Gia hạn thời gian nộp tờ khai thuế; một số người đóng thuế đủ điều kiện ngay lập tức

IR-2022-88, ngày 18 tháng 04 năm 2022

WASHINGTON – Người đóng thuế yêu cầu gia hạn sẽ có thời hạn đến Thứ Hai, ngày 17 tháng 10 năm 2022, để khai thuế. Tuy nhiên, không phải ai cũng phải yêu cầu gia hạn. Các nạn nhân thiên tai, những người đóng thuế phục vụ trong các khu chiến sự và những người sống ở nước ngoài tự động có thời hạn khai thuế lâu hơn.

Việc gia hạn thời gian khai thuế cũng sẽ tự động xử lý khi người đóng thuế nộp toàn bộ hoặc một phần thuế của họ theo phương thức điện tử trước ngày đến hạn ban đầu của năm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2022. Mặc dù người đóng thuế có thể khai thuế muộn tới sáu tháng sau khi họ được gia hạn, nhưng các khoản thuế vẫn còn nợ theo ngày đến hạn ban đầu.

Dưới đây là thông tin thêm về những người được gia hạn tự động:

Nạn nhân thiên tai

Các nạn nhân của lốc xoáy và lũ lụt vào tháng 12 năm 2021 ở Arkansas, Illinois, KentuckyTennessee có thời hạn đến ngày 16 tháng 5 năm 2022 để nộp tờ khai thuế năm 2021 và nộp mọi khoản thuế đến hạn, cũng như các nạn nhân của các vụ cháy rừng và gió bão Colorado bắt đầu từ ngày 30 tháng 12. Ngoài ra, các nạn nhân của các trận bão, lũ lụt và lở đất nghiêm trọng bắt đầu từ ngày 4 tháng 2 ở Puerto Rico sẽ có thời hạn đến ngày 15 tháng 6 năm 2022 để khai và nộp thuế.

IRS tự động hỗ trợ về khai thuế và giảm tiền phạt cho bất kỳ người đóng thuế nào có địa chỉ hồ sơ của IRS nằm trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố khi có ít nhất một khu vực đủ điều kiện cho chương trình Hỗ Trợ Cá Nhân của FEMA. Thông thường, điều này có nghĩa là người đóng thuế không cần liên lạc với IRS để được giảm nhẹ gánh nặng thuế do thiên tai.

Chương trình cứu trợ này cũng bao gồm thêm thời gian đóng góp năm 2021 cho IRA và các chương trình khác và thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính vào năm 2022. Trong một số trường hợp, chương trình cứu trợ cũng dành cho những người sống ngoài khu vực thiên tai, ví dụ, nếu họ có một doanh nghiệp nằm trong khu vực thiên tai, có hồ sơ thuế nằm trong khu vực thiên tai hoặc đang hỗ trợ chương trình cứu trợ thiên tai. Để biết chi tiết về tất cả các chương trình cứu trợ hiện có, hãy truy cập trang Trên Khắp Quốc Gia (tiếng Anh) trên IRS.gov.

Người Đóng Thuế Khu Chiến Sự

Các thành viên phục vụ quân đội và nhân viên hỗ trợ đủ điều kiện phục vụ trong khu chiến sự có ít nhất 180 ngày sau khi họ rời khu chiến sự để khai thuế và nộp bất kỳ khoản thuế nào đến hạn. Trường hợp này bao gồm những người phục vụ ở Iraq, Afghanistan và các khu chiến sự khác. Có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các địa phương khu chiến sự được chỉ định trong Ấn Phẩm 3, Hướng Dẫn về Thuế Cho Lực Lượng Vũ Trang (tiếng Anh), có trên IRS.gov.

Việc gia hạn khu chiến sự cũng giúp người đóng thuế bị ảnh hưởng có thêm thời gian để thực hiện nhiều hành động khác liên quan đến thuế, bao gồm cả việc đóng góp cho IRA. Nhiều hoàn cảnh khác nhau ảnh hưởng đến thời gian gia hạn chính xác dành cho người đóng thuế. Chi tiết, bao gồm các ví dụ minh họa cách tính các phần gia hạn này, có trong phần Gia Hạn trong Ấn Phẩm 3.

Người đóng thuế bên ngoài Hoa Kỳ

Công dân Hoa Kỳ và ngoại nhân thường trú sống và làm việc bên ngoài Hoa Kỳ và Puerto Rico có thời hạn đến ngày 15 tháng 6 năm 2022 để nộp tờ khai thuế năm 2021 và trả bất kỳ khoản thuế nào đến hạn.

Thời hạn đặc biệt ngày 15 tháng 6 cũng áp dụng cho các thành viên của quân đội đang làm nhiệm vụ bên ngoài Hoa Kỳ và Puerto Rico, những người không đủ điều kiện để được gia hạn theo khu chiến sự dài hơn. Những người đóng thuế bị ảnh hưởng nên đính kèm một báo cáo vào tờ khai thuế của họ giải thích tình huống nào áp dụng trong số những trường hợp này.

Mặc dù người đóng thuế ở nước ngoài có thêm thời gian để trả thuế nhưng tiền lãi – hiện tại (tiếng Anh) có lãi suất ở mức 4% mỗi năm, cộng dồn hàng ngày – áp dụng cho bất kỳ khoản thanh toán nào nhận được sau thời hạn ngày 18 tháng 4 năm nay. Để biết thêm thông tin về các quy tắc thuế đặc biệt dành cho người đóng thuế Hoa Kỳ ở nước ngoài, hãy xem Ấn Phẩm 54, Hướng Dẫn Thuế cho Công Dân Hoa Kỳ và Thường Trú Nhân Người Nước Ngoài Ở Nước Ngoài (tiếng Anh), trên IRS.gov.

Những người khác

Người đóng thuế không đủ điều kiện cho bất kỳ trường hợp nào trong ba trường hợp đặc biệt này vẫn có thể có thêm thời gian để khai thuế bằng cách gửi yêu cầu gia hạn tự động. Điều này sẽ kéo dài thời hạn khai thuế cho đến ngày 17 tháng 10 năm 2022. Nhưng vì đây chỉ là gia hạn khai thuế nên các khoản nộp thuế năm 2021 của họ vẫn đến hạn vào ngày 18 tháng 4.

Một cách dễ dàng để có thêm thời gian là thông qua Free File của IRS trên IRS.gov. Trong vòng vài phút, bất kỳ ai, bất kể thu nhập, đều có thể sử dụng dịch vụ miễn phí này để yêu cầu gia hạn bằng phương thức điện tử trên Mẫu 4868 (tiếng Anh). Để được gia hạn, người đóng thuế phải ước tính tiền nợ thuế của họ trên mẫu này.

Một lựa chọn khác là thanh toán điện tử và được gia hạn khai thuế. IRS sẽ tự động xử lý gia hạn khi người đóng thuế chọn Mẫu 4868 và thực hiện thanh toán toàn bộ hoặc một phần thuế liên bang trước ngày đến hạn 18 tháng 4 bằng cách sử dụng Tài Khoản Trực Tuyến, Direct Pay, Hệ Thống Thanh Toán Thuế Liên Bang Bằng Điện Tử (EFTPS) hoặc thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc ví kỹ thuật số. Theo tùy chọn này, không cần phải nộp Mẫu 4868 riêng. Người đóng thuế phải đăng ký EFTPS trước khi sử dụng. Các tùy chọn thanh toán điện tử có sẵn tại Trả Trực Tuyến.

Hạn chót để nộp tờ khai thuế năm 2021 hoặc gia hạn khai thuế và trả tiền thuế nợ năm nay rơi vào ngày 18 tháng 4, thay vì ngày 15 tháng 4, vì kỳ nghỉ Emancipation Day (Ngày Giải Phóng) ở Đặc Khu Columbia. Người đóng thuế ở Maine hoặc Massachusetts có thời hạn đến ngày 19 tháng 4 năm 2022, để nộp tờ khai thuế do kỳ nghỉ Patriots' Day (Ngày Yêu Nước) ở các tiểu bang đó.