Đây là những người cần khai thuế vào năm 2024

FS-2024-02, tháng 2 năm 2024

Hầu hết công dân Hoa Kỳ (tiếng Anh)thường trú nhân (tiếng Anh) làm việc tại Hoa Kỳ cần phải khai thuế nếu họ kiếm được nhiều hơn một số tiền nhất định trong năm.

IRS có sẵn nhiều thông tin khác nhau trên IRS.gov để trợ giúp người đóng thuế, bao gồm cả trang trợ giúp miễn phí đặc biệt. Dưới đây là một số chi tiết cụ thể để giúp mọi người nếu họ cần khai thuế.

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ai đó có cần khai thuế hay không

Dưới đây là một số điều ảnh hưởng đến việc ai đó có phải khai thuế hay không.

Tổng thu nhập. Tổng thu nhập có nghĩa là tất cả thu nhập mà một người nhận được dưới dạng tiền, hàng hóa, tài sản và dịch vụ không được miễn thuế. Tổng này bao gồm bất kỳ thu nhập nào từ các nguồn bên ngoài Hoa Kỳ hoặc từ việc bán nhà chính, ngay cả khi quý vị có thể loại trừ một phần hoặc toàn bộ khoản thu nhập đó.

Ngưỡng khai thuế bắt buộc. Mọi người cần xem liệu tổng thu nhập của họ có vượt quá ngưỡng khai thuế bắt buộc hay không. Các tư cách khai thuế (tiếng Anh) có các ngưỡng thu nhập khác nhau, vì vậy các cá nhân cũng có thể cần xem xét tư cách khai thuế tiềm năng của mình.

Có năm tư cách khai thuế:

 • Độc thân
 • Chủ gia đình
 • Vợ chồng khai chung hồ sơ thuế
 • Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế
 • Vợ/chồng còn lại đủ điều kiện

Tìm thông tin chi tiết về các yêu cầu khai thuế với Ấn phẩm 501, Người phụ thuộc, khấu trừ tiêu chuẩn và thông tin khai thuế (tiếng Anh).

Ngưỡng khai thuế cho niên thuế 2023 theo tư cách khai thuế

Tư cách khai thuế Tuổi vào cuối năm 2023 Một người phải khai thuế nếu tổng thu nhập của họ ít nhất là:
Độc thân Dưới 65 tuổi $13.850
Độc thân 65 tuổi trở lên $15.700
Chủ gia đình Dưới 65 tuổi $20.800
Chủ gia đình 65 tuổi trở lên $22.650
Vợ chồng khai chung hồ sơ thuế Dưới 65 tuổi (cả hai vợ chồng) $27.700
Vợ chồng khai chung hồ sơ thuế 65 tuổi trở lên (vợ hoặc chồng) $29.200
Vợ chồng khai chung hồ sơ thuế 65 tuổi trở lên (cả hai vợ chồng) $30.700
Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế Mọi độ tuổi $5
Vợ/chồng còn lại đủ điều kiện Dưới 65 tuổi $27.700
Vợ/chồng còn lại đủ điều kiện 65 tuổi trở lên $29.200

Tư cách tự doanh. Các cá nhân tự kinh doanh phải khai thuế hàng năm và nộp thuế ước tính hàng quý nếu họ có thu nhập ròng từ việc tự kinh doanh từ $400 trở lên.

Tư cách là người phụ thuộc. Một người được khai là người phụ thuộc vẫn có thể phải khai thuế. Việc này phụ thuộc vào tổng thu nhập của họ, bao gồm:

 • Thu nhập kiếm được. Điều này bao gồm tiền lương, tiền công, tiền boa, phí chuyên môn và các khoản khác nhận được dưới dạng tiền trả cho công việc đã thực hiện.
 • Thu nhập phi lao động. Đây là thu nhập thuộc loại đầu tư và bao gồm tiền lãi, cổ tức và lãi vốn, tiền thuê nhà, tiền bản quyền, v.v. Các khoản phân phối tiền lãi, cổ tức, lãi vốn và thu nhập không kiếm được khác từ quỹ tín thác cũng là thu nhập không do lao động đối với người thụ hưởng quỹ tín thác.

Cha mẹ hoặc người giám hộ phải nộp tờ khai thuế cho những người phụ thuộc cần khai thuế nhưng không thể tự nộp tờ khai.

Lợi ích tiềm tàng khi mọi người khai thuế

Nhận lại tiền. Trong một số trường hợp, mọi người có thể lấy lại được tiền khi họ khai thuế. Ví dụ: nếu chủ lao động khấu lưu thuế từ tiền lương của họ, người đó có thể được hoàn lại tiền.

Tránh tiền lãi và tiền phạt. Mọi người có thể tránh tiền lãi và tiền phạt bằng cách khai thuế chính xác, đúng hạn và thanh toán mọi khoản thuế họ nợ trước thời hạn. Họ nên khai thuế đúng hạn hoặc yêu cầu gia hạn để tránh bị phạt. Nếu họ nợ thuế và không thể trả toàn bộ hoặc một phần khoản nợ đó, IRS có thể giúp đỡ.

Xây dựng phúc lợi An sinh Xã hội. Việc báo cáo thu nhập trên tờ khai thuế rất quan trọng đối với những người tự kinh doanh vì thông tin này được sử dụng để tính quyền lợi An Sinh Xã Hội của họ. Thu nhập không được báo cáo có thể dẫn đến tính toán không chính xác.

Có được hình ảnh chính xác về thu nhập. Khi mọi người báo cáo tất cả thu nhập của mình, họ cung cấp cho người cho vay một hình ảnh tài chính chính xác để xác định số tiền và lãi suất cho vay mà họ có thể nhận được.

Yên tâm. Khi mọi người khai thuế chính xác và nộp thuế đúng hạn, họ biết rằng họ đang làm đúng để tuân thủ luật pháp.

Một số người nên cân nhắc việc khai thuế ngay cả khi không được yêu cầu

Mọi người có thể muốn khai thuế ngay cả khi họ kiếm được ít hơn ngưỡng khai thuế vì họ có thể nhận được tiền hoàn thuế. Điều này có thể áp dụng cho họ nếu họ:

 • Đã bị khấu lưu thuế thu nhập liên bang từ tiền lương
 • Thực hiện thanh toán các khoản tiền thuế ước tính
 • Đủ điều kiện để yêu cầu các khoản tín thuế như:
  • Tín thuế Thu nhập kiếm được
  • Tín thuế Trẻ em
  • Tín thuế Cơ hội Mỹ
  • Tín thuế Thuế Liên bang trên nhiên liệu
  • Tín thuế Bảo phí
  • Tín thuế Bảo kiểm Y tế
  • Các khoản Tín thuế cho Nghỉ bệnh và Nghỉ phép gia đình
  • Tín thuế Chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc

Trợ lý thuế tương tác (tiếng Anh) có thể giúp mọi người xác định xem họ có cần khai thuế hay không

Trợ lý thuế tương tác là một công cụ trực tuyến cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến về luật thuế dựa trên hoàn cảnh cụ thể của một cá nhân. Dựa trên thông tin đầu vào của người dùng, nó có thể xác định xem họ có nên khai thuế hay không. Nó cũng có thể giúp họ hiểu:

 • Tư cách khai thuế của họ
 • Liệu họ có thể khai một người phụ thuộc không
 • Liệu loại thu nhập họ có có phải chịu thuế không
 • Liệu họ có đủ điều kiện để yêu cầu một khoản tín thuế không
 • Liệu họ có thể khấu trừ chi phí không

Thông tin này được ẩn danh và chỉ được sử dụng để giúp trả lời câu hỏi của người đó. Công cụ này sẽ không chia sẻ, lưu trữ hoặc sử dụng thông tin theo bất kỳ cách nào khác và không thể nhận dạng cá nhân sử dụng công cụ. Hệ thống xóa thông tin người dùng cung cấp khi họ thoát khỏi một chủ đề.

Thêm thông tin: