Lời khuyên của IRS cho những ai đã bị lỡ thời hạn ngày 15 tháng 7, hãy khai thuế ngay để tránh hóa đơn lớn hơn

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2020-1604, ngày 20 tháng 7 năm 2020

WASHINGTON — Đối với những người đã bị lỡ thời hạn khai thuế ngày 15 tháng 7 và không yêu cầu gia hạn, Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế về một số lưu ý quan trọng, gồm cả việc khai thuế điện tử càng sớm càng tốt để giảm khả năng bị phạt.

Một số người nộp thuế có thể có thêm thời gian để khai và nộp bất kỳ khoản thuế nào đến hạn mà không bị tính tiền phạt và tiền lãi. Những người này bao gồm:

IRS cung cấp các lời khuyên sau thời hạn khai thuế:

Khai thuế để được hoàn thuế

Cách duy nhất để được hoàn thuế là nộp tờ khai thuế. Sẽ không bị phạt trong trường hợp khai thuế sau thời hạn nếu được hoàn thuế. Sử dụng các tùy chọn khai thuế điện tử, bao gồm công cụ Khai Miễn Phí của IRS có sẵn trên IRS.gov đến hết ngày 15 tháng 10 để chuẩn bị và nộp tờ khai thuế điện tử.

IRS nhắc nhở người đóng thuế rằng mặc dù chúng tôi tiếp tục xử lý các tờ khai thuế điện tử và trên giấy, cấp tiền hoàn thuế và chấp nhận thanh toán nhưng vẫn có sự chậm trễ trong việc xử lý các tờ khai thuế trên giấy do hạn chế về nhân sự. Nếu người đóng thuế đã nộp tờ khai trên giấy thì chúng tôi sẽ xử lý tờ khai đó theo thứ tự chúng tôi nhận được. Xin đừng nộp tờ khai thuế thứ hai hoặc gọi cho IRS.

Người nộp thuế có thể theo dõi khoản hoàn thuế bằng cách sử dụng công cụ Tiền hoàn thuế của tôi đâu? trên IRS.gov, IRS2Go và qua điện thoại theo số 800-829-1954. Người nộp thuế cần có số An sinh Xã hội chính trên tờ khai thuế, tình trạng khai thuế và số tiền hoàn thuế dự kiến. Công cụ này cập nhật một lần mỗi ngày, thường là qua đêm, vì vậy việc kiểm tra thường xuyên hơn sẽ không mang lại kết quả khác. Không thể dùng công cụ "Tiền hoàn thuế của tôi đâu?" để theo dõi Khoản thanh toán Tác động Kinh tế.

Khai thuế để giảm tiền phạt và tiền lãi

Thông thường, người nộp thuế nên khai thuế, hoặc yêu cầu gia hạn và nộp bất kỳ khoản thuế nào họ nợ trước thời hạn để tránh tiền phạt và tiền lãi. Người đóng thuế cần nhớ rằng việc gia hạn khai thuế không có nghĩa là gia hạn nộp thuế. Tiền phạt và tiền lãi sẽ được áp dụng cho các khoản thuế nợ sau ngày 15 tháng 7.

Ngay cả khi người đóng thuế không có khả năng thanh toán ngay các khoản thuế mà họ nợ, họ vẫn nên khai thuế càng sớm càng tốt để giảm các khoản phạt có thể xảy ra. IRS có thêm thông tin cho những người đóng thuế nợ IRS nhưng không có khả năng thanh toán (tiếng Anh).

Thông thường, tiền phạt do không khai thuế là 5% số thuế còn nợ cho mỗi tháng hoặc một phần của tháng chậm khai thuế. Nhưng nếu tờ khai thuế được nộp sau 60 ngày kể từ ngày đến hạn thì mức phạt tối thiểu là $435 hoặc 100% số thuế chưa thanh toán, tùy theo mức nào thấp hơn. Khai thuế và nộp thuế càng nhiều càng tốt là điều quan trọng vì tiền phạt chậm khai thuế và tiền phạt chậm trả sẽ tăng lên nhanh chóng. Tỷ lệ phạt cơ bản do không nộp thuế thường là 0.5% số thuế chưa trả cho mỗi tháng hoặc một phần của tháng. Để biết thêm thông tin, xin xem IRS.gov/penalties (tiếng Anh).

Những người nộp thuế có lịch sử khai và nộp thuế đúng hạn thường đủ điều kiện để được giảm nhẹ hình phạt. Người đóng thuế thường sẽ đủ điều kiện nếu họ đã khai và nộp thuế đúng hạn trong ba năm qua và đáp ứng các yêu cầu khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang giảm nhẹ hình phạt lần đầu tiên (tiếng Anh) trên IRS.gov.

Trả thuế đến hạn qua đường điện tử

Những người nợ thuế có thể xem số tiền còn thiếu của họ, nộp thuế bằng công cụ Trả Trực Tiếp của IRS, bằng thẻ ghi nợ hay tín dụng hoặc nộp đơn trực tuyến xin một chương trình thanh toán, gồm cả một hợp đồng trả dần. Có vài tùy chọn thanh toán điện tử khác trên IRS.gov/vi/payments. Các tùy chọn này là an toàn và dễ sử dụng. Người nộp thuế thanh toán điện tử nhận được xác nhận ngay lập tức khi họ nộp tiền. Với công cụ Trả Trực TiếpHệ Thống Trả Tiền Thuế Liên Bang Điện Tử (Electronic Federal Tax Payment System, hay EFTPS), người nộp thuế có thể chọn nhận thông báo qua email về các khoản thanh toán của họ.

Quý vị cần trợ giúp? Lời khuyên về việc chọn chuyên gia thuế

Người nộp thuế cũng có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ một chuyên gia thuế. Người đóng thuế có thể sử dụng một số tùy chọn để giúp tìm người giúp khai thuế. Một trong các nguồn là Chọn một chuyên gia thuế, bao gồm nhiều hướng dẫn dành cho người tiêu dùng để chọn một chuyên gia thuế. Có nhiều loại người giúp khai thuế, bao gồm các đại diện được công nhận, kế toán viên công chứng, luật sư và một số người không có bằng cấp chuyên nghiệp.

Danh mục Người giúp Khai thuế Liên bang có Bằng cấp và Trình độ Chọn lọc (tiếng Anh) là một cơ sở dữ liệu miễn phí có thể tìm kiếm và phân loại được. Nó bao gồm tên, thành phố, tiểu bang và mã zip của những người giúp khai thuế đủ điều kiện mà là CPA, đại diện được công nhận hoặc luật sư, cũng như những người đã hoàn thành các yêu cầu đối với Chương trình Mùa Khai thuế Hàng năm (tiếng Anh) của IRS. Việc tìm kiếm cơ sở dữ liệu có thể giúp người nộp thuế xác minh bằng cấp và trình độ của các chuyên gia thuế hoặc xác định vị trí chuyên gia thuế trong khu vực địa lý của họ.

Dự luật về Quyền của Người đóng thuế

Người nộp thuế có các quyền cơ bản theo luật bảo vệ người nộp thuế khi họ tương tác với IRS. Dự luật về Quyền của Người đóng thuế trình bày các quyền này thành 10 nhóm. Ấn phẩm 1, Quyền của quý vị với tư cách là người đóng thuế (tiếng Anh) của IRS, nêu bật các quyền này và nghĩa vụ của cơ quan trong việc bảo vệ chúng.