Các gia đình sẽ sớm nhận được Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em cho tháng 12; những người không nhận được tiền có thể yêu cầu bất kỳ khoản thanh toán nào bị thiếu trong tờ khai thuế năm 2021 sắp tới

IR-2021-249, ngày 15 tháng 12, 2021

WASHINGTON — Hôm nay Sở Thuế Vụ và Bộ Tài Chính đã ra thông báo cho biết hàng triệu gia đình Mỹ sẽ sớm nhận được khoản khoản ứng trước tín thuế trẻ em (CTC) cuối cùng cho tháng 12. Những gia đình đủ điều kiện nhưng không nhận được khoản ứng trước có thể yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em trên tờ khai thuế liên bang năm 2021 của mình để nhận được các khoản chi trả bị thiếu và nửa còn lại của khoản tín thuế.

Đợt thanh toán ứng trước hàng tháng cuối cùng cho năm 2021 này, với tổng trị giá khoảng $16 tỷ, sẽ đến tay hơn 36 triệu gia đình trên khắp cả nước. Hầu hết các khoản chi trả đang được thực hiện bằng hình thức ký gửi trực tiếp.

Theo Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ, những gia đình đủ điều kiện đã nhận được hơn 200 triệu khoản chi trả với tổng trị giá hơn $93 tỷ. Hầu hết các gia đình đủ điều kiện đã nhận được các khoản chi trả vào ngày 15 tháng 7, 13 tháng 8, 15 tháng 9, 15 tháng 10, 15 tháng 11 và 15 tháng 12. Đối với những gia đình đủ điều kiện, mỗi khoản chi trả có giá trị lên đến $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên đến $250 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi.

Dưới đây là thông tin chi tiết hơn về các khoản chi trả tháng 12:

  • Các gia đình sẽ thấy các khoản chi trả dưới hình thức ký gửi trực tiếp trong tài khoản của mình tính từ ngày 15 tháng 12. Tương tự như những khoản chi ứng trước, phần đông các gia đình sẽ nhận được các khoản chi trả dưới hình thức ký gửi trực tiếp.
  • Đối với những gia đình nhận các khoản chi trả bằng chi phiếu giấy, hãy nhớ dự trù thêm thời gian đến hết tháng 12, để chúng tôi có thể gửi chi phiếu qua đường bưu điện.
  • Các khoản chi trả sẽ được chuyển đến những gia đình đủ điều kiện đã nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2019 hoặc 2020. Những tờ khai đã xử lý không muộn hơn ngày 1 tháng 11 được phản ánh trong những khoản chi trả này. Điều này bao gồm những người đóng thuế mà thường không nộp hồ sơ khai thuế nhưng đã nộp hồ sơ khai thuế thành công để đăng ký nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế bằng cách sử dụng Công Cụ Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế của IRS trên IRS.gov trong,2020 hoặc đã nộp hồ sơ khai thuế thành công trong năm 2021 bằng cách sử dụng Công Cụ Đăng Ký khoản ứng trước CTC Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế.
  • Những gia đình không nhận khoản chi trả nào trong tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 hoặc tháng 11 và sắp tới sẽ nhận khoản tiền trả hàng tháng đầu tiên trong tháng này sẽ vẫn nhận được toàn bộ khoản ứng trước trong,(bằng một nửa trên toàn bộ khoản Tín Thuế Trẻ Em). Điều này có nghĩa là toàn bộ khoản ứng trước sẽ được thực hiện trong một lần vào tháng 12.

Yêu cầu toàn bộ Tín Thuế Trẻ Em trên tờ khai thuế năm 2021

Những gia đình đủ điều kiện mà không nhận được bất kỳ Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em nào có thể yêu cầu toàn bộ số tiền Tín Thuế Trẻ em trên tờ khai thuế liên bang năm 2021 mà họ nộp vào năm 2022. Điều này bao gồm những gia đình mà thường không cần khai thuế.

Những gia đình đã nhận các khoản ứng trước sẽ cần phải nộp tờ khai thuế năm 2021 và so sánh những khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em mà họ nhận được vào năm 2021 với Khoản Tín Thuế Trẻ Em mà họ có thể yêu cầu một cách hợp lý trên tờ khai thuế năm 2021.

Để giúp người đóng thuế đối chiếu các khoản ứng trước, IRS sẽ gửi Thư 6419 trong tháng 1, 2022 ghi chép tổng số tiền của các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em nhận được trong năm 2021 và số lượng trẻ đủ điều kiện được sử dụng để tính toán các khoản ứng trước. Mọi người nên giữ thư này hay bất kỳ thư của IRS nào khác về khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em cùng với hồ sơ thuế của mình.

Xem Đối Chiếu Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Trên Tờ Khai Thuế năm 2021 Của Quý Vị để biết thêm thông tin.

Liên kết đến các công cụ trực tuyến, câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp và những tài nguyên hữu ích khác hiện có sẵn trên trang mạng về khoản ứng trước CTC đặc biệt năm 2021 của IRS.