khoản thuế ước tính hàng quý.

Dưới đây là một số chi tiết về các khoản thanh toán thuế ước tính:

  • Nhìn chung, người đóng thuế cần thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính nếu họ dự kiến sẽ nợ $1.000 trở lên khi họ khai thuế năm 2021, sau khi đã điều chỉnh các khoản khấu trừ.
  • IRS đề nghị bất kỳ ai trong tình huống này hãy kiểm tra khoản khấu trừ của họ bằng cách sử dụng Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế trên IRS.gov. Nếu công cụ ước tính đề xuất thay đổi, người đóng thuế có thể gửi  Mẫu W-4 (tiếng Anh) PDF cho người chủ lao động của họ.
  • Ngoài chủ doanh nghiệp và các cá nhân tự kinh doanh, những người cần thực hiện các khoản thanh toán ước tính còn bao gồm doanh nghiệp cá thể, hội viên và cổ đông của công ty S.  Nó cũng thường bao gồm những người liên quan đến  nền kinh tế chia sẻ (tiếng Anh).
  • Các công ty nói chung phải thực hiện các khoản thanh toán này nếu họ dự tính nợ $500 trở lên trên tờ khai thuế năm 2021.
  • Ngoài thuế thu nhập, người đóng thuế có thể trả các loại thuế khác thông qua các khoản nộp thuế ước tính.  Điều này bao gồm thuế cho người tự kinh doanh và thuế tối thiểu thay thế.
  • Hai thời hạn cuối cùng để nộp các khoản thanh toán ước tính năm 2021 là ngày 15 tháng 9 năm 2021 và ngày 15 tháng 01 năm 2022.
  • Người đóng thuế có thể xem các biểu mẫu này để biết thêm chi tiết về cách tính các khoản thanh toán của họ: 
  • Người đóng thuế có thể truy cập IRS.gov để tìm hiểu các tùy chọn nộp thuế ước tính.  Bao gồm: 
  • Bất cứ ai trả quá ít thuế (tiếng Anh)  PDFthông qua khấu trừ, các khoản thanh toán thuế ước tính, hoặc kết hợp cả hai có thể nợ tiền phạt.  Trong một số trường hợp, hình phạt có thể được áp dụng nếu khoản nộp thuế ước tính của họ bị chậm.  Hình phạt có thể được áp dụng ngay cả khi người đóng thuế đến hạn hoàn thuế.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)