Tín Thuế Trẻ Em và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 — Chủ Đề N: Gửi Lại Khoản Thanh Toán

Những câu hỏi thường gặp được cập nhật này đã được công khai trong Tờ Thông Tin 2022-32PDF, Ngày 14 Tháng 7 Năm 2022.

A1. Quý vị nên gửi lại khoản thanh toán sớm nhất có thể bằng cách làm theo các hướng dẫn dưới đây.

Nếu khoản thanh toán là chi phiếu giấy chưa được chuyển đổi thành tiền mặt:

  • Viết chữ "Void" (Vô hiệu) trong mục ký hậu ở mặt sau của chi phiếu. Gửi chi phiếu đã vô hiệu của Bộ Tài Chánh đến địa chỉ IRS phù hợp được liệt kê dưới đây qua đường bưu điện. Không dập ghim, gập hay kẹp chi phiếu.
  • Gửi kèm văn bản riêng giải thích ngắn gọn về lý do gửi lại chi phiếu, bao gồm cả việc cho biết liệu quý vị có muốn hủy đăng ký khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng trong tương lai hay không.

Nếu khoản thanh toán là chi phiếu giấy đã được chuyển đổi thành tiền mặt hoặc nếu khoản thanh toán được chuyển khoản trực tiếp:

  • Gửi chi phiếu cá nhân hoặc lệnh phiếu cho "U.S. Treasury” (Bộ Tài Chính Hoa Kỳ) đến địa chỉ IRS phù hợp được liệt kê dưới đây. Ở dòng ghi nhớ, hãy viết chữ "AdvanceCTC" và số An Sinh Xã Hội hoặc Số Nhận Dạng Cá Nhân Đóng Thuế của người nhận chi phiếu hoặc chuyển khoản trực tiếp.
  • Gửi kèm văn bản riêng giải thích ngắn gọn về lý do gửi lại khoản thanh toán, bao gồm cả việc cho biết liệu quý vị có muốn hủy đăng ký khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng trong tương lai hay không.

Dưới đây là địa chỉ gửi thư của IRS theo tiểu bang:

Nếu quý vị sống ở… hãy gửi đến địa chỉ này qua đường bưu điện
Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Vermont Andover Internal Revenue Service
310 Lowell St.
Andover
, MA 01810
Georgia, Iowa, Kansas, Kentucky, Virginia Atlanta Internal Revenue Service
4800 Buford Hwy
Chamblee
, GA 30341
Florida, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Texas Austin Internal Revenue Service
3651 S Interregional Hwy 35
Austin, TX 78741
New York Brookhaven Internal Revenue Service
1040 Waverly Ave.
Holtsville
, NY 11742
Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming Fresno Internal Revenue Service
3211 S Northpointe Dr.
Fresno
, CA 93725
Arkansas, Connecticut, Delaware, Indiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, Ohio, West Virginia Kansas City Internal Revenue Service
333 W Pershing Rd.
Kansas City
, MO 64108
Alabama, North Carolina, North Dakota, South Carolina, South Dakota, Tennessee Memphis Internal Revenue Service
5333 Getwell Rd.
Memphis
, TN 38118
District of Columbia, Idaho, Illinois, Pennsylvania, Rhode Island Philadelphia Internal Revenue Service
2970 Market St.
Philadelphia
, PA 19104
Nước ngoài, thuộc địa hoặc lãnh thổ của Hoa Kỳ, hoặc quý vị sử dụng địa chỉ APO/FPO hoặc nộp Mẫu 2555/Mẫu 4563 hoặc là người nước ngoài song tịch. Austin Internal Revenue Service
3651 S Interregional Hwy 35
Austin, TX 78741