Câu trả lời cho các câu hỏi về thuế luôn có sẵn trên IRS.gov

Mẹo Thuế cho COVID 2021-36, Ngày 24 tháng 3 năm 2021

IRS.gov luôn có sẵn và có các công cụ trợ giúp quý vị khai và trả tiền thuế, tìm thông tin về trương mục của mình, và nhận câu trả lời cho các câu hỏi về thuế.

Dưới đây là một số điều mà quý vị có thể làm khi truy cập vào trang IRS.gov.

Nộp tờ khai thuế

Người đóng thuế kiếm được $72,000 trở xuống vào năm 2020 có thể khai thuế miễn phí bằng phần mềm thuế có thương hiệu với công cụ Khai Thuế Miễn Phí Của IRS. Những người kiếm được nhiều hơn và muốn tự chuẩn bị khai thuế có thể sử dụng Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí (tiếng Anh). Đây là những phiên bản điện tử của mẫu đơn giấy của IRS. Dù bằng cách nào đi nữa, mọi người đều có tùy chọn khai thuế điện tử miễn phí.

IRS đã gia hạn ngày đến hạn nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang cho các cá nhân cho năm thuế 2020 từ ngày 15 tháng 4 năm 2021đến ngày 17 tháng 5 năm 2021. Cá nhân đóng thuế có thời hạn đến ngày 17 tháng 5để khai và trả tiền thuế thu nhập liên bang năm 2020. Nếu cá nhân đóng thuế cần thêm thời gian để khai thuế, họ có thể sử dụng công cụ Khai Thuế Miễn Phí Của IRS đến hết ngày 17 tháng 5 để yêu cầu gia hạn khai thuế theo phương thức điện tử cho đến ngày 15 tháng 10. Người đóng thuế nên nhớ rằng gia hạn thời gian khai thuế không phải là gia hạn thời gian chi trả tiền thuế. Tiền phạt và tiền lãi có thể được áp dụng cho các khoản thuế chưa trả trước ngày 17 tháng 5.

Cá nhân đóng thuế có thể được gia hạn bằng cách trả toàn bộ hoặc một phần thuế thu nhập ước tính đến hạn của họ bằng Trả Trực Tiếp, Hệ Thống Chi Trả Thuế Liên Bang Theo Dạng Điện Tử hoặc thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ,và nêu rõ rằng khoản chi trả này là cho tờ khai thuế được gia hạn. Bằng cách này, họ sẽ không phải nộp mẫu đơn gia hạn riêng và sẽ nhận được một số xác nhận cho hồ sơ của họ.

Trả tiền thuế trực tuyến

Cá nhân đóng thuế có thể khai thuế ngay bây giờ và lên lịch trả tiền thuế liên bang của họ từ nay cho đến ngày đến hạn ngày 17 tháng 5. Họ có thể trả tiền trực tuyến, qua điện thoại hoặc bằng thiết bị di động của họ và IRS2GoAppTùy chọn thanh toán điện tử là cách tối ưu để thực hiện chi trả thuế để hỗ trợ việc thực hiện giãn cách xã hội và tăng tốc độ xử lý các khoản chi trả. Điều nay bao gồm Trả Trực Tiếp của IRS, trích ngân điện tử và chi trả bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng.

Xem thông tin thuế liên bang trực tuyến

Người đóng thuế có thể truy cập IRS.gov để truy cập thông tin một cách an toàn về tình trạng thuế liên bang của họ. Họ có thể truy cập hồ sơ thuế của mình, duyệt xét lịch sử chi trả và xem thông tin khai thuế để biết tờ khai thuế của năm hiện tại như đã nộp ban đầu.

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi về thuế

Người đóng thuế có thể tìm thấy câu trả lời đáng tin cậy cho các câu hỏi về thuế của họ bằng cách sử dụng Trợ Lý Thuế Tương Tác (tiếng Anh). Công cụ này hỏi một loạt câu hỏi và cung cấp câu trả lời ngay lập tức về nhiều chủ đề thuế.

Tìm hiểu thêm về khoản tín thuế trợ cấp phục hồi và khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba

Đây là một phần đặc biệt của IRS.gov nơi người đóng thuế có thể tìm thấy thông tin về khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế mới nhất của họ và yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi năm 2020.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)