2021 Kredi Taks sou Timoun ak Avans Peman Kredi Taks sou Timoun - Sijè N: Retounen yon peman

Yo te pibliye Kesyon yo Poze Souvan sa yo nan Fich Enfòmasyon 2032-32PDF, 14 Jiyè 2022.

A1 Ou dwe retounen peman an pi bonè posib pandan w ap swiv enstriksyon yo.

Si peman te fèt pa chèk epi w poko chanje li:

  • Ekri "Anile" nan seksyon pou siyen an nan dèyè chèk la. Voye chèk Trezò piblik ou anile a nan biwo IRS ki apwopriye ki mansyone anba a. Pa klipse, pliye oswa kole papye sou chèk la.
  • Mete nan chèk ou anile a yon esplikasyon alekri, vrèman kout epi apa rezon ki fè w retounen chèk la, ki gen ladan si wi ou non ou vle retire tèt ou nan pwochen peman chak mwa davans kredi pou taks timoun nan lavni.

Si peman an se te yon chèk papye epi w te pran li, oswa si peman an se te yon depo dirèk:

  • Soumèt yon chèk pèsonèl oswa yon manda bay "Biwo Trezò Ameriken (U.S. Treasury, an anglè) nan kote ki apwopriye IRS ki nan lis anba a. Nan liy memo a, ekri "AdvanceCTC" ak nimewo Sekirite Sosyal la oswa Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Pèsonèl moun k ap resevwa chèk la oswa depo a.
  • Mete ak chèk pèsonèl ou a oswa manda a yon esplikasyon alekri, vrèman kout epi apa rezon ki fè w retounen chèk la, ki gen ladan si wi ou non ou vle retire tèt ou nan pwochen peman chak mwa davans kredi pou taks timoun nan lavni.

Sa yo se adrès lapòs IRS yo ka itilize ki baze sou eta a:

Si w ap viv… voye lapòs la nan adrès sa a
Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Vermont Andover Internal Revenue Service

310 Lowell St.
Andover, MA 01810

Georgia, Iowa, Kansas, Kentucky, Virginia

Atlanta Internal Revenue Service
4800 Buford Hwy
Chamblee, GA
30341

Florida, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Texas

Austin Internal Revenue Service
3651 S Interregional Hwy 35
Austin, TX
78741

New York Brookhaven Internal Revenue Service

1040 Waverly Ave.
Holtsville, NY
11742

Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming Fresno Internal Revenue Service

3211 S Northpointe Dr. Fresno, CA 93779

Arkansas, Connecticut, Delaware, Indiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, Ohio, West Virginia Kansas City Internal Revenue Service

333 W Pershing Rd.
Kansas City, MO
64108

Alabama, North Carolina, North Dakota, South Carolina, South Dakota, Tennessee Memphis Internal Revenue Service

5333 Getwell Rd.
Memphis, TN
38118

District of Columbia, Idaho, Illinois, Pennsylvania, Rhode Island Philadelphia Internal Revenue Service

2970 Market St.
Philadelphia, PA
19104

Yon peyi aletranje, teritwa oswa tè Etazini posede*, oswa itilize yon APO oswa yon adrès FPO, oswa ranpli Fòmilè 2555 oswa 4563, oswa yon etranje ki gen de estati. Austin Internal Revenue Service

3651 S Interregional Hwy 35
Austin, TX
78741