Bảo Vệ Khách Hàng; Bảo Vệ Bản Thân

Càng ngày chuyên viên thuế vụ càng trở thành mục tiêu của nạn mạo danh. Những tội phạm này – nhiều người trong số này, các nghiệp đoàn tổ chức tinh vi – đang cố gắng tập hợp dữ liệu cá nhân để khai thuế lợi tức liên bang và tiểu bang theo cách gian trá.

Không một cơ quan nào có thể chống lại tội phạm này một mình. Tất cả chúng ta cần phải cùng nhau hợp tác.

Đó là lý do Cuộc Họp Thượng Đỉnh về An Ninh – hợp tác chưa từng có tiền lệ giữa IRS, các cơ quan thuế tiểu bang, và ngành thuế tư – cùng nhau tạo dựng mặt trận thống nhất và phối hợp chống lại kẻ thù chung này. Và, đó là lý do họ yêu cầu các chuyên viên thuế toàn quốc tham gia vào nỗ lực này.

Ngoài những biện pháp bảo an mới bắt đầu cho năm 2017, Cuộc Họp Thượng Đỉnh về An Ninh đã đưa ra chiến lược nâng cao hiểu biết cho các chuyên viên thuế: Bảo Vệ Khách Hàng; Bảo Vệ Bản Thân. Đây là nỗ lực tiếp theo cho chiến dịch nâng cao hiểu biết công chúng về “Sát Cánh về Thuế và An Ninh.”

IRS và các đối tác của Cuộc Họp Thượng Đỉnh An Ninh sẽ đưa ra một loạt tờ thông tin và chỉ dẫn về an ninh, biện pháp phòng ngừa nạn lừa bịp và mạo danh nhắm vào các chuyên viên thuế vụ và các bước cần thực hiện để bảo vệ dữ liệu khách hàng và doanh nghiệp của họ.

Quý vị có thể đánh dấu trang này để cập nhật thông tin mới nhất. Quý vị cũng nên ghi danh để nhận Tin Tức Điện tử cho Chuyên Viên Thuế Vụ (e-News for Tax Professionals) hay theo dõi truyền thông xã hội IRS TwitterFacebook để biết các chuyên viên thuế vụ. Ngoài ra, duyệt qua thông tin về Tuần Lễ Hiểu Biết về An Ninh Thuế Quốc Gia (National Tax Security Awareness Week) do IRS và các đối tác của Cuộc Họp Thượng Đỉnh tổ chức.  

Thông Báo Tin Tức (News Releases)

IR-2018-27, ngày 13 tháng Hai, 2018, Cảnh Giác về Lường Gạt Qua Mạng: IRS Khuyến Cáo Người Đóng Thuế Cảnh Giác về Số Tiền Hoàn Thuế Sai Trái; Đề Phòng Cú Gọi Giả Mạo để Hoàn Tiền cho Cơ Quan Truy Thâu

IR-2018-27, ngày 13 tháng Hai, 2018, Cảnh Giác về Lường Gạt Qua Mạng: IRS Khuyến Cáo Người Đóng Thuế Cảnh Giác về Số Tiền Hoàn Thuế Sai Trái; Đề Phòng Cú Gọi Giả Mạo để Hoàn Tiền cho Cơ Quan Truy Thâu

IR-2018-17, Ngày 2 tháng Hai, 2018, các Chuyên Gia Thuế Vụ Khẩn Khoản Tăng Cường An Ninh như chúng ta thấy có người Khai Thuế Gian Lận, Nhắc Nhở Báo Cáo Trộm Dữ Liệu

IR-2018-8, Ngày 17 tháng Giêng, 2018, IRS, các Tiểu Bang và Ngành Thuế Vụ Cảnh Giác các Hãng Sở Đề Phòng Lường Gạt Mẫu W-2; Có Thể Có Chiêu Thức Mồi Chài Mới trong Mùa Thuế

IR-2018-02, Ngày 9 tháng Giêng, 2018, Buổi Họp Thượng Đỉnh về An Ninh Cảnh Giác các Chuyên Gia Thuế Vụ về Hoạt Động Lường Gạt Tăng Cao trong Mùa Khai Thuế Gần Kề

IR-2018-203, Ngày 13 tháng Mười Hai, 2017, Cảnh Giác Người Tiêu Dùng: IRS Cảnh Giác Người Đóng Thuế, Chuyên Gia Thuế Vụ về Lường Gạt Qua Điện Thư Mới nhắm đến Người Dùng Hotmail

IR-2017-64 (tiếng Anh), ngày 17 tháng Ba 17, 2017, IRS, Tiểu Bang và Kỷ Nghệ Thuế Cảnh Giác về việc lừa bịp qua điện thư (email) vào phút cuối.

IR-2017-39 (tiếng Anh), ngày 17 tháng Hai, 2017, Cảnh Giác từ Buổi Họp Thượng Đỉnh về An Ninh: Chuyên Gia Thuế Vụ Cảnh Giác về Lừa Gạt Mới để “Mở Khóa” Trương Mục Nhu Liệu Thuế Vụ của Họ.

IR-2017-20 (tiếng Anh), ngày 2 tháng Hai, 2017, gia tăng lừa đảo và mồi chài W-2 thật nguy hiểm; nhắm vào trường học, nhà hàng, bệnh viện, các bộ lạc và nhóm khác.

IR-2017-10 (tiếng Anh), ngày 25 tháng Giêng, 2017, IRS, tiểu bang và kỷ nghệ khai thuế cảnh giác thêm về việc lừa đảo mẫu đơn W-2 nhắm vào các Phòng Phát Lương, Ban Tài Nguyên Nhân Sự.

IR-2017-03 (tiếng Anh), ngày 11 tháng Giêng, 2017, Cảnh Giác từ Hội Nghị Thượng Đỉnh về An Ninh: Âm mưu mới, gởi email hai giai đoạn nhắm vào các chuyên gia khai thuế

IR-2016-163 (tiếng Anh), ngày 7 tháng Chạp, 2016, Bảo Vệ Khách Hàng: Các Đối Tác của Cuộc Họp Thượng Đỉnh về An Ninh Cảnh Giác Chuyên Viên Thuế về Tội Phạm Trên Mạng, Đưa Ra Chỉ Dẫn Mới để Nâng Cao Nhận Thức

IR-2016-156 (tiếng Anh), ngày 1 tháng Chạp, 2016, IRS, Các Đối Tác của Cuộc Họp Thượng Đỉnh về An Ninh thông báo “Tuần Lễ Nâng Cao Hiểu Biết về An Ninh Thuế Quốc Gia” bắt đầu vào ngày 5 tháng Chạp

IR-2016-145 (tiếng Anh), ngày 4 tháng Mười Một, 2016, IRS Cảnh Giác Chuyên Viên Làm Thuế về Nạn Lừa Bịp qua Điện Thư từ Dịch Vụ Điện Tử Mới

IR-2016-116 (tiếng Anh), ngày 30 tháng Tám, 2016, video mới của Buổi Hội Thảo về An Ninh Cảnh Giác Các Chuyên Gia Giúp Khai Thuế về Mối Đe Dọa Tội Phạm Cyber

IR-2016-103 (tiếng Anh), ngày 11 tháng Tám, 2016, Người Cung Cấp Nhu Liệu Mồi Chài và Đánh Cắp Thông Tin Mới; Nhắm Các Chuyên Gia Làm Thuế

IR-2016-96 (tiếng Anh), ngày 6 tháng Bảy, 2016, IRS, Đối Tác Cảnh Giác Người Khai Thuê về Nguy Cơ Trộm Cắp Dữ Liệu; Đưa Ra Chiến Dịch Mới để Nâng Cao Hiểu Biết

IR-2016-45 (tiếng Anh), ngày 21 tháng Ba, 2016, 10 Buộc Tội Mạo Danh Hàng Đầu của IRS: Điều Tra Tội Phạm Tiếp Tục Nỗ Lực Ngăn Chặn Gian Lận Tiền Bồi Hoàn

IR-2016-12 (tiếng Anh), ngày 1 tháng Hai, 2016, Mạo Danh, Mối Lo Hiện Tại trên Danh Sách "Mười Hai Điều Dơ Bẩn” về Lừa Bịp Thuế Cần Tránh Hàng Năm của IRS

Tờ Thông Tin  (Fact Sheets)

FS-2016-23 (tiếng Anh), tháng Bảy, 2016, Chuyên Viên Thuế Vụ: Bảo Vệ Khách Hàng; Bảo Vệ Bản Thân Không Bị Mạo Danh

Cảnh giác (Alerts)

Chỉ Dẫn về Thuế - Ấn bản đặc biệt 2016-13 (tiếng Anh), ngày 23 tháng Chín, 2016, Coi Chừng về Các Thông Báo Hóa Đơn Thuế Giả của IRS

IR-2016-119 (tiếng Anh), ngày 2 tháng Chín, 2016, IRS Cảnh Giác về Đợt Tấn Công Mới Chú Trọng vào Các Chuyên Gia Khai Thuế 

Báo Cáo của IRS (tiếng Anh), ngày 15 tháng Tư, 2016, Trò Lừa Bịp Mới về Thuế Nhắm Vào Chuyên Viên Thuế Vụ

IR-2016-62 (tiếng Anh), ngày 13 tháng Tư, 2016, IRS Cảnh Giác về Lừa Bịp Thuế Tiếp Tục, Các Thủ Đoạn Khác Nhau khi Hạn Chót Thuế Đến Gần

IR-2016-55 (tiếng Anh), ngày 6 tháng Tư, 2016, IRS Cảnh Giác Cư Dân của Washington D.C., Maryland, Virginia về Lừa Bịp Mới Qua Điện Thư Nhắm Vào Khu Vực Thủ Đô Quốc Gia

IR-2016-40 (tiếng Anh), ngày 14 tháng Ba, 2016, Cảnh Giác Người Tiêu Dùng: Một Lần Nữa, Kẻ Lừa Bịp Thay Đổi Thủ Đoạn

IR-2016-34 (tiếng Anh), ngày 1 tháng Ba, 2016, IRS Cảnh Giác Chuyên Viên Tiền Lương và Nhân Sự đối với Âm Mưu Qua Điện Thư liên quan đến W-2s

IR-2016-28 (tiếng Anh), ngày 18 tháng Hai, 2016, Người Tiêu Dùng Được Cảnh Giác về Tăng Vọt Mới trong Âm Mưu Qua Điện Thư IRS trong Mùa Thuế 2016; Ngành Thuế Cũng Trở Thành Mục Tiêu

Chỉ Dẫn Thuế (Tax Tips)

Chỉ Dẫn Thuế cho Hiểu Biết An Ninh của IRS (tiếng Anh)

Phim Video (Videos)

Webinar cho tín dụng CPE: Bảo Vệ Khách Hàng; Bảo Vệ Bản Thân Không Bị Trộm Cắp Dữ Liệu (tiếng Anh)

Buổi Hội Thảo về An Ninh Cảnh Giác Các Chuyên Gia Giúp Khai Thuế về Mối Đe Dọa Tội Phạm Cyber (tiếng Anh)

Danh Sách Chiếu về Mạo Danh của IRS, YouTube (tiếng Anh)

Các ấn bản (Publications)

Ấn Bản 4557, Bảo Vệ Dữ Liệu Người Đóng Thuế (tiếng Anh) (PDF)

Ấn Bản 4524, Hiểu Biết An Ninh cho Người Đóng Thuế (tiếng Anh) (PDF)

Nguồn tài nguyên IRS.gov liên quan (Related IRS.gov Resources)

Dữ Kiện về Trộm Cắp Thông Tin cho Chuyên Gia Khai Thuế (tiếng Anh)

Thuế. An Ninh. Cùng Nhau. Tất cả chúng ta đều đóng vai trò trong việc bảo vệ dữ liệu của quý vị

Bảo Vệ Danh Tánh: Phòng Ngừa, Phát Hiện và Giúp Đỡ Nạn Nhân

Security Summit

We all have a role.