Công cụ Tiền hoàn thuế của tôi đâu? trên IRS.gov cho biết về thời điểm dự kiến nhận được hoàn thuế

IR-2020-157, ngày 15 tháng 7 năm2020

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service hay IRS) nhắc nhở người đóng thuế rằng một trong những cách tốt nhất để kiểm tra tiền hoàn thuế của họ là công cụ Tiền hoàn thuế của tôi đâu? trên trang web IRS ứng dụng IRS2Go. Được cập nhật một lần mỗi ngày, thường là qua đêm, công cụ hữu ích này cung cấp cho người đóng thuế một ngày phát hành tiền hoàn thuế dự kiến ngay sau khi được phê duyệt.

IRS thực hiện chín trong số 10 khoản hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày và cách nhanh nhất để nhận được tiền hoàn thuế là sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử của IRSchuyển khoản trực tiếp (tiếng Anh). Người đóng thuế cũng nên biết rằng tiền hoàn thuế của họ có thể được chia ra để gửi vào tối đa ba tài khoản riêng biệt.

Do đại dịch COVID-19, dịch vụ hỗ trợ trực tiếp qua điện thoại của IRS là rất hạn chế. Mọi người được khuyến khích trước tiên kiểm tra công cụ Tiền hoàn thuế của tôi đâu? trên trang web của IRS và ứng dụng IRS2Go. Người đóng thuế cũng có thể xem Hướng dẫn Dịch vụ của IRS (tiếng Anh)PDF mà liên kết đến các dịch vụ trực tuyến bổ sung của IRS.

Xin lưu ý: Việc yêu cầu một bản ghi thuế sẽ không đẩy nhanh việc hoàn thuế và việc đăng bản ghi thuế lên tài khoản người đóng thuế cũng không quyết định thời gian của việc hoàn thuế. Các cuộc gọi để yêu cầu bản ghi thuế vì mục đích này là không cần thiết. Các bản ghi có sẵn trên mạng hoặc qua thư tại trang Lấy bản ghi thuế.

Một vài mục cần thiết

Để sử dụng công cụ Tiền hoàn thuế của tôi đâu, người đóng thuế sẽ cần nhập vào số An Sinh Xã Hội, tình trạng khai thuế (độc thân, đã kết hôn, chủ gia đình) của họ và số tiền chính xác của khoản hoàn thuế được yêu cầu trên tờ khai.

Người đóng thuế mà nộp hồ sơ điện tử có thể kiểm tra công cụ Tiền hoàn thuế của tôi đâu? trong vòng 24 giờ sau khi họ nhận được thông báo chấp nhận tờ khai điện tử của họ. Công cụ này có thể cho người đóng thuế biết thời điểm tờ khai thuế của họ được nhận, thời điểm khoản hoàn thuế được chấp thuận và ngày cấp tiền hoàn thuế.

Một số khoản hoàn thuế có thể mất nhiều thời gian hơn

Mặc dù IRS tiếp tục xử lý các tờ khai thuế điện tử và trên giấy, cấp tiền hoàn thuế và chấp nhận thanh toán nhưng vẫn có sự chậm trễ trong việc xử lý các tờ khai thuế trên giấy do hạn chế về nhân sự. Nếu người đóng thuế nộp tờ khai thuế trên giấy thì tờ khai đó sẽ được xử lý theo thứ tự nhận được. Xin đừng nộp tờ khai thuế thứ hai hoặc gọi cho IRS.

Nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến thời gian hoàn thuế. Trong một số trường hợp, tờ khai thuế có thể cần được xem xét thêm. Ngoài ra, điều quan trọng là phải xem xét thời gian cần thiết để một cơ quan tài chính gửi khoản hoàn thuế vào tài khoản hoặc để một chi phiếu hoàn thuế được gửi qua thư.

Người đóng thuế còn nợ thuế

IRS khuyến khích người đóng thuế còn nợ thuế nên thực hiện việc Kiểm tra Phiếu lương (tiếng Anh) để đảm bảo khấu lưu đủ thuế từ tiền lương nhằm tránh nhận được hóa đơn thuế bất ngờ.