Phải làm gì khi ai đó khai người phụ thuộc của bạn một cách gian lậnBạn

Nếu bạn khai thuế điện tử và nhận được một thông báo cho biết rằng người phụ thuộc trên tờ khai thuế của bạn đã được yêu cầu trên tờ khai thuế khác hoặc tờ khai thuế của chính họ, hoặc nếu bạn nhận được Thông báo CP87A của IRS (tiếng Anh), bạn sẽ cần xác minh rằng bạn đã nhập thông tin chính xác cho (những) người phụ thuộc mà bạn đã khai.

Bạn có nhập thông tin của người phụ thuộc chính xác không

Nếu vậy, bạn cần biết IRS không được phép nói cho bạn biết ai đã khai nhận (những) người phụ thuộc của bạn. Do luật về quyền riêng tư của liên bang, IRS chỉ có thể tiết lộ thông tin trên tờ khai nếu tên và SSN của nạn nhân được liệt kê là người đóng thuế chính hoặc phụ trên tờ khai gian lận. Vì lý do này, IRS không thể tiết lộ thông tin trên tờ khai cho bất kỳ người nào được liệt kê là người phụ thuộc.

Nếu bạn không biết bất kỳ ai có thể khai người phụ thuộc, người phụ thuộc của bạn có thể là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính. Xem Hướng dẫn Người đóng thuế về trộm cắp danh tính để biết các bước bạn có thể thực hiện nếu bạn cảm thấy mình hoặc danh tính của người phụ thuộc của bạn đã bị đánh cắp.

Sử dụng Trợ lý thuế tương tác (tiếng Anh) trên IRS.gov, xác minh rằng bạn đáp ứng các yêu cầu để khai (các) người phụ thuộc. Sau khi bạn xác minh rằng một người khác không đủ điều kiện để yêu cầu (những) người phụ thuộc của bạn, bạn sẽ cần thực hiện các bước để bảo vệ quyền yêu cầu (những) người phụ thuộc của mình và đảm bảo việc nộp đơn chính xác.

Ba bước chính để khai Người phụ thuộc của bạn

 1. Nộp tờ khai thuế trên giấy
  • Chuẩn bị tờ khai thuế trên giấy.
  • Yêu cầu (những) người phụ thuộc của bạn.
  • Gửi hồ sõ khai thuế hoàn chỉnh đã hoàn tất đến IRS (tiếng Anh).
  • Khoản hoàn thuế của bạn sẽ bị chậm trể trong khi chúng tôi điều tra trường hợp của bạn. Có thể mất sáu đến tám tuần để chúng tôi xử lý tờ khai thuế trên giấy.
    
 2. Bạn cần chứng minh mình có quyền yêu cầu người phụ thuộc
  • Mẫu 886-DEP (tiếng Anh)PDF này cung cấp danh sách đầy đủ các tài liệu hỗ trợ để trợ giúp giải quyết trường hợp của bạn. Bảo mật bản sao giấy khai sinh, bằng chứng nhận dạng và các tài liệu cho thấy người phụ thuộc của bạn đã sống cùng bạn tại cùng một địa chỉ trong hơn nửa năm dương lịch.
  • Hồ sơ như trường học, y tế, nhà trẻ hoặc dịch vụ xã hội trên giấy tiêu đề chính thức từ trường học, nhà cung cấp dịch vụ y tế, cơ quan dịch vụ xã hội hoặc nơi đi lễ có ghi tên, địa chỉ thông thường và ngày tháng.
  • Nếu bạn nhận được Thông báo CP75A, điều đó có nghĩa là chúng tôi đang điều tra thông tin bạn đã cung cấp và cần thêm tài liệu để xác minh (các) miễn trừ phụ thuộc và tình trạng nộp đơn mà bạn đã khai trên tờ khai thuế của mình.
    
 3. Hãy trả lời khi IRS liên lạc với bạn

  Khoảng hai tháng sau khi bạn nộp tờ khai trên giấy, chúng tôi sẽ bắt đầu xác định xem ai có quyền yêu cầu người phụ thuộc đó.

  Bạn có thể nhận được một lá thư (CP87A (tiếng Anh)) từ chúng tôi nói rằng con của bạn đã được người khác yêu cầu trên tờ khai của họ. Thư này sẽ giải thích những gì cần làm, dù là nộp một tờ khai được điều chỉnh hoặc không làm gì cả.

  Người mà yêu cầu người phụ thuộc đó cũng sẽ nhận được cùng một lá thư tương tự. Nếu bạn hoặc người kia không nộp một tờ khai được điều chỉnh trong đó loại bỏ các quyền lợi liên quan đến đứa trẻ thì chúng tôi có thể thực hiện việc kiểm xét để xác định xem ai có thể yêu cầu người phụ thuộc đó.

  Trong trường hợp đó, bạn sẽ nhận được một lá thư trong một vài tháng để bắt đầu việc kiểm xét. Trong cuộc kiểm xét, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng rằng bạn có quyền yêu cầu người phụ thuộc đó. Xin bạn đảm bảo trả lời đầy đủ và đúng hạn. Sau khi chúng tôi quyết định vấn đề, chúng tôi sẽ thu thêm bất kỳ khoản thuế, tiền phạt và tiền lãi nào đối với người yêu cầu sai người phụ thuộc.

  Bạn nên thảo luận với các thành viên trong gia đình có liên quan, việc yêu cầu trẻ em trên tờ khai thuế trước khi một tình huống như thế này xảy ra.

Tìm hiểu thêm về người phụ thuộc và để biết các lựa chọn và quyền của bạn trong Ấn phẩm 501 (tiếng Anh).