Theo yêu cầu của luật, tất cả các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ nhất và thứ hai đã được phát hành; những người đủ điều kiện có thể yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2021-38, Ngày 2/16/2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay đã thông báo rằng, theo yêu cầu của luật, tất cả các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (EIP) đầu tiên và thứ hai được phép theo luật đã được ban hành và Sở Thuế Vụ hiện tập trung toàn bộ vào mùa khai thuế năm 2021.

Bắt đầu từ tháng 4/2020, Sở Thuế Vụ và Bộ Ngân Khố bắt đầu thực hiện đợt Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên trong vòng hai tuần kể từ khi có đạo luật. Sở Thuế Vụ đã cấp hơn 160 triệu khoản EIP cho người đóng thuế trên toàn quốc với tổng trị giá hơn $270 tỷ, đồng thời cho phép kéo dài mùa khai thuế. Ngoài ra, kể từ khi Quốc hội ban hành Đạo Luật Giảm Nhẹ Gánh Nặng Về Thuế Liên Quan Đến COVID năm 2020, Sở Thuế Vụ đã phân phối hơn 147 triệu khoản EIP trong lần thứ hai với tổng trị giá hơn $142 tỷ.

Luật yêu cầu đợt chi trả thứ hai phải được phát hành trước ngày 1/15/2021. Mặc dù một số khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ hai có thể vẫn còn đang được chuyển đến người dân qua đường bưu điện, Sở Thuế Vụ đã phát hành tất cả các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên và thứ hai mà Sở Thuế Vụ được phép phát hành một cách hợp pháp, dựa trên thông tin trong hồ sơ cho những người đủ điều kiện.

Công cụ Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi được cập nhật lần cuối vào ngày 1/29/2021 để phản ánh các khoản chi trả cuối cùng, và sẽ không cập nhật tiếp về các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên hoặc thứ hai nữa

Hầu hết những người đủ điều kiện nhận khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi đều đã nhận trước nó trong hai đợt Thanh Toán Tác Động Kinh Tế này. Nếu các cá nhân không nhận được một trong số các khoản chi trả – hoặc nếu họ không nhận được toàn bộ số tiền – thì họ có thể đủ điều kiện để yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi và phải nộp tờ khai thuế năm 2020. Tính đủ điều kiện và số tiền của khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi dựa trên thông tin niên thuế 2020; trong khi khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế dựa trên thông tin niên thuế 2019. Đối với khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên, tờ khai năm 2018 có thể đã được sử dụng nếu tờ khai năm 2019 không được nộp hoặc xử lý.

Các cá nhân sẽ cần biết số tiền của bất kỳ khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế nào họ đã nhận được để yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi. Những người không có thông báo về khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế có thể xem số tiền của khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ nhất và thứ hai thông qua trương mục trực tuyến cá nhân của họ. Đối với các cá nhân đã kết hôn, khai thuế chung, mỗi người phối ngẫu sẽ cần đăng nhập vào trương mục của riêng mình.

Để tránh sự chậm trễ trong việc hoàn thuế, Sở Thuế Vụ khuyến cáo mọi người khai thuế đầy đủ và chính xác. Việc khai thuế điện tử cho phép phần mềm thuế tính toán các khoản tín thuế và khoản khấu trừ, bao gồm cả khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi. Bảng Tính Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi trên các hướng dẫn của Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR cũng có thể hữu ích.

Bất kỳ ai có lợi tức từ $72,000 trở xuống, kể cả những người không bị yêu cầu khai thuế, đều có thể khai thuế Liên bang của họ miễn phí bằng phương thức điện tử thông qua Chương trình Khai Thuế Miễn Phí của IRS. Cách nhanh nhất để nhận được tiền hoàn thuế là khai thuế điện tử và nhận tiền hoàn thuế theo phương thức tiền gửi trực tiếp vào trương mục tài chính của quý vị, mà không cần phải tiếp xúc với người khác và hoàn toàn miễn phí. Trương mục ngân hàng, nhiều thẻ ghi nợ trả trước và một số ứng dụng dành cho thiết bị di động có thể được sử dụng để nhận tiền gửi trực tiếp khi quý vị cung cấp số định tuyến và số trương mục ngân hàng.

IRS.gov/filing có các thông tin chi tiết về Khai Thuế Miễn Phí Của IRS, Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí (tiếng Anh), các địa điểm khai thuế VITA hoặc TCE miễn phí (tiếng Anh) trong cộng đồng của quý vị hoặc tìm một chuyên viên khai thuế đáng tin cậy.

Thêm thông tin