Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021— Chủ Đề K: Xác Minh Danh Tính Của Quý Vị Để Xem Các Khoản Thanh Toán Của Quý Vị

Những câu hỏi thường gặp này đã được công khai trong Tờ Thông Tin 2022-07PDF, 1 tháng 2 năm 2022.

A1. IRS cần bảo đảm đó là quý vị – mà không phải người khác đang mạo danh quý vị – trước khi chúng tôi có thể cấp cho quý vị quyền truy cập vào các thông tin nhạy cảm của quý vị. Việc xác minh danh tính giúp quý vị bảo vệ thông tin của mình an toàn, cũng như ngăn chặn hành vi gian lận và mạo danh.

A2. Nếu quý vị là người dùng mới, quý vị phải tạo trương mục ID.me tại IRS và xác minh danh tính của mình. ID.me là nhà cung cấp dịch vụ xác thực thông tin đáng tin cậy được chọn để hỗ trợ các dịch vụ đăng nhập vào trang IRS.gov.

ID.me sử dụng công nghệ xác minh danh tính mới nhất để xác thực danh tính của quý vị một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tìm hiểu thêm về ID.me và quy trình xác minh của IRS tại Đăng Nhập hoặc Tạo Trương Mục Mới (tiếng Anh).

Nếu quý vị đã có sẵn trương mục với IRS, hãy sử dụng tên người dùng và mật khẩu Truy Cập An Toàn của quý vị và nhập mã bảo mật như một phần của quy trình xác thực đa yếu tố (MFA). Nếu quý vị đã có sẵn trương mục ID.me do chính quyền tiểu bang hoặc cơ quan liên bang cấp, quý vị có thể sử dụng email và mật khẩu của mình và hoàn thành quy trình xác thực đa yếu tố.

A3. ID.me xác thực danh tính cho các cá nhân từ 18 tuổi trở lên. Nếu quý vị từ 17 tuổi trở xuống, hãy gọi đến số điện thoại trên thư của IRS nếu quý vị chọn hủy đăng ký nhận các khoản tiền trả hàng tháng.

A4. Có, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ thông tin xác thực đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn của liên bang, ID.me bắt buộc phải lưu trữ thông tin của các cá nhân.  ID.me bảo vệ tất cả dữ liệu nhạy cảm với mã hóa mạnh hơn nhiều tổ chức tài chánh.

A5. Nếu là người dùng mới, quý vị phải tạo tài khoản ID.me tại IRS để xác minh danh tính của mình. Quý vị có thể nhận trợ giúp xác minh danh tính của mình với ID.me trên trang trợ giúp ID.me (tiếng Anh). ID.me là nhà cung cấp dịch vụ xác thực thông tin đáng tin cậy được chọn để hỗ trợ các dịch vụ đăng nhập IRS.gov.

Quý vị cũng có thể thử đăng nhập Cổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em bằng tên người dùng của IRS mà quý vị sử dụng để truy cập các dịch vụ khác như Tài Khoản Trực Tuyến. Tài Khoản Trực Tuyến là một hệ thống trực tuyến cho phép quý vị truy cập an toàn vào thông tin tài khoản cá nhân của mình với IRS.

Nếu quý vị không thể xác minh danh tính của mình trực tuyến, quý vị có thể gọi đến số điện thoại có trong thư quý vị nhận được từ IRS cho quý vị biết rằng quý vị có thể đủ điều kiện để nhận các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em (Thư 6416 (tiếng Anh)PDF). Khi gọi điện, quý vị cần trả lời các câu hỏi để xác minh danh tính của mình với đại diện phục vụ khách hàng.

A6. Quý vị có thể cập nhật địa chỉ của mình hoặc hủy đăng ký các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em. Các cập nhật khác đối với thông tin của quý vị, chẳng hạn như thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng của quý vị, chỉ có thể được thực hiện thông qua Cổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP), sau khi quý vị xác minh danh tính của mình.

A7. Sau khi xác minh danh tính của quý vị với ID.me, quý vị có thể thấy thông báo của IRS nói rằng "A condition has been identified that's preventing your access to this service." ("Đã xác định được một điều kiện đang ngăn cản quyền truy cập của quý vị vào dịch vụ này".). Nếu quý vị thấy thông báo này, vui lòng thử đăng nhập lại sau.

Nếu quý vị liên tục nhận được thông báo này, điều này có nghĩa là quý vị sẽ không thể sử dụng Cổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em trực tuyến. Thay vào đó, quý vị có thể gọi đến số điện thoại có trong thư quý vị nhận được từ IRS cho quý vị biết rằng quý vị có thể đủ điều kiện để nhận các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em (Thư 6416 (tiếng Anh)PDF). Khi gọi điện, quý vị cần trả lời các câu hỏi để xác minh danh tính của mình với đại diện phục vụ khách hàng.