Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 - Chủ Đề F: Cập Nhật Thông Tin Về Tín Thuế Trẻ Em Của Quý Vị Trong Năm 2021

Những câu hỏi thường gặp này đã được công khai trong Tờ Thông Tin 2022-03PDF, ngày 11 tháng 1 năm 2022.

​​A1. IRS cung cấp trên trang IRS.gov một Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP) cho phép quý vị:

  • Chọn không nhận các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em trong năm 2021;
  •  Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của quý vị;
  • Cập nhật địa chỉ gửi thư của quý vị; và
  • Cập nhật thu nhập của quý vị.

Các cập nhật được thực hiện vào 11:59 tối theo Giờ Miền Đông vào ngày 29 tháng 11 đã được thể hiện trong các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng được giải ngân vào tháng 12.

Lưu ý: Nếu quý vị không có tài khoản, có nhiều tổ chức tài chính sẽ giúp quý vị mở một tài khoản ngân hàng chi phí thấp hoặc miễn phí. Truy cập trang web của Công Ty Bảo Hiểm Tiền Gửi Liên Bang (FDIC) (tiếng Anh) để biết chi tiết về cách mở tài khoản trực tuyến hoặc sử dụng công cụ BankFind (tiếng Anh) của FDIC để xác định một ngân hàng được FDIC bảo hiểm. BankOn (tiếng Anh), Hiệp Hội Ngân Hàng Hoa Kỳ (tiếng Anh), Chủ Ngân Hàng Cộng Đồng Độc Lập Hoa Kỳ (tiếng Anh), và Cơ Quan Quản Lý Liên Minh Tín Dụng Quốc Gia (tiếng Anh) có danh sách các ngân hàng và hiệp hội tín dụng có thể mở tài khoản trực tuyến. Nếu quý vị là một cựu chiến binh, hãy xem Chương Trình Ngân Hàng Phúc Lợi Dành Cho Cựu Chiến Binh (tiếng Anh) để tiếp cận với các dịch vụ tài chính tại các ngân hàng tham gia.

A2. Có, nếu quý vị đã cung cấp thông tin cập nhật về thu nhập của mình bằng cách sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP). Cổng thông tin trực tuyến này cho phép quý vị cập nhật thu nhập mà quý vị dự kiến khai trên tờ khai thuế năm 2021 để chúng tôi có thể thay đổi khoản ước tính của Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 của quý vị. Điều này đã cho phép chúng tôi điều chỉnh số tiền của khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng của quý vị để phù hợp với sự thay đổi thu nhập của quý vị.

Các cập nhật được thực hiện vào 11:59 tối theo Giờ Miền Đông vào ngày 29 tháng 11 đã được thể hiện trong các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng được giải ngân vào tháng 12.

A3. Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em của quý vị dựa trên những trẻ mà quý vị đã khai để nhận Tín Thuế Trẻ Em trên tờ khai thuế năm 2020 (hoặc tờ khai thuế năm 2019, nếu tờ khai thuế năm 2020 của quý vị chưa được xử lý kể từ ngày xác định thanh toán cho bất kỳ Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng nào).

Nếu quý vị không nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em cho trẻ đủ điều kiện mà quý vị sẽ khai vào năm 2021, quý vị có thể yêu cầu nhận toàn bộ khoản Tín Thuế Trẻ Em được cho phép của quý vị đối với đứa trẻ đó khi nộp tờ khai thuế năm 2021 trong mùa khai thuế năm 2022.

A4. Vào tháng 7 năm 2021, IRS đã bắt đầu gửi các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng năm 2021. Đối với nhiều gia đình, số tiền của Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 cũng đã tăng lên so với số tiền của Tín Thuế Trẻ Em năm 2020. Tuy nhiên, tổng số tiền ứng trước có thể lớn hơn bất kỳ mức tăng nào trong khoản tín thuế năm 2021, tùy thuộc vào hoàn cảnh của gia đình. Nếu quý vị trong tình huống này mà không điều chỉnh khấu lưu thuế thu nhập từ lương của quý vị trong năm 2021 (và không hủy đăng ký các khoản ứng trước hàng tháng), số tiền hoàn thuế của quý vị được nhận trong năm 2022 có thể giảm so với số tiền hoàn thuế được nhận vào năm 2021, hoặc số nợ đến hạn vào năm 2022 trên tờ khai thuế thu nhập năm 2021 của quý vị có thể tăng lên so với số sợ đến hạn vào năm 2021. Một số người đóng thuế cũng có thể chuyển từ nhận tiền hoàn thuế vào năm 2021 sang nợ vào năm 2022.

Do đó, nếu quý vị đã nhận được một khoản hoàn thuế nhỏ hoặc có số nợ đến hạn khi nộp tờ khai thuế cho năm 2020 vào năm 201, thì quý vị có thể hủy đăng ký các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em, cập nhật Mẫu W-4 của mình bằng cách nhập một số tiền bổ sung sẽ được khấu lưu mỗi kỳ lương trên bước 4c của biểu mẫu hoặc nộp thuế ước tính hàng quý cho thời gian còn lại của năm 2021.

Các cập nhật được thực hiện vào 11:59 tối theo Giờ Miền Đông vào ngày 29 tháng 11 đã được thể hiện trong các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng được giải ngân vào tháng 12.

Để biết thêm thông tin về cách tính và giải ngân các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em của quý vị, hãy xem Chủ Đề D: Cách Tính Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em, và Chủ Đề E: Quy Trình của Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em.​​ ​​​ Các cá nhân có thể hủy đăng ký các khoản ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em thông qua Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP). Để biết thêm thông tin về CTC UP, hãy xem Chủ Đề F: Cập Nhật Thông Tin Về Tín Thuế Trẻ Em Của Quý Vị Trong Năm 2021.