Khai thuế liên bang ngay cả khi không bắt buộc có thể bỏ tiền vào túi người đóng thuế

Mẹo thuế IRS 2024-34, ngày 16 tháng 4 năm 2024

Một số người chọn không khai thuế vì họ không bắt buộc phải khai thuế, nhưng họ có thể bỏ lỡ các khoản tín thuế có thể hoàn lại hoặc tiền hoàn thuế thu nhập. Điều này có thể áp dụng cho ai đó nếu họ:

 • Đã bị khấu lưu thuế thu nhập liên bang từ tiền lương của họ.
 • Thực hiện thanh toán thuế ước tính.
 • Đủ điều kiện để yêu cầu các khoản tín thuế có thểhoàn lại.

Đừng bỏ lỡ các khoản tín thuế có giá trị

Một số khoản tín thuế mà mọi người có thể yêu cầu trên tờ khai thuế liên bang nếu họ đủ điều kiện bao gồm:

 • Tín thuế Thu nhập kiếm được – EITC hỗ trợ những người lao động kiếm được $63.398 trở xuống vào năm 2023 khi họ khai thuế liên bang. Người đóng thuế có thể sử dụng Trợ lý EITC trên IRS.gov để kiểm tra khả năng đủ điều kiện của họ.
 • Tín thuế Trẻ em Người đóng thuế có thể yêu cầu Tín thuế Trẻ em nếu họ có trẻ đủ điều kiện dưới 17 tuổi vào cuối năm 2023.
 • Tín thuế Người phụ thuộc khác – Người đóng thuế không đủ điều kiện nhận Tín thuế Trẻ em có thể đủ điều kiện nhận Tín thuế Người phụ thuộc khác. Điều này bao gồm những người có:
  • Trẻ phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên vào cuối năm 2023.
  • Cha mẹ hoặc những cá nhân đủ điều kiện khác mà họ hỗ trợ.
 • Tín thuế giáo dục (tiếng Anh) Tín thuế Cơ hội người Mỹ dành cho các chi phí giáo dục đủ điều kiện trong bốn năm đầu tiên của giáo dục đại học. Tín thuế Học tập Trọn đời dành cho học phí đủ điều kiện và các chi phí liên quan được trả cho những sinh viên đủ điều kiện đăng ký vào một cơ sở giáo dục đủ điều kiện.

Nhận trợ giúp để quyết định có nên khai thuế

Trợ lý thuế tương tác (tiếng Anh) cung cấp câu trả lời cho nhiều câu hỏi phổ biến về luật thuế dựa trên trường hợp cụ thể của một cá nhân. Nó có thể giúp ai đó quyết định xem họ có nên khai thuế hay không và liệu họ có đủ điều kiện nhận nhiều khoản tín thuế thông thường hay không.

Công cụ này an toàn. Nó giữ cho người dùng ẩn danh và loại bỏ thông tin họ cung cấp khi thoát khỏi công cụ.

E-file để được hoàn thuế nhanh hơn

Cách nhanh nhất để được hoàn thuế là e-file và chọn ký gửi trực tiếp . IRS phát hành hầu hết các khoản hoàn thuế cho các tờ khai thuế e-file trong vòng chưa đầy 21 ngày.

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)